แพ็คเกจเลนส์ชุดสุดคุ้ม ราคาเริ่มต้นเพียงชุดละ 34,500 บาท คลิก

ปรับขนาดตัวอักษร-ก +ก

Single Vision

แชร์

ZEISS Single Vision Individual :
DuraVision Platinum ( Rx ) – Customized Freeform Single Vision
Index SPH MAX.
CYL
Compound RRP
(Baht/Pair)
Individual 1.50 +6.00 to -6.00 -4.00 -6.00 18,000
Individual 1.60 +10.00 to -10.00 -6.00 -10.00 24,000
Individual 1.67 +10.00 to -17.00 -6.00 -17.00 30,000
Individual 1.74 +16.00 to -20.00 -6.00 -20.00 39,000
Individual PhotoFusion Grey / Brown 1.50 +6.00 to -6.00 -4.00 -6.00 21,000
Individual PhotoFusion Grey / Brown 1.60 +8.00 to -10.00 -6.00 -10.00 27,000
Individual PhotoFusion Grey / Brown 1.67 +8.00 to -12.00 -6.00 -12.00 36,000

** Data requested : Panto angle Back Vertex Distance ( BVD ), frame wrap angle สามารถสลักชื่อภาษาอังกฤษได้ 5 ตัวอักษร

ZEISS Single Vision Superb :
DuraVision Platinum ( Rx ) – Freeform Single Vision
Index SPH MAX.
CYL
Compound RRP
(Baht/Pair)
Superb / Superb Asiana 1.50 +6.00 to -6.00 -4.00 -6.00 10,350
Superb / Superb Asiana 1.60 +10.00 to -10.00 -6.00 -10.00 14,700
Superb / Superb Asiana 1.67 +10.00 to -17.00 -6.00 -17.00 19,500
Superb / Superb Asiana 1.74 +16.00 to -20.00 -6.00 -20.00 27,600
Superb / Superb Asiana PhotoFusion Grey / Brown 1.50 +6.00 to -6.00 -4.00 -6.00 16,500
Superb / Superb Asiana PhotoFusion Grey / Brown 1.60 +8.00 to -10.00 -6.00 -10.00 21,900
Superb / Superb Asiana PhotoFusion Grey / Brown 1.67 +8.00 to -12.00 -6.00 -12.00 28,500

** Data requested : Panto angle Back Vertex Distance ( BVD )

ZEISS Single Vision :
DuraVision Platinum ( Rx ) – Aspheric Freeform Single Vision
Index SPH MAX.
CYL
Compound RRP
(Baht/Pair)
Single Rx 1.50 +8.00 to -8.00 -4.00 -8.00 6,000
Single Rx 1.60 +10.50 to -11.00 -6.00 -11.00 8,400
Single Rx 1.67 +8.00 to -17.00 -5.00 -17.00 10,800
Single Rx PhotoFusion Grey / Brown 1.50 +6.00 to -6.00 -4.00 -6.00 12,000
Single Rx PhotoFusion Grey / Brown 1.60 +10.50 to -11.00 -6.00 -11.00 19,200
Single Rx PhotoFusion Grey / Brown 1.67 +8.00 to -12.00 -6.00 -12.00 25,200
ZEISS Single Vision DriveSafe :
DuraVision DriveSafe ( Rx ) – Freeform Single Vision
Index SPH MAX.
CYL
Compound RRP
(Baht/Pair)
DriveSafe 1.50 +6.00 to -6.00 -4.00 -6.00 9,000
DriveSafe 1.60 +10.00 to -10.00 -6.00 -10.00 12,000
DriveSafe 1.67 +10.00 to -17.00 -6.00 -17.00 18,000
DriveSafe 1.74 +16.00 to -20.00 -6.00 -20.00 22,200
DriveSafe PhotoFusion Grey / Brown 1.50 +6.00 to -6.00 -4.00 -6.00 15,000
DriveSafe PhotoFusion Grey / Brown 1.60 +8.00 to -10.00 -6.00 -10.00 22,200
DriveSafe PhotoFusion Grey / Brown 1.67 +8.00 to -12.00 -6.00 -12.00 27,000
ZEISS MyoVision :
DuraVision Platinum ( Rx ) – Freeform Single Vision
Index SPH MAX.
CYL
Compound RRP
(Baht/Pair)
MyoVision 1.50 0.00 to -6.00 -2.00 -6.00 7,500
MyoVision 1.60 0.00 to -9.50 -4.00 -9.50 13,200
ZEISS Single Vision ( Stock ) :
DuraVision Platinum – Aspheric Lens
Index SPH MAX.
CYL
Compound RRP
(Baht/Pair)
Clarity ( Spheric Lens ) 1.50 +4.00 to -6.00 -2.00 -6.00 3,500
Clarity 1.60 +4.00 to -8.00 -2.00 -8.00 5,250
Clarity 1.67 -2.00 to -10.00 -2.00 -10.00 7,350
ZEISS Single Vision ( Stock ) :
DuraVision Blue Protect – Aspheric Lens
Index SPH MAX.
CYL
Compound RRP
(Baht/Pair)
Clarity Blue Protect ( Spheric Lens ) 1.50 +4.00 to -6.00 -2.00 -6.00 3,000
Clarity Blue Protect 1.60 +4.00 to -8.00 -2.00 -8.00 4,800
Clarity Blue Protect 1.67 -2.00 to -10.00 -2.00 -10.00 6,600
ZEISS Single Vision ( Stock ) :
DuraVision LT – Aspheric Lens
Index SPH MAX.
CYL
Compound RRP
(Baht/Pair)
Clarity 1.56 +4.00 to -6.00 -2.00 -6.00 2,800
Clarity 1.60 +4.00 to -8.00 -2.00 -8.00 3,700
Clarity 1.67 -2.00 to -10.00 -2.00 -10.00 4,400
ZEISS Single Vision ( Stock ) :
PhotoFusion – Aspheric Lens
Index SPH MAX.
CYL
Compound RRP
(Baht/Pair)
PhotoFusion ( Spheric Lens ) 1.50 +4.00 to -6.00 -2.00 -6.00 6,000
PhotoFusion 1.60 +4.00 to -8.00 -2.00 -8.00 7,800
Other Services ( Rx only ) RRP
(Baht/Pair)
DuraVision Blue Protect upgrade ( Rx only ) 1,500
Prism 1,000
Decenter 1,000
UVX 1,000
i.Scription ( with i-Profiler only ) 5,000
Tinting Charges ( Rx only ) RRP
(Baht/Pair)
Single Tone 1,500
Gradual Tone 1,500
PDF Download

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก เท่านั้น โปรดระวังการแอบอ้าง

คำยืนยันจากผู้ใช้

คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?