ม่านตาอักเสบ ( Uveitis )

โดย แพทย์หญิง ณัฐธิดา นิ่มวรพันธุ์ ( จักษุแพทย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก )

ม่านตาอักเสบ เป็นโรคที่พบน้อย คนโดยทั่วไปอาจไม่รู้จัก แต่เป็นภาวะอันตรายที่ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง และทันท่วงที เพราะอาจทำให้มีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเกิดขึ้นตามมาได้

ม่านตาอักเสบ เป็นการอักเสบของม่านตา ร่วมไปถึงการอักเสบของเนื่อเยื่อต่าง ๆ ที่บุอยู่ภายในลูกตา

อาการแสดงของม่านตาอักเสบ ได้แก่ ตาแดงโดยเฉพาะบริเวณรอบตาดำ ปวดตา ตามัว ตาสู้แสงไม่ได้ เคืองตา น้ำตาไหล โดยส่วนมากมักเป็นในตาเพียงข้างเดียว ในบางรายอาจจะมีอาการดังกล่าว เป็น ๆ หาย ๆ หลายครั้งได้

ม่านตาอักเสบ ( Uveitis )
ภาพแสดงลักษณะตาแดงโดยเฉพาะบริเวณรอบตาดำ ที่มักพบในม่านตาอักเสบ
http://www.smokephotographist.wordpress.com

สาเหตุของม่านตาอักเสบ มีได้หลายอย่าง

 1. ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย วัณโรค ซิฟิลิส เชื้อรา พยาธิ และโปรโตซัว สามารถเป็นสาเหตุของม่านตาอักเสบได้ทั้งหมด
 2. เกิดจากปฏิกิริยาภูมิต้านตนเอง ( Autoimmune ) เช่น โรคสะเก็ดเงิน , โรคลำไส้อักเสบไอบีดี , โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ , โรคกระดูกหลังแข็ง เป็นต้น
 3. สาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ม่านตาอักเสบ แต่มีอาการแสดงเหมือนกัน เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือมะเร็งที่อื่น และกระจายมาที่ตา ซึ่งอาจตรวจพบจากการผ่าตัดเพื่อนำเซลล์มาตรวจ
 4. ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน ซึ่งพบได้ถึง ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยทั้งหมด

การวินิจฉัยม่านตาอักเสบ

สามารถวินิจฉัยโรคนี้ได้จากการซักประวัติ ตรวจตา ตรวจร่างกาย ร่วมกับผลทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น การตรวจเลือด , การตรวจเอกซเรย์ , การตรวจสอบทางผิวหนัง , การตรวจสารทางพันธุกรรมด้วยเทคนิค PCR ( Polymerase chain reaction ) เป็นต้น

ม่านตาอักเสบ ( Uveitis )
ภาพแสดงม่านตาอักเสบที่มีอาการอักเสบในช่องหน้าม่านตามากจนมีหนองในช่องหน้าม่านตา
https://www.lei.org.au/photos/uveitis/

การรักษา

 • รักษาตามสาเหตุที่ทำให้เกิดม่านตาอักเสบ เช่น วัณโรค งูสวัด เป็นต้น
 • ใช้ยาหยอดตาสเตียรอยด์ ( Steroid eye drops ) เพื่อช่วยลดอาการอักเสบของตา
 • ยาหยอดตาอะโทรปีน ( Atropine eye drop ) ชนิด 1% เป็นยาขยายม่านตา และช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อม่านตา เพื่อบรรเทาอาการปวด และป้องกันการยึดติดระหว่างม่านตาที่อักเสบกับเลนส์แก้วตาที่อยู่ข้างหลัง ซึ่งหากมีการยึดติดอาจทำให้เกิดต้อหินเฉียบพลันได้
 • ในกรณีที่ยาหยอดตาสเตียรอยด์ไม่สามารถควบคุมการอักเสบได้ อาจใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดแบบฉีดเข้าบริเวณรอบลูกตาหรือยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทานร่วมด้วย
 • ถ้าใช้ยาสเตียรอยด์ทั้งสามรูปแบบแล้วไม่ได้ผล แพทย์อาจให้ใช้ยากดระบบภูมิคุ้มกันในการรักษาโรค

ภาวะแทรกซ้อนของโรคม่านตาอักเสบ

 • ในรายที่เป็นนานอาจทำให้เป็นต้อกระจกได้
 • ในรายที่เป็นรุนแรง ถ้าไม่ได้รับการรักษา อาจกลายเป็นต้อหิน ( Glaucoma ) ได้
 • อาจทำให้เกิดเส้นเลือดงอกใหม่ในลูกตา มีผลทำให้เกิดเลือดออกในตาได้
 • อาจมีการทำลายจอประสาทตา หรือเกิดจอประสาทตาลอกได้

เมื่อเป็นม่านตาอักเสบ ควรใช้ยา และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จากม่านตาอักเสบ เช่น ต้อกระจก ต้อหิน เป็นต้น

คำยืนยันจากผู้ใช้

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

ผู้สร้างภาพยนตร์ บุพเพสันนิวาส ๒ และ ละครพรหมลิขิต ★ ★ ★ ★ ★

แว่นที่ดี สำคัญมากกับการดำเนินชีวิต ดีใจที่เจอแว่นที่ถูกใจ ก็เหมือนกับบุพเพสันนิวาส ทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะ

อ่านต่อ
นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

หัวหน้าหน่วยจุลศัลยกรรมโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ★ ★ ★ ★ ★

ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติกแล้ว ทำให้เหนื่อยน้อยลง มีพลังในการทำงานมากขึ้น และมีความสุขเพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิต ครับ

อ่านต่อ

รวมคำยืนยันจากผู้ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ 3 มิติ เฉพาะบุคคล อย่างยิ่งยวด สะท้านโลกา

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่
ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก เท่านั้น
โปรดระวังการแอบอ้าง

go to top
คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?