เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติโปรเกรสซีฟไอซอพติกรุ่นประหยัด ย่อบาง 1.6

เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติโปรเกรสซีฟไอซอพติกรุ่นประหยัด ย่อบาง 1.6 ที่คุณภาพสูงกว่าซีรีย์ AutoSun ที่ความเข้มมากกว่า คืนกลับสีขาวใสเมื่อเข้าร่มได้เร็วกว่าถึง 30% ออกแบบโครงสร้างเลนส์ตามพฤติกรรมการใช้สายตาของแต่ละบุคคล ชัดตั้งแต่ระยะ 40 เซน์ติเมตรจนถึงระยะอนันต์ โดนไม่ต้องสลับแว่นไปมา เหมาะสำหรับใช้ได้ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติเมื่อโดนแสง UV

เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติโปรเกรสซีฟไอซอพติกรุ่นประหยัด ซีรี่ย์ 1 : ISOPTIK ECO OMP Transitions 7 - Index 1.6

คุณสมบัติ :

1. คุณภาพเกินราคา

( รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 150 วัน )

เลนส์โปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีอัตโนมัติไอซอพติกรุ่นประหยัด ซีรี่ย์ 2 : ISOPTIK EC OMP Transitions 7 - Index 1.6

คุณสมบัติ :

1. ระบบชัดทุกระยะในเสี้ยววินาที

2. คุณภาพเกินราคา

( รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 150 วัน )

เลนส์โปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีอัตโนมัติไอซอพติกรุ่นประหยัด ซีรี่ย์ 3 : ISOPTIK ECO ECOMP Transitions 7 - Index 1.6

คุณสมบัติ :

1. ระบบชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติ

2. ปรับตัวได้เร็ว

3. คุณภาพเกินราคา

( รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 150 วัน )

เลนส์โปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีอัตโนมัติไอซอพติกรุ่นประหยัด ซีรี่ย์ 4 : ISOPTIK ECO ECMP Transitions 7 - Index 1.6

คุณสมบัติ :

1. ระบบชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติ

2. ใส่สบายกว่า

3. ปรับตัวได้เร็วกว่า

4. คุณภาพเกินราคา

( รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 150 วัน )

เลนส์โปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีอัตโนมัติไอซอพติกรุ่นประหยัด ซีรี่ย์ 5 : ISOPTIK ECO EMP Transitions 7 - Index 1.6

คุณสมบัติ :

1. ระบบชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติ

2. ใส่สบายกว่า เหมือนแว่นตาเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกาย

3. ปรับตัวได้เร็วกว่ามาก

4. คุณภาพเกินราคา

( รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 150 วัน )

เลนส์โปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีอัตโนมัติไอซอพติกรุ่นประหยัด ซีรี่ย์ 6 : ISOPTIK CPA ECMP Transitions 7 - Index 1.6

คุณสมบัติ :

1 ระบบชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติ กะระยะได้อย่างแม่นยำ เหมือนวัยหนุ่มสาว

2. ใส่สบายกว่า เหมือนแว่นตาเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกาย

3. ปรับตัวได้ภายในไม่กี่นาที

4. คุณภาพเกินราคา

5. ออกแบบสร้างตามตำแหน่งของกรอบแว่นบนใบหน้า ด้วยระบบ 3 มิติ ช่วยลดข้อจำกัดในการเลือกกรอบแว่น

( รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 150 วัน )

เลนส์โปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีอัตโนมัติไอซอพติกรุ่นประหยัด ซีรี่ย์ 7 : ISOPTIK CPA EMP Transitions 7 - Index 1.6

คุณสมบัติ :

1. ระบบชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติ กะระยะได้อย่างแม่นยำ เหมือนวัยหนุ่มสาว

2. ใส่สบายตลอดทั้งวัน เหมือนแว่นตาเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกาย ให้อิสระในการใช้สายตา และใช้ชีวิตได้ดีกว่า

3. ปรับตัวได้ภายในไม่กี่วินาที

4. ออกแบบสร้างตามตำแหน่งของกรอบแว่นบนใบหน้า ด้วยระบบ 3 มิติ ช่วยลดข้อจำกัดในการเลือกกรอบแว่น

5. ทำงานที่ต้องใช้ความคิดและสายตาได้เร็วขึ้น แต่เหนื่อยน้อยลง

6. คุณภาพเกินราคา

( รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 150 วัน )

เลนส์โปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีอัตโนมัติไอซอพติกรุ่นประหยัด ซีรี่ย์ 8 : ISOPTIK CPA CMP Transitions 7 - Index 1.6

คุณสมบัติ :

1. ระบบชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติ กะระยะได้อย่างแม่นยำ เหมือนวัยหนุ่มสาว

2. ใส่สบายตลอดทั้งวัน เหมือนแว่นตาเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกาย ให้อิสระในการใช้สายตา และใช้ชีวิตได้ดีกว่า

3. ปรับตัวได้ภายในเสี้ยววินาที

4. ออกแบบสร้างตามตำแหน่งของกรอบแว่นบนใบหน้า ด้วยระบบ 3 มิติ ช่วยลดข้อจำกัดในการเลือกกรอบแว่น ลดภาพบิดเบือนด้านข้าง เพิ่มความคมชัดในทุกมุมมอง 360 องศา

5. ลดการใช้สมองฝืนเพ่งในทุกระยะ ทำให้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดและสายตาได้เร็วขึ้น แต่เหนื่อยน้อยลง

6. คุณภาพเกินราคา

( รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 150 วัน )

เลนส์โปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีอัตโนมัติไอซอพติกรุ่นประหยัด ซีรี่ย์ 9 : ISOPTIK CPA MP Transitions 7 - Index 1.6

คุณสมบัติ :

1. ระบบชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติ กะระยะได้อย่างแม่นยำ แม้ในสภาวะแสงน้อยกว่าปกติ เหมือนวัยหนุ่มสาว

2. ใส่สบายตลอดทั้งวัน เหมือนแว่นตาเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกาย ให้อิสระในการใช้สายตา และใช้ชีวิตได้ดีกว่า มีพลังเหลือเฟือสำหรับสนุกสนานกับการใช้ชีวิต แม้ต้องใช้สายตามาแล้วตลอดทั้งวัน

3. ปรับตัวได้ทันที

4. ออกแบบสร้างตามตำแหน่งของกรอบแว่นบนใบหน้า ด้วยระบบ 3 มิติ ช่วยลดข้อจำกัดในการเลือกกรอบแว่น ลดภาพบิดเบือนด้านข้าง เพิ่มความคมชัดในทุกมุมมอง 360 องศา เลือกความโค้งของเลนส์ได้อย่างอิสระ

5. ลดการใช้สมองฝืนเพ่งในทุกระยะ ทำให้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดและสายตาได้เร็วขึ้น แต่เหนื่อยน้อยลง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

6. คุณภาพเกินราคา

( รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 150 วัน )

เลนส์โปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีอัตโนมัติไอซอพติกรุ่นประหยัด ซีรี่ย์ 10 : ISOPTIK EMP Transitions 7 - Index 1.6

คุณสมบัติ :

1. ระบบชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติ กะระยะได้อย่างแม่นยำ แม้ในสภาวะแสงน้อยกว่าปกติ เหมือนวัยหนุ่มสาว เพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน

2. ใส่สบายตลอดทั้งวัน เหมือนไม่ได้ใส่แว่น เสมือนแว่นตาเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกาย ให้อิสระในการใช้สายตา และใช้ชีวิตได้ดีกว่า มีพลังเหลือเฟือสำหรับสนุกสนานกับการใช้ชีวิต แม้ต้องใช้สายตามาแล้วตลอดทั้งวัน ช่วยเพิ่มความสุขให้กับชีวิตครอบครัว

3. ปรับตัวได้ทันที

4. ออกแบบสร้างตามตำแหน่งของกรอบแว่นบนใบหน้า ด้วยระบบ 3 มิติ ช่วยลดข้อจำกัดในการเลือกกรอบแว่น ลดภาพบิดเบือนด้านข้าง เพิ่มความคมชัดในทุกมุมมอง 360 องศา เลือกความโค้งของเลนส์ได้อย่างอิสระ

5. เลือกความโค้งด้านหน้าของกรอบแว่น ได้ถึง 15 องศา

6. ลดการใช้สมองฝืนเพ่งในทุกระยะ ทำให้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดและสายตาได้เร็วขึ้น แต่เหนื่อยน้อยลง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ใส่แล้วรวย

7. คุณภาพเกินราคา

( รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 150 วัน )

เลนส์โปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีอัตโนมัติไอซอพติกรุ่นประหยัด ซีรี่ย์ 11 : ISOPTIK MP Transitions 7 - Index 1.6

คุณสมบัติ :

1.ระบบชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติ กะระยะได้อย่างแม่นยำ แม้ในสภาวะแสงน้อยกว่าปกติ เหมือนวัยหนุ่มสาว เพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ให้คนที่คุณรัก

2. ใส่สบายตลอดทั้งวัน เหมือนไม่ได้ใส่แว่น เสมือนแว่นตาเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกาย ให้อิสระในการใช้สายตา และใช้ชีวิตได้ดีกว่า มีพลังเหลือเฟือสำหรับสนุกสนานกับการใช้ชีวิต แม้ต้องใช้สายตามาแล้วตลอดทั้งวัน ช่วยเพิ่มความสุขให้กับชีวิตครอบครัว

3. ปรับตัวได้ทันที

4. ออกแบบสร้างตามตำแหน่งของกรอบแว่นบนใบหน้า ด้วยระบบ 3 มิติ ช่วยลดข้อจำกัดในการเลือกกรอบแว่น ลดภาพบิดเบือนด้านข้าง เพิ่มความคมชัดในทุกมุมมอง 360 องศา เลือกความโค้งของเลนส์ได้อย่างอิสระ

5. เลือกความโค้งด้านหน้าของกรอบแว่น ได้ถึง 15 องศา

6. เลือกสร้างเลนส์ตามมุมเทด้านข้างของกรอบแว่น ได้ถึง 50 องศา

7. ลดการใช้สมองฝืนเพ่งในทุกระยะ ทำให้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดและสายตาได้เร็วขึ้น แต่เหนื่อยน้อยลง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ใส่แล้วรวย รับประกันความรวย 1 ปีเต็ม

8. คุณภาพเกินราคา

( รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 150 วัน )

เลนส์โปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีอัตโนมัติไอซอพติกรุ่นประหยัด ซีรี่ย์ 12 : ISOPTIK ESMP Transitions 7 - Index 1.6

คุณสมบัติ :

1.ระบบชัดทุกระยะในเสี้ยววินาทีอย่างเป็นธรรมชาติ กะระยะได้อย่างแม่นยำ แม้ในสภาวะแสงน้อยกว่าปกติ เหมือนวัยหนุ่มสาว เพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ให้คนที่คุณรัก

2. ใส่สบายตลอดทั้งวัน เหมือนไม่ได้ใส่แว่น เสมือนแว่นตาเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกาย ให้อิสระในการใช้สายตา และใช้ชีวิตได้ดีกว่า มีพลังเหลือเฟือสำหรับสนุกสนานกับการใช้ชีวิต แม้ต้องใช้สายตามาแล้วตลอดทั้งวัน ช่วยเพิ่มความสุขให้กับชีวิตครอบครัว

3. ปรับตัวได้ทันที

4. ออกแบบสร้างตามตำแหน่งของกรอบแว่นบนใบหน้า ด้วยระบบ 3 มิติ ช่วยลดข้อจำกัดในการเลือกกรอบแว่น ลดภาพบิดเบือนด้านข้าง เพิ่มความคมชัดในทุกมุมมอง 360 องศา เลือกความโค้งของเลนส์ได้อย่างอิสระ

5. เลือกความโค้งด้านหน้าของกรอบแว่น ได้ถึง 15 องศา

6. เลือกสร้างเลนส์ตามมุมเทด้านข้างของกรอบแว่น ได้ถึง 50 องศา

7. ลดการใช้สมองฝืนเพ่งในทุกระยะ ทำให้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดและสายตาได้เร็วขึ้น แต่เหนื่อยน้อยลง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ใส่แล้วรวย รับประกันความรวย 1 ปีเต็ม

8. คุณภาพเกินราคา

( รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 150 วัน )

หมายเหตุ :

1. เคลือบผิวแข็ง จะมีค่าจ่ายเพิ่มอีกคู่ละ 500 บาท

2. รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 150 วัน

3. ออกแบบโดยปรมาจารย์โบบิ

4. ใช้เทคโนโลยีของเยอรมัน ในราคาที่คุ้มค่า

5. ใช้งานได้ดีกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟยี่ห้ออื่น ทุกรุ่น ในท้องตลาด ที่มีราคาแพงกว่า

6. เหมาะสำหรับผู้ใช้เลนส์โปรเกรสซีฟที่ฉลาดใช้เงิน ได้เลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพดี โดยไม่ต้องจ่ายเงินเป็นหมื่นบาท

7. ออกแบบ และสั่งผลิตโดย ศูนย์แว่นตาไอซอพติก ผู้รู้ลึก รู้จริง เรื่องการสร้างแว่นโปรเกรสซีฟ ที่ผู้ใช้ไม่ต้องปรับตัวเลย

8. มีตัวอย่าง เลนส์โปรเกรสซีฟ​ไอซอพติก ฟรีฟอร์ม 100 % ทั้ง 12 ระดับ ให้ทดลองใช้งานจริงก่อนซื้อ มากกว่า 50 โครงสร้าง มีค่าบริการท่านละ 1,000 บาท ต่อปี

9. หมดเขตวันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2021

10. จำกัด วันละ 1 สิทธิ​ และนัดเข้ามารับบริการได้เฉพาะ วันพุธ พฤหัสบดี​ ศุกร์​เท่านั้น

โปรโมชั่นทั้งหมด
คลิก : https://www.isoptik.com/th/promotion10000/4018

ประวัติ ปรมาจารย์โบบิ : ผู้เชี่ยวชาญด้านแว่นโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก 3 มิติ
คลิก : https://www.isoptik.com/th/p/678

แว่นโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก ดีอย่างไร ?
อ่านต่อคลิก : www.isoptik.com/th/topend-ultra/2298

คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?
อ่านต่อคลิก : www.isoptik.com/th/ultra-progressive/836

ศูนย์แว่นตาไอซอพติกได้รับรางวัล Premium Products of Thailand 2015
อ่านต่อคลิก : www.isoptik.com/th/interview/bobi/809

คำยืนยันจากผู้ใช้

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

ผู้สร้างภาพยนตร์ บุพเพสันนิวาส ๒ และ ละครพรหมลิขิต

แว่นที่ดี สำคัญมากกับการดำเนินชีวิต ดีใจที่เจอแว่นที่ถูกใจ ก็เหมือนกับบุพเพสันนิวาส ทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะ

อ่านต่อ
นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

หัวหน้าหน่วยจุลศัลยกรรมโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติกแล้ว ทำให้เหนื่อยน้อยลง มีพลังในการทำงานมากขึ้น และมีความสุขเพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิต ครับ

อ่านต่อ

รวมคำยืนยันจากผู้ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ 3 มิติ เฉพาะบุคคล อย่างยิ่งยวด สะท้านโลกา

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่
ศูนย์แว่นตาไอซอพติก เท่านั้น
โปรดระวังการแอบอ้าง

go to top
คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?