แพ็คเกจเลนส์ชุดสุดคุ้ม ราคาเริ่มต้นเพียงชุดละ 30,000 บาท คลิก
ดูกรอบเเว่น LINDBERG คลิก

ปรับขนาดตัวอักษร-ก +ก

ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก 3 มิติ

แชร์

แต่ละชุดประกอบด้วย :

1. เลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก 3 มิติ มีทั้งหมด 12 ระดับ ความสบาย ราคาปกติ ตั้งเเต่คู่ละ 38,000 บาท - 2.4 ล้านบาท

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าบริการวิเคราะห์ระบบการมองเห็นแบบดิจิตอล 3 มิติ + ทดลองเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะ 12 ระดับความฉลาด + ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ ครั้งละ 1,000 บาท

ISOPTIK SMP 3D Progressive Lens Price List ( March 2021 ) แพ็คเกจ 1 คู่ และ 2 คู่

ระดับ เลนส์ ปกติคู่ละ แพ็ค 1 คู่ แพ็ค 2 คู่ เฉลี่ยคู่ละ
ECO ISOPTIK ESMP 3D 1.6 15,000 28,000 14,000
1 ISOPTIK SMP 3D 1.6 26,000 48,000 24,000
2 ISOPTIK PSN SMP 3D 1.6 29,000 52,000 26,000
3 ISOPTIK SUPER SMP 3D 1.6 35,000 62,000 31,000
4 ISOPTIK SUPER PSN SMP 3D 1.6 40,000 72,000 36,000
5 ISOPTIK INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 46,000 82,000 41,000
6 ISOPTIK PSN INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 58,000 104,000 52,000
7 ISOPTIK SUPER INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 75,000 134,000 67,000
8 ISOPTIK SUPER PSN INDIVIDAUL 3D 1.6 98,000 176,000 88,000
9 ISOPTIK ULTRA INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 110,000 198,000 99,000
10 ISOPTIK ULTRA PSN SMP 3D 1.6 138,000 248,000 124,000
11 ISOPTIK ULTRA DPROX SMP 3D 1.6 173,000 310,000 155,000
12 ISOPTIK ULTRA X SMP 3D 1.6 287,000 516,000 258,000

ISOPTIK SMP 3D Progressive Lens Price List ( March 2021 ) แพ็คเกจ 3 คู่ และ 5 คู่

ระดับ เลนส์ ปกติคู่ละ แพ็ค 3 คู่ เฉลี่ยคู่ละ แพ็ค 5 คู่ เฉลี่ยคู่ละ
ECO ISOPTIK ESMP 3D 1.6 39,000 13,000 60,000 12,000
1 ISOPTIK SMP 3D 1.6 66,000 22,000 100,000 20,000
2 ISOPTIK PSN SMP 3D 1.6 72,000 24,000 110,000 22,000
3 ISOPTIK SUPER SMP 3D 1.6 84,000 28,000 130,000 26,000
4 ISOPTIK SUPER PSN SMP 3D 1.6 99,000 33,000 150,000 30,000
5 ISOPTIK INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 111,000 37,000 170,000 34,000
6 ISOPTIK PSN INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 141,000 47,000 215,000 43,000
7 ISOPTIK SUPER INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 183,000 61,000 275,000 55,000
8 ISOPTIK SUPER PSN INDIVIDAUL 3D 1.6 240,000 80,000 360,000 72,000
9 ISOPTIK ULTRA INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 270,000 90,000 405,000 81,000
10 ISOPTIK ULTRA PSN SMP 3D 1.6 336,000 112,000 505,000 101,000
11 ISOPTIK ULTRA DPROX SMP 3D 1.6 420,000 140,000 630,000 126,000
12 ISOPTIK ULTRA X SMP 3D 1.6 696,000 232,000 1,045,000 209,000

ISOPTIK SMP 3D Progressive Lens Price List ( March 2021 ) แพ็คเกจ 8 คู่ และ 10 คู่

ระดับ เลนส์ ปกติคู่ละ แพ็ค 8 คู่ เฉลี่ยคู่ละ แพ็ค 10 คู่ เฉลี่ยคู่ละ
ECO ISOPTIK ESMP 3D 1.6 88,000 11,000 100,000 10,000
1 ISOPTIK SMP 3D 1.6 144,000 18,000 170,000 17,000
2 ISOPTIK PSN SMP 3D 1.6 160,000 20,000 180,000 18,000
3 ISOPTIK SUPER SMP 3D 1.6 192,000 24,000 220,000 22,000
4 ISOPTIK SUPER PSN SMP 3D 1.6 216,000 27,000 250,000 25,000
5 ISOPTIK INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 248,000 31,000 280,000 28,000
6 ISOPTIK PSN INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 312,000 39,000 360,000 36,000
7 ISOPTIK SUPER INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 400,000 50,000 450,000 45,000
8 ISOPTIK SUPER PSN INDIVIDAUL 3D 1.6 520,000 65,000 590,000 59,000
9 ISOPTIK ULTRA INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 584,000 73,000 660,000 66,000
10 ISOPTIK ULTRA PSN SMP 3D 1.6 728,000 91,000 820,000 82,000
11 ISOPTIK ULTRA DPROX SMP 3D 1.6 912,000 114,000 1,030,000 103,000
12 ISOPTIK ULTRA X SMP 3D 1.6 1,512,000 189,000 1,700,000 170,000

ISOPTIK SMP 3D Progressive Lens Price List ( March 2021 ) แพ็คเกจ 20 คู่ และ 50 คู่

ระดับ เลนส์ ปกติคู่ละ แพ็ค 20 เฉลี่ยต่อคู่ แพ็ค 50 เฉลี่ยต่อคู่
ECO ISOPTIK ESMP 3D 1.6 180,000 9,000 400,000 8,000
1 ISOPTIK SMP 3D 1.6 300,000 15,000 700,000 14,000
2 ISOPTIK PSN SMP 3D 1.6 320,000 16,000 750,000 15,000
3 ISOPTIK SUPER SMP 3D 1.6 400,000 20,000 900,000 18,000
4 ISOPTIK SUPER PSN SMP 3D 1.6 460,000 23,000 1 ,050,000 21,000
5 ISOPTIK INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 500,000 25,000 1,150,000 23,000
6 ISOPTIK PSN INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 640,000 32,000 1,450,000 29,000
7 ISOPTIK SUPER INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 820,000 41,000 1,850,000 37,000
8 ISOPTIK SUPER PSN INDIVIDAUL 3D 1.6 1, 060,000 53,000 2,400,000 48,000
9 ISOPTIK ULTRA INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 1,200,000 60,000 2,700,000 48,000
10 ISOPTIK ULTRA PSN SMP 3D 1.6 1,480,000 74,000 3,350,000 67,500
11 ISOPTIK ULTRA DPROX SMP 3D 1.6 1,860,000 93,000 4,200,000 84,000
12 ISOPTIK ULTRA X SMP 3D 1.6 3,060,000 153,000 6,900,000 138,000

ISOPTIK SMP 3D Progressive Lens Price List ( March 2021 ) แพ็คเกจ 80 คู่ และ 100 คู่

ระดับ เลนส์ ปกติคู่ละ แพ็ค 80 เฉลี่ยต่อคู่ แพ็ค 100 เฉลี่ยต่อคู่
ECO ISOPTIK ESMP 3D 1.6 560,000 7,000 6000,,000 6,000
1 ISOPTIK SMP 3D 1.6 1,040,000 13,000 12,000,000 12,000
2 ISOPTIK PSN SMP 3D 1.6 1,120,000 14,000 13,000,,000 13,000
3 ISOPTIK SUPER SMP 3D 1.6 1,280,000 16,000 14,000,000 14,000
4 ISOPTIK SUPER PSN SMP 3D 1.6 1,520,000 19,000 17,000,000 17,000
5 ISOPTIK INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 1,680,000 21,000 19,000,000 19,000
6 ISOPTIK PSN INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 2,080,000 26,000 24,000,000 24,000
7 ISOPTIK SUPER INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 2,720,000 34,000 31,000,000 31,000
8 ISOPTIK SUPER PSN INDIVIDAUL 3D 1.6 3,440,000 43,000 39,000,000 39,000
9 ISOPTIK ULTRA INDIVIDUAL SMP 3D 1.6 3,920,000 49,000 44,000,000 44,000
10 ISOPTIK ULTRA PSN SMP 3D 1.6 4,800,000 60,000 54,000,000 54,000
11 ISOPTIK ULTRA DPROX SMP 3D 1.6 6,080,000 76,000 68,000,000 68,000
12 ISOPTIK ULTRA X SMP 3D 1.6 9,920,000 124,000 112,000,000 112,000

UPGRADE

เลนส์ขาวใส เพิ่มเงิน (บาท)
1.67 10,000
1.74 20,000

เลนส์เปลี่ยนสี เพิ่มเงิน (บาท)
1.6 10,000
1.67 20,000
1.74 30,000
PDF Download

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก เท่านั้น โปรดระวังการแอบอ้างสายด่วน ปรมาจารย์โบบิ : 081-538-4200 ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 19:00 น.

ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด

เปิดวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 11:00 - 19:00 น.
หยุดทุกวันจันทร์ - อังคาร

สอบถามข้อมูลและนัดวัดสายตา
โทร : 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998
( เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ )

LINE ID : @isoptik
Email : isoptik@gmail.com

คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?