กระบวนการสร้างสุดยอดแว่นตาเฉพาะบุคคล ของศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก

1. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ( ใช้เวลา 20 นาที )

2. ตรวจหาตาข้างที่ถนัดเบื้องต้น ว่ามีความสัมพันธ์กับมือข้างที่ถนัดหรือไม่ เรื่องนี้มีความสำคัญมาก ในการวิเคราะห์ระบบการมองเห็นแบบ 3 มิติ เพื่อออกแบบโครงสร้างเลนส์ ผลิต ประกอบแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพมากที่สุด ( ใช้เวลา 5 นาที )

3. ทดสอบความสามารถในการรับรู้สีของดวงตาแต่ละข้าง เพื่อความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ ในการวิเคราะห์ระบบการมองเห็นโดย Doctor of Optometry ของศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก ( ใช้เวลา 10 นาที )

isoptik

4. ตรวจวัดจุดศูนย์กลางของรูม่านตาแต่ละข้าง ทั้งระยะไกล และระยะใกล้ ด้วยเครื่องวัดระบบดิจิตอลความแม่นยำสูง ทั้งจากจุดแสงสะท้อน และจากกลางรูม่านตา ในทุกระยะ เพื่อวางจุดศูนย์กลางของกำลังเลนส์แว่นตา และตำแหน่งโซนไกล โซนกลาง และโซนใกล้ ให้ตรงกับจุดศูนย์กลางของรูม่านตาแต่ละข้าง ในแต่ละระยะ เพื่อผลการตรวจวิเคราะห์สายตาที่ถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ เทคนิคเฉพาะของศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก ( ใช้เวลา 20 นาที )

5. ตรวจวัดความโค้งของกระจกตาด้วยเครื่องวัดความโค้งกระจกตาระบบดิจิตอล เพื่อตรวจกำลังสายตาเอียง และองศาสายตาเอียงบนกระจกตาแต่ละข้าง ( ใช้เวลา 5 นาที )

6. ตรวจความสมบูรณ์ทางเดินของแสง ของกระจกตาด้วยเครื่อง Corneal Topography ในดวงตาแต่ละข้าง ว่าปกติหรือไม่ อย่างไร เพื่อส่งต่อข้อมูลให้จักษุแพทย์ของศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก ( ใช้เวลา 10 นาที )

isoptik

7. ตรวจความฟุ้งกระจายของแสงในดวงตาแต่ละข้าง ด้วยเครื่อง Aberrometer เพื่อส่งต่อข้อมูลให้จักษุแพทย์ของศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก ( ใช้เวลา 10 นาที )

8. ตรวจวัดกำลังสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ของระบบการมองเห็นโดยรวม ด้วยเครื่องวัดระบบดิจิตอลความแม่นยำสูงเทคโนโลยีใหม่ และเรติโนสโคป เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับวิเคราะห์ระบบการมองเห็นด้วยระบบดิจิตอล 3 มิติต่อไป ( ใช้เวลา 20 นาที )

9. ตรวจวัดกำลังสายตาเดิมของแว่นเดิม ด้วยเครื่องสแกนเลนส์แว่นตาความแม่นยำสูง ระบบดิจิตอล 9 ลำแสง ที่วัดกำลังเลนส์ได้ละเอียดกว่าเครื่องวัดกำลังเลนส์ทั่วไป แล้ววัดค่าความสามารถในการมองเห็นของดวงตาแต่ละข้าง แล้วบันทึกค่าอย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าสายตาใหม่ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร ( ใช้เวลา 5 นาที )

isoptik

10. ตรวจชนิด รุ่น เนื้อวัสดุ ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของกำลังเลนส์แต่ละข้างของแว่นเดิม แล้วเปรียบเทียบกับตำแหน่งกลางรูม่านตาของลูกค้าแต่ละท่าน เพื่อคำนวณค่าปริซึมที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการประกอบแว่นเดิมทุกอัน ที่ลูกค้ายังใช้งานอยู่ ( ใช้เวลา 10 นาที )

11. วิเคราะห์ระบบการมองเห็นอย่างละเอียดด้วยระบบดิจิตอล 3 มิติ ใช้เวลาตรวจ 30 นาที โดยให้พักสายตาทุก 10 นาที

12. ตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียด โดยจักษุแพทย์ ( ใช้เวลา 30 นาที )

13. ออกแบบกรอบแว่น และการฟิตแว่น เพื่อออกแบบ ผลิต ประกอบ แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก ( ใช้เวลา 60 วัน )

isoptik

14. เมื่อเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก ผลิตเสร็จแล้ว ต้องตรวจความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ ของกำลังเลนส์ และค่าปริซึมในทุกจุด ทุกองศาการมอง 360 องศา ถ้าตรวจพบว่ากำลังเลนส์คลาดเคลื่อน ทางศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก จะสั่งเลนส์ใหม่ทันที ( ใช้เวลา 30 นาที )

15. ส่งมอบแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก ให้กับลูกค้าแต่ละท่าน

16. ให้ลูกค้าแต่ละท่านทดลองใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก ที่ตรวจวัด ออกแบบ ประกอบ โดยศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก ก่อนกลับไปใช้งานจริง

isoptik

17. ติดตามผลการใช้งานจริงของแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก แต่ละอัน อย่างใกล้ชิด

18. ปรมาจารย์โบบิ จะสอบถามลูกค้าแต่ละท่านว่า ท่านต้องการให้ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก พัฒนาคุณภาพแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติกรุ่นต่อไป ให้ดีขึ้นในด้านไหน อย่างไรบ้าง เพื่อนำข้อมูลไปค้นคว้าต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป ให้ได้คุณภาพการมองเห็นที่ดีที่สุด เท่าที่เทคโนโลยีในปัจจุบัน จะเป็นไปได้

ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก ขอกราบขอบพระคุณสำหรับการแบ่งปันข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของลูกค้าทุกท่าน และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก ที่ดีกว่าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อคุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุดของผู้มีอาการสายตายาวระยะใกล้ อีกหลายล้านคนทั่วโลก ภายใต้ปรัชญาการทำงานของ ปรมาจารย์โบบิ ว่า “ Life is beautiful and sight is life ”

isoptik
ปรมาจารย์โบบิ
ผู้อำนวยการศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก

คำยืนยันจากผู้ใช้

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

ผู้สร้างภาพยนตร์ บุพเพสันนิวาส ๒ และ ละครพรหมลิขิต ★ ★ ★ ★ ★

แว่นที่ดี สำคัญมากกับการดำเนินชีวิต ดีใจที่เจอแว่นที่ถูกใจ ก็เหมือนกับบุพเพสันนิวาส ทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะ

อ่านต่อ
นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

หัวหน้าหน่วยจุลศัลยกรรมโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ★ ★ ★ ★ ★

ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติกแล้ว ทำให้เหนื่อยน้อยลง มีพลังในการทำงานมากขึ้น และมีความสุขเพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิต ครับ

อ่านต่อ

รวมคำยืนยันจากผู้ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ 3 มิติ เฉพาะบุคคล อย่างยิ่งยวด สะท้านโลกา

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่
ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก เท่านั้น
โปรดระวังการแอบอ้าง

go to top
คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?