รางวัลแห่งความสำเร็จ


 • รางวัลของไอซอพติก

  THBA 2023 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2023

  รางวัล Winner of THBA 2023 Rising star business of The Hi-End Eyeglasses Centre • รางวัลของไอซอพติก

  รางวัล PRODUCT OF THE YEAR 2023

  ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติกขอขอบพระคุณสำหรับรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี 2566 แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก 3 มิติ เฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด จาก CEO THAILAND OF THE YEAR 2023 • รางวัลของไอซอพติก

  รางวัล CEO OF THE YEAR 2021 และ รางวัล PRODUCT OF THE YEAR 2021

  รางวัล CEO OF THE YEAR 2021 และ รางวัล PRODUCT OF THE YEAR 2021 นายสมบุรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ
  ได้รับรางวัลเกียรติคุณ นักบริหารดีเด่นประจำปี พุทธศักราช 2564 และบรัษัท ไอซอพติก จำกัด ได้รับ รางวัล
  ผลิตภัณฑ์แห่งปี พุทธศักราช 2564 สาขา แว่นตาโปรเกรสซีพอัจฉริยะ • รางวัลของไอซอพติก

  รางวัล องค์กรดีเด่นแห่งปี 2019

  รางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช ๒๕๖๒ “ Organization of The Year 2019 ” ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก
  ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ องค์กรดีเด่นแห่งปี ” พุทธศักราช 2562 สาขา ศูนย์สร้างแว่นตาเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด • รางวัลของไอซอพติก

  รางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2019

  รางวัล “ นักบริหารดีเด่นแห่งปี ” พุทธศักราช ๒๕๖๒ “ Executive of The Year 2019 ”
  นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ผู้อำนวยการ ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล
  “ นักบริหารดีเด่นแห่งปี ” พุทธศักราช 2562 สาขา การสร้างแว่นตาเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด • รางวัลของไอซอพติก

  รางวัล คุณภาพผลิตภัณฑ์ไทยยอดเยี่ยม 2019

  รางวัล “คุณภาพผลิตภัณฑ์ไทยยอดเยี่ยม” พุทธศักราช ๒๕๖๒ “ Thailand Product Awards 2019 ”
  ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ รางวัลคุณภาพผลิตภัณฑ์ไทยยอดเยี่ยมแห่งปี ” พุทธศักราช 2562 • รางวัลของไอซอพติก

  รางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2019

  รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช ๒๕๖๒ “Excecutive of the Year 2019”
  นายสมบุรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ได้รับประกาศเกียรติคุณ นักบริหารดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2562
  สาขา การสร้างแว่นตาเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด • รางวัลของไอซอพติก

  รางวัล องค์กรดีเด่นแห่งปี 2020

  รางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช ๒๕๖๓ “Organization of the Year 2020”
  ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ องค์กรดีเด่นแห่งปี ”
  พุทธศักราช 2563 สาขา แว่นโปรเกรสซีพอัจฉริยะ • รางวัลของไอซอพติก

  รางวัล ผลิตภัณฑ์ไทย สู่มาตรฐานสากล ด้วยยอดการันตีที่ ยอดเยี่ยมตลอดปี 2020

  รางวัล ผลิตภัณฑ์ไทย สู่มาตรฐานสากล ด้วยยอดการันตีที่ ยอดเยี่ยมตลอดปี “Best Seller award 2020
  นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ได้รับประกาศเกียรติบัตร รางวัล Best seller Award 2020 • รางวัลของไอซอพติก

  รางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2021

  รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช ๒๕๖๔ “ Personal of the Year 2021”
  นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี พุทธศักราช 2564
  สาขา แว่นตาโปรเกรสซีพอัจฉริยะ 3 มิติ • รางวัลของไอซอพติก

  รางวัล “นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี“

  รางวัล “นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี “ พุทะศักราช ๒๕๖๕ บริษัท ไอซอพติก จำกัด ได้รับรางวัล นวัตกรรมแห่งปี
  ประเภท องค์กร ประจำปี 2565 ประเภท นวัตกรรมแว่นตาอัจฉริยะ • รางวัลของไอซอพติก

  รางวัล “ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี”

  รางวัล “ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช ๒๕๖๕ บริษัท ไอซอพติก จำกัด
  ได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2565 ประเภท ผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตา • รางวัลของไอซอพติก

  รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต (ผลิตภัณฑ์)

  ผลิตภัณฑ์ แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล "ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2565 ประเภท ผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตา • รางวัลของไอซอพติก

  รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต (นวัตกรรม)

  รางวัลนวัตกรรม แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก สร้างสรรค์ผลงานโดย บริษัท ไอซอพติก จำกัด ประจำปี 2565 ประเภท นวัตกรรมแว่นตาอัจฉริยะ • รางวัลของไอซอพติก

  รางวัล Premium Products of Thailand 2015

  ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติกได้รับรางวัล Premium Products of Thailand 2015


go to top
คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?