แก้ปัญหา สายตาทุกชนิด พร้อมกันด้วย แว่น Progressive ISOPTIK

แก้ปัญหา สายตาทุกชนิด พร้อมกันด้วย แว่น Progressive ISOPTIK

การเปลี่ยนแปลงของค่าสายตา สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกช่วงวัย โดยปกติแล้วค่าสายตาของคนเรามักจะเปลี่ยน ก็ต่อเมื่อลักษณะทางกายภาพเกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างเช่น ความโค้งของกระจกตาเปลี่ยน ความยาวของกระบอกตาเปลี่ยน หรือ อายุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนเริ่มตัดแว่นสายตา เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ถ้าต้องการตัดแว่นที่ช่วยแก้ไขปัญหาสายตาทุกชนิด ขอแนะนำ แว่น Progressive ISOPTIK

ศูนย์แว่น Progressive เฉพาะบุคคล ที่วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สายตา ด้วยระบบดิจิตอล 3 มิติ เพราะแว่นชนิดนี้ ไม่ได้แก้ไขปัญหาสายตายาวตามอายุเท่านั้น แต่ยังสามารถแก้ไขปัญหาสายตาได้ทุกชนิด ถ้าหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่กำลังเผชิญกับ ปัญหาด้านการมองเห็นหลายระยะ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพียงแค่คุณใส่แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ ISOPTIK

สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ตาเขซ่อนเร้น และสายตายาวระยะใกล้ แก้ไขได้ด้วย แว่น Progressive อัจฉริยะ ISOPTIK เพียงอันเดียว !

แว่น Progressive

โดยปกติแล้วคนเราจะมองเห็นชัดเจนก็ต่อเมื่อ มีแสงไปตกกระทบบนวัตถุ แล้วสะท้อนเข้าสู่ดวงตา แสงจะหักเหผ่านกระจกตา ( Cornea ) ผ่านไปที่เลนส์แก้วตา ( Crystalline Lens ) โดยเลนส์แก้วตาจะมีความใส และมีความยืดหยุ่น ทำหน้าที่ในการรวมแสงที่มาจากภายนอก ให้ไปตกที่จอประสาทตา ( Retina ) แต่ถ้ากำลังรวมแสงของตา ไม่พอดีกับความยาวลูกตา จะทำให้เกิดภาวะสายตาผิดปกติ ( Refractive Errors )

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสายตาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สายตาสั้น, สายตายาว, สายตาเอียง, ตาเขซ่อนเร้น และสายตายาวระยะใกล้ ปัญหาสายตาแต่ละชนิดนั้น จะมีอาการแตกต่างกันออกไป ดังนี้

แว่นโปรเกรสซีฟ

สายตาสั้น ( Near – Sightedness หรือ Myopia )

เกิดจากการที่กระจกตาโค้งมากเกินไป หรือขนาดลูกตายาวเกินไป ส่งผลทำให้มีกำลังการรวมแสงของตามาก เมื่อเทียบกับความยาวของลูกตา อาการสายตาสั้นจะมองวัตถุระยะไกลไม่ชัดเจน แต่สามารถมองวัตถุระยะใกล้ได้อย่างชัดเจน โดยภาวะสายตาเกิดได้จากทั้งทางพันธุกรรม และพฤติกรรมการใช้สายตา ในระยะใกล้มากเกินไป เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ เล่นโทรศัพท์ หรืออ่านหนังสือในที่แสงน้อย เป็นต้น

การแก้ไข สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วย การใส่แว่นสายตาสั้นที่มีเลนส์เว้า เพื่อลดกำลังรวมแสงของดวงตา เลนส์เว้าจะช่วยปรับแสงโฟกัสบนจอตา ทำให้ภาพไปตกที่จอประสาทตาได้พอดี

สายตายาวโดยกำเนิด ( Far – Sightedness หรือ Hyperopia )

ปัญหาสายตาในลักษณะนี้ เกิดจากการที่กระจกตาแบนเกินไป หรือขนาดลูกตาสั้นเกินไป ส่งผลให้กำลังการรวมแสงของตาน้อย เมื่อมองวัตถุระยะใกล้จะไม่ชัด แต่สามารถมองวัตถุระยะไกลได้อย่างชัดเจน ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยง คือ พันธุกรรมจากพ่อแม่ที่สายตายาวแต่กำเนิด

การแก้ไข ใส่แว่นสายตาที่มีเลนส์นูน เพื่อเพิ่มกำลังรวมแสงของดวงตา เพื่อให้ภาพไปตกที่จอประสาตาได้พอดี

สายตาเอียง ( Astigmatism )

เกิดจากการที่กระจกตามีความโค้งไม่เท่ากัน ทำให้จุดโฟกัส 2 จุด ไม่รวมเป็นภาพเดียวกัน คนส่วนใหญ่มักเกิดมาพร้อมกับ ปัญหาสายตาเอียงเล็กน้อยอยู่แล้ว อาจเกิดร่วมกับภาวะสายตาสั้น และสายตายาวแต่กำเนิดได้ อาการของปัญหาสายตาลักษณะนี้ จะมองเห็นภาพซ้อนหรือบิดเบี้ยว มองไม่ชัดทั้งในระยะใกล้ และระยะไกล เห็นแสงกระจายรอบดวงไฟ

การแก้ไข ใส่แว่นสายตาที่มีเลนส์กาบกล้วย ( Cylindrical Lens ) ซึ่งเป็นเลนส์ชนิดพิเศษ ที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการรวมแสง ในแต่ละแนวได้ต่างกัน ทำให้ภาพไปตกที่จอประสาทตาได้พอดี

ตาเหล่ ( Strabismus )

ตาเหล่เกิดจากได้จากหลายสาเหตุ เช่น ตาเหล่เข้าใน ( Esotropia ) มักจะเกิดในเด็กที่มีภาวะสายตายาว สายตาสั้น หรือสายตาเอียงบางราย ส่วนตาเหล่ในผู้ใหญ่ สามารถเกิดได้จากการเป็นไทรอยด์ หรือ เส้นประสาทกล้ามเนื้อตาเป็นอัมพาต เป็นต้น อาการของภาวะตาเหล่ คือ ตาดำจะไม่อยู่กึ่งกลางของดวงตา และสามารถเบนเข้าด้านใน หรือออกด้านนอกก็ได้

การแก้ไข หากมีอาการตาเหล่เล็กน้อย ส่งผลทำให้เห็นภาพซ้อน สามารถแก้ไขด้วยการใส่แว่นปริซึม ( Prism ) ช่วยในเรื่องการหักเหของแสง เพื่อลดการเกิดภาพซ้อน

สายตายาวตามอายุ ( Presbyopia )

ภาวะสายตายาวตามอายุ เกิดจากกล้ามเนื้อตาที่ใช้ในการปรับ Focus ในระยะใกล้ เลนส์แก้วตาขาดความยืดหยุ่น จึงไม่สามารถปรับโฟกัสการมองระยะใกล้ได้ ภาวะนี้ส่วนใหญ่จะพบในคนอายุ 40 ปีขึ้นไป และจะยาวมากขึ้นตามอายุ อาการจะต่างจากสายตายาวโดยกำเนิดตรงที่ สายตายาวตามอายุ จะมีปัญหาการมองระยะใกล้เท่านั้น แต่สามารถมองระยะไกลได้เช่นเดิม

การแก้ไข ใช้แว่นสายตาที่มีเลนส์นูน เฉพาะเวลาที่ต้องมองระยะใกล้ แต่ถ้าจะให้สะดวกยิ่งขึ้น แนะนำว่าให้ใช้ แว่น Progressive เพราะแว่นชนิดนี้ ช่วยในเรื่องการมองหลายระยะ ใช้งานสะดวกกว่าแว่นสายตายาวทั่วไป ซึ่งปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการใส่คอนแทคเลนส์ หรือการผ่าตัด

แว่น โปรเกรสซีฟ อัจฉริยะ ISOPTIK ดีอย่างไร เหมาะกับใครบ้าง ?

แว่น Progressive

แว่น Progressive อัจฉริยะ ISOPTIK จะออกแบบเลนส์ให้เหมาะกับผู้ใช้งาน โดยเอาพฤติกรรมการใช้สายตาของลูกค้าแต่ละคน เป็นศูนย์กลางในการสร้างแว่นโปรเกรสซีฟ โดยเริ่มจากการตรวจวัดค่าสายตาที่แท้จริงของตาแต่ละข้าง และการทำงานร่วมกันของตาทั้งสองข้าง ในระบบดิจิตอล 3 มิติ เพื่อให้ได้แว่นตาที่ให้ภาพคมชัดทุกระยะ โฟกัสภาพรวดเร็วและแม่นยำ ใส่สบาย ไม่ต้องฝืนเพ่งสายตาเหมือนกับแว่นตาทั่วไป

เลนส์โปรสซีฟจะเหมาะกับลูกค้าทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ 37 ปีขึ้นไป จนถึง 120 ปี นอกจากนี้ แว่นโปรเกรสซีฟ ISOPTIK ยังออกแบบเลนส์โปรเกรสซีฟ อัจฉริยะ 3 มิติ ที่เหมาะกับพฤติกรรมการใช้สายตาของแต่ละอาชีพ เช่น หมอผ่าตัด, ทันตแพทย์, นักเล่นหุ้น, Colorist, นักบัญชี, Graphic Designer, Programmer, วิศวกร, นักบิน, นักแข่งรถ และ นักกีฬายิงปืน เป็นต้น

เนื่องจากผู้ที่ทำอาชีพเหล่านี้ มักจะใช้สายตาค่อนข้างหนัก ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการมองหลายระยะ ดังนั้นเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะ ISOPTIK จึงเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้อย่างตรงจุด เพราะ ISOPTIK ไม่ได้ขายแค่แว่นตา แต่ขายคุณภาพการมองเห็นที่คมชัดทุกระยะ และรักษาคุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด

แว่น Progressive อัจฉริยะ 3 มิติ ประสิทธิภาพการมองเห็น ที่คุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของได้

แว่น Progressive อัจฉริยะ 3 มิติ ISOPTIK ให้คุณภาพการมองเห็นที่คมชัด แว่น Progressive ของ ISOPTIK แตกต่างจากแว่นโปรเกรสซีฟทั่วไปตรงที่ มีตัวทดกำลังเลนส์ ทำให้ไม่ต้องฝืนเพ่งสายตามากเกินไป รู้สึกสบาย สามารถทำกิจกรรมได้ทุกอย่าง โดยลืมไปเลยว่าใส่แว่นอยู่

หากท่านใดที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางด้านล่าง ทางเราพร้อมให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้คุณได้รับเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะ ที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด

  • เลนส์โปรเกรสซีฟ อัจฉริยะ ISOPTIK รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง สูงสุด 6 เดือน
  • ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก 3 มิติ เฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด เริ่มต้นคู่ละ 33,800 บาท
  • สำหรับลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัด ไอซอพติก ก็มีเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะ รุ่นประหยัด ราคาเริ่มต้นคู่ละ 18,800 บาท

ท่านที่ต้องการทราบว่า แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ ไอซอพติก 3 มิติ เฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด เพิ่มขีดความสามารถการทำงานของสมองได้อย่างก้าวกระโดดอย่างไร สามารถทำการนัด เข้ามาทดลองเลนส์ ด้วยตัวเอง ได้ที่

ศูนย์เเว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก ( ISOPTIK )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ปรมาจารย์โบบิ สายด่วน : 097-454-9944
LINE ID : @isoptik
เว็บไซต์ : www.isoptik.com
whatsapp : +66 97 454 9944
อีเมล : isoptik@gmail.com

เลนส์โปรเกรสซีฟ อัจฉริยะไอซอพติก 3 มิติ เฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด ดีอย่างไร ?

อ่านต่อ คลิก : www.isoptik.com/th/p/5057

คำยืนยันจากผู้ใช้แว่นโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก มากกว่า 150 ท่าน

อ่านต่อ คลิก : www.isoptik.com/th/testimonial/

📌 อัปเดตโปรโมชั่นก่อนใครได้ที่ : www.isoptik.com/th/list/supersell

กูเกิ้ลแมพ นำทางมา ศูนย์แว่นตาไอซอพติก

https://maps.app.goo.gl/6PCmYMkQ9k94spgU9

📌 ดูการเดินทางอย่างละเอียด คลิก : www.isoptik.com/th/maps/

ศูนย์เเว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก ( ISOPTIK )

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 208

. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เปิดวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 – 19:00 .

หยุดทุกวันจันทร์ , อังคาร

คำยืนยันจากผู้ใช้

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

ผู้สร้างภาพยนตร์ บุพเพสันนิวาส ๒ และ ละครพรหมลิขิต ★ ★ ★ ★ ★

แว่นที่ดี สำคัญมากกับการดำเนินชีวิต ดีใจที่เจอแว่นที่ถูกใจ ก็เหมือนกับบุพเพสันนิวาส ทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะ

อ่านต่อ
นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

หัวหน้าหน่วยจุลศัลยกรรมโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ★ ★ ★ ★ ★

ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติกแล้ว ทำให้เหนื่อยน้อยลง มีพลังในการทำงานมากขึ้น และมีความสุขเพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิต ครับ

อ่านต่อ

รวมคำยืนยันจากผู้ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ 3 มิติ เฉพาะบุคคล อย่างยิ่งยวด สะท้านโลกา

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่
ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก เท่านั้น
โปรดระวังการแอบอ้าง

go to top
คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?