ร้านแว่นโปรเกรสซีฟ เตือนภัย โรคสายตาขี้เกียจ

ร้านแว่นโปรเกรสซีฟ เตือนภัย โรคสายตาขี้เกียจ

การสวมใส่แว่นสายตา ส่วนใหญ่มักจะเห็นในผู้ที่มีภาวะค่าสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น , สายตาสั้น + เอียง , สายตายาว , สายตายาว + เอียง และ สายตายาวตามวัย เป็นต้น แต่รู้หรือไม่ว่าแว่นสายตา ยังสามารถใช้เพื่อบรรเทา หรือรักษาอาการผิดปกติของโรคตาประเภทต่าง ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งในวันนี้ ร้านแว่นโปรเกรสซีฟ ISOPTIK จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ โรคสายตาขี้เกียจ ซึ่งเป็นโรคที่มักพบในเด็กที่มีอายุไม่เกิน 9 ปี โดยโรคนี้จะมีอาการมองเห็นภาพไม่ชัด หากไม่ได้รับการรักษาอาจจะทำให้ไม่สามารถกลับมามองเห็นได้ปกติ

หากบุตรหลานของท่าน กำลังเผชิญหน้ากับปัญหานี้ เพื่อเป็นการรับมือกับโรคนี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ห้ามพลาดกับบทความดี ๆ ในวันนี้ เพราะที่ ISOPTIK เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคสายตาขี้เกียจ รวมถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค พร้อมทั้งแนะนำวิธีการรักษาในรูปแบบต่าง ๆ เอาไว้ในบทความนี้แล้ว ถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักโรคนี้พร้อม ๆ กันเลย

ทำความรู้จัก โรคสายตาขี้เกียจ

ร้านแว่นโปรเกรสซีฟ

โรคสายตาขี้เกียจ ( Amblyopia หรือ Lazy Eye ) เป็นภาวะที่ตามองเห็นภาพไม่ชัดเท่ากับตาปกติ อาการส่วนใหญ่คือ ตาข้างหนึ่งมีการมองเห็นด้อยกว่าตาอีกข้างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการขนส่งกระแสรับภาพระหว่างตา และสมองทำงานไม่เต็มที่ ทำให้สมองรับภาพจากตาเพียงข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้าง หรือสมองเพิกเฉยต่อการรับภาพของตาข้างที่ด้อยกว่า ทำให้การมองเห็นของตาข้างนั้นลดน้อยลง โดยโรคสายตาขี้เกียจมักจะเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็ก ( ระยะสำคัญคือช่วงแรกเกิดถึงอายุประมาณ 9 ปี ) หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลา จะทำให้ตาพร่ามัว จนส่งผลให้การมองเห็นลดลงอย่างถาวร

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคสายตาขี้เกียจ

ก่อนที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ วิธีการรักษาโรคสายตาขี้เกียจ เรามาทำความรู้จักสาเหตุของโรคกันก่อน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือ หากบุคคลใกล้ชิดของท่านเผชิญหน้ากับสภาวะเหล่านี้ จะได้ทำการรักษาอย่างทันท่วงที โดยโรคสายตาขี้เกียจที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กนั้น สามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย ซึ่งอาจแบ่งได้เป็นชนิดต่าง ๆ ดังนี้

ร้านแว่นโปรเกรสซีฟ

  • ภาวะตาเหล่ตาเข ( Strabismic Amblyopia ) เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด เพราะเมื่อมีตาข้างหนึ่งเหล่ สมองจำเป็นต้องกดการรับรู้จากตาข้างที่เหล่เอาไว้ ไม่เช่นนั้นจะทำให้มองเห็นภาพซ้อน ทำให้ตาอีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้ถูกใช้งานมองเห็นภาพน้อยลง เมื่อนานเข้าตาข้างที่เหล่นั้น ก็จะกลายเป็นภาวะตาขี้เกียจในที่สุด
  • ภาวะค่าสายตาที่มีความแตกต่างกันมาก ( Anisometropic Amblyopia ) เป็นสาเหตุจากสายตาทั้งสองข้าง มีค่าสายตาสั้น ยาว หรือ เอียงต่างกันมาก เช่น ตาข้างหนึ่งสั้น 100 อีกข้างสั้น 700 ดังนั้นภาพจากตาข้างที่สั้นกว่า จะมัวกว่าอีกข้างหนึ่งมาก และเกิดเป็นภาวะตาขี้เกียจตามมา
  • ภาวะค่าสายตาผิดปกติเท่ากัน ( Ametropic Amblyopia ) เป็นสาเหตุจากสายตาทั้งสองข้าง มีค่าสายตาผิดปกติมากพอ ๆ กัน อาจจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียงมาก ๆ ทำให้พัฒนาการของระบบการมองเห็น ถูกกระตุ้นไม่เต็มที่ เกิดเป็นตาขี้เกียจทั้งสองข้าง
  • ภาวะการมองเห็นโดนบดบัง ( Deprivation Amblyopia ) หรือมีโรคตาที่ขัดขวางการมองเห็น เช่น ต้อกระจกตั้งแต่กำเนิด หนังตาตกจนปิดตาดำ หรือแผลเป็นที่กระจกตา โดยภาวะนี้หากเกิดขึ้นกับตาข้างเดียว ก็อาจจะทำให้เกิดโรคตาขี้เกียจข้างเดียวได้ แต่ถ้าหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับตาทั้งสองข้าง ก็จะทำให้พัฒนาการของระบบการมองเห็นทั้งสองข้างถูกรบกวน เกิดเป็นตาขี้เกียจทั้งสองข้าง นอกจากนี้โรคสายตาขี้เกียจ ยังสามารถเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่มีภาวะเสี่ยงอื่น ๆ ได้แก่ ทารกคลอดก่อนกำหนด เด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อยเมื่อแรกเกิด เด็กที่มีพัฒนาการช้า และคนที่ครอบครัวมีประวัติเป็นภาวะตาขี้เกียจ เป็นต้น

ร้านแว่นโปรเกรสซีฟ แนะนำวิธีการรักษา

ร้านแว่นโปรเกรสซีฟ

สำหรับโรคสายตาขี้เกียจ หากเริ่มรับการรักษาตั้งแต่อายุน้อย ก็จะเพิ่มโอกาสการกลับมามองเห็นเป็นปกติได้ดียิ่งขึ้น แต่ถ้าหากเริ่มรักษาหลังจากอายุเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นประมาณ 18 ปีไปแล้ว การมองเห็นจะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ โดยการรักษาแต่ละวิธี จะขึ้นอยู่กับสาเหตุ หากสาเหตุของตาขี้เกียจเกิดจากต้อกระจกควรทำการผ่าตัดก่อน หลังจากนั้นค่อยพัฒนาการมองเห็น โดยปิดตาข้างที่ดีกว่า เพื่อกระตุ้นตาอีกข้างที่ด้อยกว่าให้ถูกใช้งานมากขึ้น

ในกรณีที่ค่าสายตาผิดปกติ ควรใส่แว่นสายตาเพื่อกระตุ้นการมองเห็นให้กลับมาเป็นปกติ แต่ทั้งนี้การรักษาสายตาขี้เกียจจะประสบความสำเร็จได้ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ปกครองด้วยเช่นกัน ตั้งแต่สังเกตพฤติกรรมการมองเห็นของลูก และการฝึกพัฒนาการมองเห็นโดยการปิดตา ซึ่งต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญต้องให้กำลังใจ และพบแพทย์ตามนัด เพื่อติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง

และสาเหตุที่ทำให้ ร้านแว่นโปรเกรสซีฟ ISOPTIK มีทีมจักษุแพทย์ประจำศูนย์ ก็เพื่อคอยตรวจสุขภาพสายตาของลูกค้า ว่ามีอาการหรือมีปัญหาสายตาด้านใดบ้าง เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถตัดแว่นตาได้ ในบางรายอาจมีโรคเกี่ยวกับต้อกระจก โดยในทางการแพทย์แล้ว ถ้าต้อกระจกเป็นมากจนรบกวนการมองเห็น จะไม่สามารถตัดแว่นตาได้ ต้องลอกต้อกระจกก่อน ดังนั้นทางเราจึงมีจักษุแพทย์ประจำศูนย์ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ตรวจสุขภาพสายตา และรับแว่นตาที่เหมาะสม มีคุณภาพมากที่สุด

เลือก ร้านแว่นโปรเกรสซีฟ เลือก ISOPTIK

สำหรับผู้ที่มีภาวะโรคสายตาขี้เกียจ ส่งผลให้มีค่าสายตาผิดปกติ และต้องรักษาด้วยการใส่แว่นสายตาเพื่อกระตุ้นการมองเห็น ขอแนะนำ ศูนย์แว่นตา เลนส์โปรเกรสซีฟ เฉพาะบุคคล ISOPTIK ที่ไม่ใช่เพียงแค่ร้านแว่นตา แต่เราให้บริการด้านคุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด เท่าที่เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเป็นไปได้ ภายใต้มาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุด ซึ่งทางเรามี หมอสายตา ( นักทัศนมาตร ) และ หมอตรวจสุขภาพตา ( จักษุแพทย์ ) โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับดวงตาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากที่ตัดแว่นสายตาแล้ว ทาง ISOPTIK จะมีการเฝ้าระวัง และติดตามผลความสามารถในการมองเห็นของลูกค้าแต่ละคนอย่างใกล้ชิด เพื่อคุณภาพการมองเห็นที่ชัดทุกระยะ ในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติ

  • แว่นตาโปรเกรสซีฟ อัจฉริยะ ISOPTIK รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง สูงสุด 6 เดือน
  • ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก 3 มิติ เฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด เริ่มต้นคู่ละ 33,800 บาท
  • สำหรับลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัด ไอซอพติก ก็มีเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะ รุ่นประหยัด ราคาเริ่มต้นคู่ละ 18,800 บาท

ท่านที่ต้องการทราบว่า แว่นตาโปรเกรสซีฟ อัจฉริยะ ไอซอพติก 3 มิติ เฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด เพิ่มขีดความสามารถ การทำงานของสมองได้อย่างก้าวกระโดดอย่างไร สามารถทำการนัด เข้ามาทดลองเลนส์ ด้วยตัวเอง ได้ที่

ศูนย์ แว่นตาโปรเกรสซีฟ เฉพาะบุคคล ไอซอพติก( ISOPTIK )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ปรมาจารย์โบบิ สายด่วน : 097-454-9944
LINE ID : @isoptik
เว็บไซต์ : https://www.isoptik.com
whatsapp : +66 97 454 9944
อีเมล : isoptik@gmail.com

เลนส์ Progressive อัจฉริยะไอซอพติก 3 มิติ เฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด ดีอย่างไร ?

อ่านต่อ คลิก : https://www.isoptik.com/th/p/5057

คำยืนยันจากผู้ใช้ แว่นตาโปรเกรสซีฟ อัจฉริยะไอซอพติก มากกว่า 190 ท่าน

อ่านต่อ คลิก : https://www.isoptik.com/th/testimonial/

อัปเดตโปรโมชั่นก่อนใครได้ที่ : https://www.isoptik.com/th/list/supersell

กูเกิ้ลแมพ นำทางมา ศูนย์แว่นตาไอซอพติก

https://maps.app.goo.gl/6PCmYMkQ9k94spgU9

ศูนย์ แว่นตาโปรเกรสซีฟ เฉพาะบุคคล ไอซอพติก ( ISOPTIK )

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 208

ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เปิดวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 – 19:00 น.

หยุดทุกวันจันทร์ , อังคาร

คำยืนยันจากผู้ใช้

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

ผู้สร้างภาพยนตร์ บุพเพสันนิวาส ๒ และ ละครพรหมลิขิต

แว่นที่ดี สำคัญมากกับการดำเนินชีวิต ดีใจที่เจอแว่นที่ถูกใจ ก็เหมือนกับบุพเพสันนิวาส ทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะ

อ่านต่อ
นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

หัวหน้าหน่วยจุลศัลยกรรมโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติกแล้ว ทำให้เหนื่อยน้อยลง มีพลังในการทำงานมากขึ้น และมีความสุขเพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิต ครับ

อ่านต่อ

รวมคำยืนยันจากผู้ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ 3 มิติ เฉพาะบุคคล อย่างยิ่งยวด สะท้านโลกา

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่
ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก เท่านั้น
โปรดระวังการแอบอ้าง

go to top
คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?