โปรโมชั่นสุดพิเศษจากศูนย์แว่นตาไอซอพติก คลิก

ปรับขนาดตัวอักษร  -ก +ก

โปรโมชั่น RODENSTOCK พร้อมเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6

แชร์

จำกัดจำนวน 50 ชุด เริ่มตั้งแต่ วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2019 ถึง วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019

ประกอบด้วย :

1. กรอบแว่น RODENSTOCK คุณภาพสูง จากประเทศเยอรมนี รับประกัน 2 ปี

2. ISOPTIK MP 1.6 ราคาคู่ละ 28,800 บาท : เลนส์โปรเกรสซีฟไอซอพติก ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่

2.1 สามารถปฏิวัติข้อจำกัดเดิมๆ ของเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟเทคโนโลยีอื่น ด้วยการเปลี่ยนแปลงกำลังเลนส์ที่ละเอียดกว่า

2.2 ให้ภาพชัดทุกระยะอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี

2.3 สร้างเลนส์ด้วยความละเอียดของค่าสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง และสายตายาวระยะใกล้ ที่ละเอียดกว่ามาตรฐานยุโรป 25 เท่า

เลนส์รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน

1. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R2021 มูลค่า 7,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 36,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 27,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

2. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R2020 มูลค่า 7,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 36,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 27,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

3. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R2605 มูลค่า 7,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 36,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 27,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

4. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R2606 มูลค่า 7,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 36,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 27,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

5. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R2607 มูลค่า 7,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 36,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 27,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

6. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R2608 มูลค่า 8,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 37,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 28,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

7. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R2008 มูลค่า 8,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 37,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 28,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

8. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R2009 มูลค่า 8,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 37,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 28,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

9. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R2014 มูลค่า 8,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 37,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 28,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

10. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R2018 มูลค่า 8,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 37,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 28,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

11. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R2019 มูลค่า 8,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 37,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 28,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

12. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R0500 มูลค่า 8,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 37,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 28,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

13. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R0501 มูลค่า 8,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 37,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 28,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

14. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R0502 มูลค่า 8,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 37,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 28,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

15. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R0503 มูลค่า 8,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 37,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 28,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

16. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7058 มูลค่า 11,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 40,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 31,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

17. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7059 มูลค่า 11,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 40,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 31,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

18. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7061 มูลค่า 11,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 40,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 31,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

19. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7042 มูลค่า 11,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 40,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 31,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

20. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7079 มูลค่า 11,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 40,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 31,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

21. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7043 มูลค่า 11,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 40,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 31,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

22. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7044 มูลค่า 11,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 40,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 31,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

23. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7052 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

24. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7054 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

25. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7055 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

26. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7051 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

27. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7074 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

28. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7073 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

29. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R0006 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

30. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R0008 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

31. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R0009 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

32. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R0010 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

33. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R0283 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

34. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R0284 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

35. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R8023 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

36. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R8021 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

37. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R8020 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

38. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7016 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

39. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7053 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

40. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7076 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

41. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7014 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

42. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R7017 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

43. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R0002 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

44. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R0003 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

45. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R0004 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

46. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R0005 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

47. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R0001 มูลค่า 12,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 41,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 32,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

48. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R8003 มูลค่า 21,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 50,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 41,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

49. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R8004 มูลค่า 21,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 50,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 41,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

50. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R8005 มูลค่า 21,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 50,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 41,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

51. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R8007 มูลค่า 21,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 50,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 41,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

52. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R8008 มูลค่า 21,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 50,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 41,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม

53. กรอบแว่น RODENSTOCK รุ่น R8009 มูลค่า 21,800 บาท
+ เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ISOPTIK MP 1.6 มูลค่าคู่ละ 28,800 บาท
ราคาปกติ 50,600 บาท
ขายเพียงชุดละ 41,800 บาท
( ประหยัด 8,800 บาท )

ดูเพิ่มเติม


ราคานี้ยังไม่รวม ค่าตรวจวิเคราะห์ระบบการมองเห็น วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สายตา ทดลองโครงสร้างเลนส์แว่นตาเฉพาะบุคคลเทคโนโลยีใหม่ ออกแบบโครงสร้างเลนส์ฯ ออกแบบกรอบแว่น และตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ ครั้งละ 1,000 บาท ใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อคน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และได้รับคุณภาพการให้บริการในระดับสูงสุด กรุณานัดล่วงหน้า

สั่งจองแพ็กเกจเพียง 1,000 บาท
จำกัดท่านละ 1 ชุด

ดูวิธีสั่งจอง

สายด่วน อาจารย์โบบิ : 081-538-4200 ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 19:00 น.

ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด

เปิดวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 11:00 - 19:00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันจันทร์

สอบถามข้อมูลและนัดวัดสายตา
โทร : 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998
( เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ )

LINE ID : @isoptik
Email : isoptik@gmail.com


คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?