แพ็คเกจเลนส์ชุดสุดคุ้ม ราคาเริ่มต้นเพียงชุดละ 34,500 บาท คลิก

ปรับขนาดตัวอักษร-ก +ก

Activity Lens

แชร์

ZEISS DriveSafe Lens :
DuraVision DriveSafe ( Rx ) - Freeform DriveSafe Progressive Lens
Index SPH MAX.
CYL
Addition RRP
(Baht/Pair)
DriveSafe / DriveSafe Asiana 1.50 +6.00 to -7.00 -6.00 0.75 to 3.5 30,800
DriveSafe / DriveSafe Asiana 1.60 +10.00 to -10.00 -6.00 0.75 to 4.0 43,500
DriveSafe / DriveSafe Asiana 1.67 +8.00 to -17.00 -6.00 0.75 to 3.5 50,600
DriveSafe / DriveSafe Asiana 1.74 +16.00 to -20.00 -6.00 0.75 to 3.5 72,000
DriveSafe / DriveSafe Asiana PhotoFusion Grey / Brown 1.50 +5.00 to -7.00 -4.00 0.75 to 3.5 44,200
DriveSafe / DriveSafe Asiana PhotoFusion Grey / Brown 1.60 +6.00 to -10.00 -6.00 0.75 to 4.0 55,100
DriveSafe / DriveSafe Asiana PhotoFusion Grey / Brown 1.67 +8.00 to -12.00 -6.00 0.75 to 3.5 66,300

** Variable corridor from 10 mm. to 16 mm. ( ได้ถึงทศนิยม 1 ตำแหน่ง ) / Minimum fitting height 14 mm.

ZEISS Office Lens Individual :
DuraVision Platinum ( Rx ) – Customized Freeform Office Lens
Index SPH MAX.
CYL
Addition RRP
(Baht/Pair)
Individual 1.50 +5.00 to -7.00 -4.00 0.75 to 3.5 17,700
Individual 1.60 +6.00 to -10.00 -6.00 0.75 to 3.5 20,700
Individual 1.67 +8.00 to -12.00 -6.00 0.75 to 3.5 29,700
Individual 1.74 +9.00 to -14.00 -6.00 0.75 to 3.5 38,700

** Data requested : Panto angle, Back Vertex Distance ( BVD ), frame wrap angle, reading distance and variable corridor
design from 10 mm. to 16 mm. Minimum fitting height 14 mm. / สามารถสลักชื่อภาษาอังกฤษได้ 5 ตัวอักษร

ZEISS Office Lens Superb :
DuraVision Platinum ( Rx ) – Freeform Office Lens
Index SPH MAX.
CYL
Addition RRP
(Baht/Pair)
Superb Book / Near / Room 1.50 +5.00 to -7.00 -4.00 0.75 to 3.5 14,700
Superb Book / Near / Room 1.60 +6.00 to -10.00 -6.00 0.75 to 3.5 17,700
Superb Book / Near / Room 1.67 +8.00 to -12.00 -6.00 0.75 to 3.5 23,700
Superb Book / Near / Room 1.74 +9.00 to -14.00 -6.00 0.75 to 3.5 32,700

** Variable corridor from 10 mm. to 16 mm. ( ได้ถึงทศนิยม 1 ตำแหน่ง ) / Minimum fitting height 14 mm.

ZEISS Office Lens Plus :
DuraVision Platinum ( Rx ) – Freeform Office Lens
Index SPH MAX.
CYL
Addition RRP
(Baht/Pair)
Plus Book / Near / Room ( Regular / Short ) 1.50 +5.00 to -7.00 -4.00 0.75 to 3.5 9,900
Plus Book / Near / Room ( Regular / Short ) 1.60 +6.00 to -10.00 -6.00 0.75 to 3.5 12,900
Plus Book / Near / Room ( Regular / Short ) 1.67 +8.00 to -12.00 -6.00 0.75 to 3.5 18,900
Plus Book / Near / Room ( Regular / Short ) 1.74 +9.00 to -14.00 -6.00 0.75 to 3.5 27,900

** 2 Corridor designs : ( Regular / Short ) = 14 mm. / 10 mm.
Minimum Fitting Height : ( Regular / Short ) = 18 mm. / 14 mm.


PDF Download

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก เท่านั้น โปรดระวังการแอบอ้าง

คำยืนยันจากผู้ใช้

คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?