แพ็คเกจเลนส์ชุดสุดคุ้ม ราคาเริ่มต้นเพียงชุดละ 34,500 บาท คลิก

ปรับขนาดตัวอักษร-ก +ก

Progressive Precision

แชร์

ZEISS Progressive Precision Individual 2 :
DuraVision Platinum (Rx) – Customized Freeform Progressive
Index SPH MAX.
CYL
Addition RRP
(Baht/Pair)
Individual 2 1.50 +6.00 to -7.00 -6.00 0.75 to 3.5 44,500
Individual 2 1.60 +10.00 to -10.00 -6.00 0.75 to 4.0 60,500
Individual 2 1.67 +8.00 to -17.00 -6.00 0.75 to 3.5 70,000
Individual 2 1.74 +16.00 to -20.00 -6.00 0.75 to 3.5 86,000
Individual 2 PhotoFusion Grey / Brown 1.50 +5.00 to -7.00 -4.00 0.75 to 3.5 54,000
Individual 2 PhotoFusion Grey / Brown 1.60 +6.00 to -10.00 -6.00 0.75 to 4.0 76,500
Individual 2 PhotoFusion Grey / Brown 1.67 +8.00 to -12.00 -6.00 0.75 to 3.5 82,900

** Data requested: Panto angle, Back Vertex Distance (BVD), frame wrap angle, reading distance and variable corridor design from 10 mm. to 16 mm. Minimum fitting height 14 mm. / สามารถสลักชื่อภาษาอังกฤษได้ 5 ตัวอักษร

ZEISS Progressive Precision Superb :
DuraVision Platinum (Rx) – Freeform Progressive
Index SPH MAX.
CYL
Addition RRP
(Baht/Pair)
Superb 1.50 +6.00 to -7.00 -6.00 0.75 to 3.5 33,000
Superb 1.60 +10.00 to -10.00 -6.00 0.75 to 4.0 43,500
Superb 1.67 +8.00 to -17.00 -6.00 0.75 to 3.5 56,000
Superb 1.74 +16.00 to -20.00 -6.00 0.75 to 3.5 76,000
Superb PhotoFusion Grey / Brown 1.50 +5.00 to -7.00 -4.00 0.75 to 3.5 46,700
Superb PhotoFusion Grey / Brown 1.60 +6.00 to -10.00 -6.00 0.75 to 4.0 55,700
Superb PhotoFusion Grey / Brown 1.67 +8.00 to -12.00 -6.00 0.75 to 3.5 69,500

** Variable corridor from 10 mm. to 16 mm. ( ได้ถึงทศนิยม 1 ตำแหน่ง ) / Minimum fitting height 14 mm.

ZEISS Progressive Precision Plus / Plus Asiana :
DuraVision Platinum (Rx) – Freeform Progressive
Index SPH MAX.
CYL
Addition RRP
(Baht/Pair)
Plus / Plus Asiana 1.50 +6.00 to -7.00 -6.00 0.75 to 3.5 18,900
Plus / Plus Asiana 1.60 +10.00 to -10.00 -6.00 0.75 to 4.0 24,600
Plus / Plus Asiana 1.67 +8.00 to -17.00 -6.00 0.75 to 3.5 34,500
Plus / Plus Asiana 1.74 +16.00 to -20.00 -6.00 0.75 to 3.5 47,700
Plus / Plus Asiana PhotoFusion Grey / Brown 1.50 +5.00 to -7.00 -4.00 0.75 to 3.5 32,400
Plus / Plus Asiana PhotoFusion Grey / Brown 1.60 +6.00 to -10.00 -6.00 0.75 to 4.0 37,500
Plus / Plus Asiana PhotoFusion Grey / Brown 1.67 +8.00 to -12.00 -6.00 0.75 to 3.5 46,500

** Variable corridor from 10 mm. to 16 mm. ( ได้ถึงทศนิยม 1 ตำแหน่ง ) / Minimum fitting height 14 mm.

ZEISS Progressive Precision Pure :
DuraVision Platinum (Rx) – Freeform Progressive
Index SPH MAX.
CYL
Addition RRP
(Baht/Pair)
Pure ( Standard / Medium / Short ) 1.50 +6.00 to -7.00 -4.00 0.75 to 3.5 13,800
Pure ( Standard / Medium / Short ) 1.60 +10.00 to -10.00 -6.00 0.75 to 4.0 18,000
Pure ( Standard / Medium / Short ) 1.67 +8.00 to -17.00 -6.00 0.75 to 3.5 24,000
Pure ( Standard / Medium / Short ) 1.74 +16.00 to -20.00 -6.00 0.75 to 3.5 41,400
Pure PhotoFusion Grey / Brown ( Standard / Medium / Short ) 1.50 +5.00 to -7.00 -4.00 0.75 to 3.5 21,600
Pure PhotoFusion Grey / Brown ( Standard / Medium / Short ) 1.60 +6.00 to -10.00 -6.00 0.75 to 4.0 26,400
Pure PhotoFusion Grey / Brown ( Standard / Medium / Short ) 1.67 +8.00 to -12.00 -6.00 0.75 to 3.5 33,000

** 3 Corridor designs : ( Standard / Medium / Short ) = 14 mm. / 12 mm. / 10 mm. Minimum Fitting Height : ( Standard / Medium / Short ) = 18 mm. / 16 mm. / 14 mm.

Progressive ตั้งแต่ Classic ขึ้นไป สามารถสั่ง Base Curve ได้

ZEISS Progressive Precision Classic :
DuraVision Platinum (Rx) – Freeform Progressive
Index SPH MAX.
CYL
Addition RRP
(Baht/Pair)
Classic ( Regular / Short ) 1.50 +5.00 to -7.00 -4.00 0.75 to 3.5 9,300
Classic ( Regular / Short ) 1.60 +6.00 to -10.00 -6.00 0.75 to 3.5 12,900
Classic ( Regular / Short ) 1.67 +8.00 to -12.00 -6.00 0.75 to 3.5 18,000
Classic ( Regular / Short ) 1.50 +5.00 to -7.00 -4.00 0.75 to 3.5 14,400
Classic PhotoFusion Grey / Brown ( Regular / Short ) 1.60 +6.00 to -10.00 -6.00 0.75 to 3.5 19,500
Classic PhotoFusion Grey / Brown ( Regular / Short ) 1.67 +8.00 to -12.00 -6.00 0.75 to 3.5 25,800

** 2 Corridor designs : ( Regular / Short ) = 14 mm. / 10 mm.

Minimum Fitting Height : ( Regular / Short ) = 18 mm. / 14 mm.


PDF Download

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก เท่านั้น โปรดระวังการแอบอ้าง

คำยืนยันจากผู้ใช้

คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?