ปัญหาตัด แว่นโปรเกรสซีฟ แล้วภาพไม่ชัด เกิดจากอะไร ?

ปัญหาตัด แว่นโปรเกรสซีฟ แล้วภาพไม่ชัด เกิดจากอะไร ?

เคยไหมตัด แว่นโปรเกรสซีฟ มาแล้วมองภาพไม่ชัด ? ทาง ISOPTIK เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่ตัดแว่นเลนส์โปรเกรสซีฟ อาจเคยประสบพบเจอกับปัญหาเหล่านี้ โดยอย่างแรกที่ต้องพิจารณา คือ สุขภาพร่างกายของผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา หากคุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โอกาสที่จะได้แว่นตาชัด ๆ ก็มีมากกว่า ผู้ที่เป็นโรคประจำตัว อย่างเช่น โรคเบาหวาน เนื่องจากโรคนี้ ค่าสายตามักจะเปลี่ยนแปลงบ่อย ( เปลี่ยนตามระดับน้ำตาลในเลือด )

หากคุณไม่ได้มีโรคประจำตัว แต่เมื่อใส่แว่นโปรเกรสซีฟแล้ว ยังรู้สึกว่ามองเห็นภาพไม่ชัด ใส่แล้วไม่สบายตา นั่นอาจเกิดจากกระบวนการตัดแว่นที่ผิดพลาด เพราะการตัดแว่นเลนส์โปรเกรสซีฟ มีหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจวัดสายตาโดยเฉพาะ เพื่อที่จะแนะนำค่าสายตา ที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้งานอย่างถูกต้อง ซึ่งจะมีอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุ ของการใส่แว่นโปรเกรสซีฟ แล้วภาพไม่ชัด ไปดูพร้อม ๆ กันในบทความนี้

แว่นโปรเกรสซีฟ ใส่แล้วภาพไม่ชัด เกิดจากอะไร

แว่นโปรเกรสซีฟ

หากใครที่เคยประสบปัญหาตัด แว่นโปรเกรสซีฟ มาแล้วภาพไม่ชัด ใส่แล้วรู้สึกไม่สบายตา ทราบกันไหมว่าเกิดจากอะไร ? จริง ๆ แล้ว สาเหตุนี้สามารถเกิดได้จากหลายองค์ประกอบด้วยกัน โดยประกอบไปด้วย 5 สาเหตุหลัก ๆ ได้แก่

การสื่อสารในขั้นตอนการตรวจ

สาเหตุแรกเป็นปัญหาสำคัญ ที่มักเกิดขึ้นในขณะตรวจวัดสายตา ในกรณีที่ผู้มีปัญหาสายตา ไม่เคยตรวจวัดแว่นเลนส์โปรเกรสซีฟมาก่อน บางท่านอาจไม่เข้าใจในคำถามของผู้ตรวจ หรือไม่แน่ใจในคำตอบว่าเห็นชัดหรือไม่ และบางท่านอาจไม่มีสมาธิระหว่างการทดสอบ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการประเมินค่าสายตาทั้งสิ้น หากเป็นเช่นนั้นอาจทำให้ค่าสายตาที่ได้ ไม่พอดีกับค่าสายตาจริง ส่งผลให้ภาพไม่คมชัด ใส่แล้วรู้สึกไม่สบายตา ขณะสวมใส่แว่นตาเลนส์โปรเกรสซีฟ

ความผิดพลาดจากผู้ตรวจวัดสายตา

สาเหตุที่สองสามารถเกิดจากการที่ ผู้ตรวจวัดสายตาจดบันทึกข้อมูลผิดพลาด หรือข้ามขั้นตอนการทดสอบบางขั้นตอนไป โดยเฉพาะการประเมินภาวะการเพ่ง และการคลายกล้ามเนื้อตา ( โดยใช้เลนส์แว่นตา ) หากใช้วิธีการวัดโดยใช้เครื่องตรวจวัดสายตา คอมพิวเตอร์อย่างเดียว ผลที่ได้มักจะเกิดการผิดพลาด เพราะค่าสายตาที่ปรากฎออกมา จะเป็นค่าสายตาสั้นมาก ๆ หากผู้ตรวจวัดสายตาจ่ายเบอร์แว่น ตามผลจากคอมพิวเตอร์อย่างเดียว แว่นที่ได้เมื่อใส่แล้วจะรู้สึกเห็นภาพไม่ชัด เกิดอาการมึนงง ไม่สบายตา และส่งผลให้สายตาสั้นเร็วขึ้นอีกด้วย

ผู้ประกอบแว่นตา ประกอบไม่ถูกต้อง

นอกจากผู้ตรวจวัดสายตาแล้ว ผู้ประกอบแว่นตาก็เป็นองค์ประกอบสำคัญ ดังนั้นสาเหตุที่สาม สามารถเกิดได้จาก การที่ผู้ประกอบแว่นตั้งศูนย์แว่นผิด ไม่สอดคล้องกับเลนส์ ส่งผลให้ศูนย์แว่นไม่ตรงกับชนิดสายตา หรือศูนย์ตาของลูกค้า ยิ่งเป็นแว่นที่มีโครงสร้างเลนส์ซับซ้อน อย่าง เลนส์โปรเกรสซีฟ ยิ่งทำให้แว่นที่ได้เห็นภาพไม่ชัดเท่าที่ควรจะเป็น ใส่แล้วภาพมัว

แว่นตาเสียรูป

สาเหตุสุดท้ายเกิดจากตัวแว่นบิดเบี้ยว หน้าแว่นแอ่นเข้า หรือโค้งงอ ( จากการนั่งทับ ) หรือ แว่นที่ขาสูงต่ำไม่เท่ากัน ขากางไปหนึ่งข้าง ( จากการถอดแว่นโดยใช้มือข้างเดียว ) ทำให้ศูนย์ของแว่นเสียไป และเมื่อแว่นตาเสียรูปจะส่งผลให้ ค่าสายตาเปลี่ยนแปลง เนื่องจากแสงตกลงสู่จอประสาทตาผิดตำแหน่ง ผลที่ได้คือ ผู้สวมใส่แว่นตาจะเกิดอาการมึนงง มองเห็นภาพไม่ชัดเจน ซึ่งจะมีผลอย่างมากในผู้ที่มีสายตาผิดปกติ หรือผู้ที่ใช้แว่นตาเลนส์โปรเกรสซีฟ

โรคของดวงตา

สาเหตุสุดท้าย หลายครั้งผู้ที่มีปัญหาสายตาอาจจะไม่ทราบว่าตนเองมีปัญหาทางสุขภาพตา ที่ส่งผลต่อการมองเห็น เช่น ตาแห้ง ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม และโรคตาอื่นๆ นี่คือเหตุผลที่ทำไม ISOPTIK จึงมีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคัดกรองสุขภาพตาเบื้องต้น และส่งต่อให้กับจักษุแพทย์เฉพาะทางรักษาอย่างถูกวิธีก่อนตัดแว่นในขั้นตอนต่อไป

แก้ปัญหาภาพเบลอ ด้วยวิธีการตัด แว่นโปรเกรสซีฟ ที่ ISOPTIK

แว่นโปรเกรสซีฟ ISOPTIK

เมื่อคนเรามีอายุเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการมองเห็นก็ยิ่งลดลง ทำให้ต้องใช้สมองฝืนเพ่งในการมองเห็นหนักขึ้น ส่งผลให้เกิดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย ปวดเบ้าตา ปวดท้ายทอย และปวดศีรษะอย่างรุนแรง คล้ายเป็นไมเกรน ส่งผลให้โฟกัสภาพช้า มองเห็นภาพเบลอ ไม่คมชัดในระยะอ่านหนังสือปกติ ต้องยืดระยะห่างออกไป หรือเพิ่มแสงสว่าง ถึงจะเห็นภาพได้อย่างคมชัด ซึ่งอาการนี้เรียกว่า สายตายาวระยะใกล้

ถึงแม้ว่าแว่นสายตาชั้นเดียว จะสามารถช่วยให้มองภาพระยะใกล้ได้ชัดขึ้น แต่ส่งผลทำให้ความสามารถในการเพ่งลดลงอย่างรวดเร็ว และทำให้เกิดปัญหาภาพเบลอ เมื่อต้องการมองระยะอื่น เพราะเลนส์สามารถโฟกัสได้ระยะเดียว นอกจากนี้ยังต้องคอยถอดแว่นตาเข้า – ออก หรือมองลอดแว่น ทำให้เสียบุคลิกภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาว สายตายาวระยะใกล้ หรือสายตาเอียงระยะไกลร่วมด้วย

ทำให้ต้องใช้แว่นตาหลายอันถอดสลับไปมา ซึ่งแน่นอนว่าไม่สะดวกสบายต่อการใช้งาน ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วย แว่นโปรเกรสซีฟ อัจฉริยะ ISOPTIK เทคโนโลยีดิจิตอล 3 มิติ เฉพาะบุคคล ออกแบบ และผลิตเลนส์แว่นตา ตามลักษณะการใช้สายตาจริงของผู้ใช้แต่ละท่าน โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องปรับตัวเข้าหาแว่น จึงทำให้รู้สึกสบายเมื่อสวมใส่ สามารถโฟกัสภาพได้อย่างรวดเร็ว คมชัดทุกระยะการมองเห็น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของสมองได้อย่างก้าวกระโดด

แว่นตาโปรเกรสซีฟ อัจฉริยะ ของ ISOPTIK มีความพิเศษอย่างไร

เลนส์โปรเกรสซีฟ

ความพิเศษของแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ ของ ISOPTIK คือ เลนส์ที่ถูกออกแบบขึ้นมา อย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ใช้แต่ละท่าน ตามพฤติกรรมการใช้สายตา ค่าสายตาแต่ละข้าง ตำแหน่งของดวงตา และตำแหน่งของกรอบแว่น บนใบหน้าของลูกค้า ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะถูกนำมาคำนวณ เพื่อประกอบสร้างเป็นเลนส์เฉพาะบุคคล

การออกแบบโครงสร้างนั้น จะถูกออกแบบโดยปรมาจารย์โบบิ ผู้เชี่ยวชาญด้าน เลนส์โปรเกรสซีฟ และในส่วนของขั้นตอนการผลิตนั้น ทางร้านจะส่งรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้า ไปยังบริษัทผู้ผลิตเลนส์ทั่วโลก เพื่อให้ได้เลนส์ตามโครงสร้างที่ปรมาจารย์โบบิเป็นผู้ออกแบบ

โดยในทุกขั้นตอนการผลิต แว่นโปรเกรสซีฟ อัจฉริยะ ISOPTIK ใส่ใจทุกรายละเอียด ตั้งแต่การตรวจวัดออกแบบ ผลิต และประกอบ อย่างประณีตในทุกขั้นตอน ภายใต้การควบคุมคุณภาพทุกรายละเอียด โดยปรมาจารย์โบบิ เพื่อให้ได้แว่นสายตาคุณภาพระดับมาสเตอร์พีซ สามารถมองเห็นคมชัดทุกระยะ ในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ทำไมต้องตัด แว่นโปรเกรสซีฟ อัจฉริยะ ISOPTIK

การตัด แว่นโปรเกรสซีฟ ก็เปรียบเสมือนการลงทุน เพื่อให้ได้คุณภาพการมองเห็นที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นควรเลือกร้านตัดแว่นโปรเกรสซีฟ ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อย่าง ISOPTIK ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ที่ใส่ใจขั้นตอนการสร้างเลนส์ในทุกรายละเอียด ที่สำคัญเรามีทีมจักษุแพทย์ นักทัศนมาตร และทีมวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สายตา ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นคนตรวจวัดสายตาให้คุณโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้เลนส์โปรเกรสซีฟที่มีคุณภาพสูงสุด

สำหรับเราแล้ว การทำแว่นให้ลูกค้ามองเห็นได้ดีขึ้นยังไม่พอ แต่ต้องมองเห็นได้ชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด เพราะเราเชื่อว่า “ Life is Beautiful and Sight is Life ” ความสุขของเราอยู่ที่การได้ทำให้ คุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกท่าน ดีขึ้นด้วยแว่นสายตาคุณภาพสูงสุด

  • เลนส์โปรเกรสซีฟ อัจฉริยะ ISOPTIK รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง สูงสุด 6 เดือน
  • ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก 3 มิติ เฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด เริ่มต้นคู่ละ 33,800 บาท
  • สำหรับลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัด ไอซอพติก ก็มีเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะ รุ่นประหยัด ราคาเริ่มต้นคู่ละ 18,800 บาท

ท่านที่ต้องการทราบว่า แว่นตา เลนส์โปรเกรสซีฟ อัจฉริยะ ไอซอพติก 3 มิติ เฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด เพิ่มขีดความสามารถ การทำงานของสมองได้อย่างก้าวกระโดดอย่างไร สามารถทำการนัด เข้ามาทดลองเลนส์ ด้วยตัวเอง ได้ที่

ศูนย์เเว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก ( ISOPTIK )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ปรมาจารย์โบบิ สายด่วน : 097-454-9944
LINE ID : @isoptik
เว็บไซต์ : www.isoptik.com
whatsapp : +66 97 454 9944
อีเมล : isoptik@gmail.com

เลนส์โปรเกรสซีฟ อัจฉริยะไอซอพติก 3 มิติ เฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด ดีอย่างไร ?

อ่านต่อ คลิก : www.isoptik.com/th/p/5057

คำยืนยันจากผู้ใช้แว่นโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก มากกว่า 160 ท่าน

อ่านต่อ คลิก : www.isoptik.com/th/testimonial/

📌 อัปเดตโปรโมชั่นก่อนใครได้ที่ : www.isoptik.com/th/list/supersell

กูเกิ้ลแมพ นำทางมา ศูนย์แว่นตาไอซอพติก

https://maps.app.goo.gl/6PCmYMkQ9k94spgU9

📌 ดูการเดินทางอย่างละเอียด คลิก : www.isoptik.com/th/maps/

ศูนย์เเว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก ( ISOPTIK )

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 208

. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เปิดวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 – 19:00 .

หยุดทุกวันจันทร์ , อังคาร

คำยืนยันจากผู้ใช้

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

ผู้สร้างภาพยนตร์ บุพเพสันนิวาส ๒ และ ละครพรหมลิขิต ★ ★ ★ ★ ★

แว่นที่ดี สำคัญมากกับการดำเนินชีวิต ดีใจที่เจอแว่นที่ถูกใจ ก็เหมือนกับบุพเพสันนิวาส ทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะ

อ่านต่อ
นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

หัวหน้าหน่วยจุลศัลยกรรมโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ★ ★ ★ ★ ★

ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติกแล้ว ทำให้เหนื่อยน้อยลง มีพลังในการทำงานมากขึ้น และมีความสุขเพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิต ครับ

อ่านต่อ

รวมคำยืนยันจากผู้ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ 3 มิติ เฉพาะบุคคล อย่างยิ่งยวด สะท้านโลกา

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่
ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก เท่านั้น
โปรดระวังการแอบอ้าง

go to top
คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?