จุดเด่นของศูนย์แว่นตาไอซอพติก

ไอซอพติกเรามีความแตกต่างในการทำงาน ในการทำแว่น ในการให้บริการลูกค้า แตกต่างจากร้านแว่นราคาแพงทุกร้านทั่วโลก เนื่องจากหลักการทำงานเป็นคนละแบบ จุดเด่นของไอซอพติกคือ การให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยระบบการมองเห็นของลูกค้าจะถูกวิเคราะห์อย่างถูก ต้องเที่ยงตรง แม่นยำ นี่คือจุดเด่นของไอซอพติก ซึ่งกล้าเรียกว่า การวิเคราะห์ระบบการมองเห็นของศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก เรามีความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ รวดเร็ว มากที่สุดในโลก ขณะที่ทั่วโลกตรวจสายตากันที่สเต็ปละ 25 แต่ที่ไอซอพติกเราตรวจกันที่สเต็ปละ 6 ในการออกแบบสร้างเลนส์ สร้างละเอียดกว่ามาตรฐานยุโรปถึง 25 เท่า คือสั่งสเต็ปละ 1 ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือ ทั่วโลกทำแว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีอื่น ทำบนพื้นฐานของความสะดวกของผู้ทำ โดยผู้ใช้แว่นจะต้องฝืนปรับตัว ฝืนปรับพฤติกรรมการใช้สายตา ฝืนปรับชีวิตทั้งชีวิต ฝืนปรับการขับรถ การใช้คอมพิวเตอร์ และฝืนเกร็งต้นคอ แหงนหน้าทุกครั้งเข้าหาแว่นอยู่ตลอดเวลา ใช้สมองฝืนเพ่งเข้าหาแว่น ใช้สมองฝืนปรับตัวเข้าหาแว่น ซึ่งการฝืนปรับตัวนี้ไม่ได้ฝืนปรับเฉพาะในเวลาที่ใส่แว่นตอนแรกเท่านั้น แต่เป็นตลอดเวลาที่ใส่ จะเป็น 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี ก็แล้วแต่ ก็ต้องใช้สมองฝืนปรับเข้าหาแว่นอยู่ตลอดเวลา เป็นเหตุทำให้สูญเสียความสามารถในการทำงานของสมองไปบางส่วน และทำให้เกิดอาการล้า และสายตาเปลี่ยนเร็ว

ซึ่งจริง ๆ แล้ว เลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะ ราคาแพง เทคโนโลยีอื่น ในท้องตลาดจะมีราคาหลายหมื่นบาทไปจนถึง 1 แสนบาท แต่เลนส์พวกนี้ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่ผู้ใช้ต้องปรับตัวเข้าหาแว่น เป็นสิ่งที่ไอซอพติกไม่ทำ แล้วก็ไม่เคยทำ และจะไม่ทำ เนื่องจากศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติกมองว่านี่คือการทำแว่นที่ผิด การทำแว่นที่ถูกต้อง จะต้องเอาผู้ใช้เป็นหลัก และต้องสร้างแว่นเฉพาะบุคคลเข้าหาตัวผู้ใช้แต่ละคน แว่นต้องปรับเข้าหาคน ไม่ใช่คนปรับเข้าหาแว่น ดังนั้นแว่นตาโปรเกรสซีฟ ราคาแพง เทคโนโลยีอื่น หลายหมื่นหรือหลายแสนในท้องตลาดจากร้านแว่นตาทั่วโลก ผู้ใช้ จะต้องปรับชีวิตทั้งชีวิตเข้าหาแว่นอยู่ตลอดเวลา แต่แว่นของไอซอพติก แว่นจะถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเข้าหาคนแต่ละคน เป็นการทำแว่นเข้าหาผู้ใช้ ซึ่งลำบากผู้ทำ เหนื่อยผู้ทำ เปลืองทรัพยากรผู้ทำ ค่าใช้จ่ายสูง ต้นทุนสูง แต่ได้แว่นที่ใส่สบายที่สุด และเป็นแว่นที่ไม่ต้องฝืนปรับตัวเข้าหาแว่น แต่มีอิสระในการใช้ชีวิต เนื่องจากแว่นถูกออกแบบมาตามผู้ใช้แต่ละคนอย่างแท้จริง จึงได้อิสระในการใส่แว่น ความรู้สึกเสมือนไม่ได้ใส่แว่นอยู่ มีความรู้สึกเหมือนแว่นตาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายมากกว่า โฟกัสภาพได้เร็วเป็นธรรมชาติ ใช้สายตาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ตอบโจทย์ได้ในทุกมุมมอง แล้วก็ไม่ต้องใช้แว่นตาหลายอัน ซึ่งแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติกสามารถที่จะทำให้แว่นอันเดียวสามารถใช้งานได้ครบหมดทุกอย่าง ดังนั้นผู้ใช้แว่นตาของไอซอพติก จึงมีประสบการณ์อย่างชัดเจนว่าใส่แว่นไอซอพติกไปแล้ว เมื่อกลับไปใส่แว่นตาโปรเกรสซีฟ ราคาแพง เทคโนโลยีอื่น เมื่อไหร่ จะรู้สึกทันทีว่า

1. ปวดหัว
2. ไม่สบายตา
3. หาระยะชัดได้ช้า
4. โฟกัสภาพไม่ค่อยได้
5. ภาพไว้ด้านข้างเยอะ
6. เดินลำบาก
7. ขับรถ แล้วไม่มั่นใจ ต้องใส่ ๆ ถอด ๆ

ดังนั้นคนที่จะเข้ามาที่ไอซอพติก นอกจากจะต้องมีเงิน 1 แสนบาท แล้ว จะต้องใช้แว่นไอซอพติกตลอดไป เนื่องจากพอใส่แว่นไอซอพติก ได้รับคุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุดแล้ว สมองจะผ่อนคลาย ไม่ฝืนปรับเข้าหาแว่นอีก ดังนั้น พอเราเปลี่ยนกลับไปใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟ ราคาแพง เทคโนโลยีอื่น อีกเมื่อไหร่ ก็ไม่สามารถที่จะใส่ได้ นี่คือสิ่งที่ไอซฮพติกเท่านั้นที่รู้ ดังนั้นลูกค้าไอซอพติก จึงเหนียวแน่น และเมื่อใช้แว่นไอซอพติกไปแล้ว ก็จะใช้แว่นไอซอพติกตลอดไป

ที่สำคัญที่สุดก็คือ เทคนิค เทคโนโลยีของการทำแว่นโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของไอซอพติก ที่ปรมาจารย์โบบิพัฒนาขึ้น ด้วยระยะเวลาการค้นคว้าหลายสิบปี และทดสอบกับผู้ใช้งานมาเกือบ 1 แสนคน เป็นองค์ความรู้ที่ฟังข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตเลนส์ แล้วนำเอาไปทดสอบ ค้นคว้า วิจัย ต่อยอดเอง ดังนั้นเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ เรามีทางทำอยุ่ 2 คน คือ กูรูผู้รู้จริง หรือ ปรมาอาจารย์ ผมคือปรมาจารย์ด้านปว่นโปรเกรสซีฟเลนส์ เพราะวิชาความรู้ ปรมาจารย์ คือ ผู้ที่รู้จริง รู้ลึก และเป็นผู้คิดค้นวิชาความรู้ขึ้นมาเอง ไม่ได้ไปเลียนแบบใครมา ดังนั้นศูนย์ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก จึงเป็นเพียงที่เดียวในโลกที่สามารถสร้างแว่นโปรเกรสซีฟที่ดีที่สุดในโลก เนื่องจากองค์ความรู้ของเรา เราได้ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ด้วยตนเอง และสร้างองค์ความรู้ของเราเอง รู้ลึก รู้จริง เพราะคิดเอง ทำเอง พัฒนาเอง

ดังนั้นทุกวันนี้ หลายคนคงยังไม่ทราบว่าปรมาจารย์โบบิ และศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก เราเป็นศูนย์ทดสอบเลนส์โปรเกรสซีฟระดับโลก และตัวผมเองในแต่ละปี ผมจะต้องไปแลคเชอร์ให้กับบริษัทผู้ผลิตเลนส์ชั้นนำ ให้เขารู้ เข้าใจว่าจะต้องพัฒนาเลนส์รุ่นต่อไปอย่างไร ดังนั้นเวลาเราทำแว่นโปรเกรสซีฟ เราเลือกได้ว่า เราจะไปทำกับนกแก้ว นกขุนทอง หรือ เราจะมาทำกับคนที่รู้ลึกรู้จริงอย่างไอซอพติก ในงบประมาณที่เราจ่าย ผมกล้าบอกว่าในงบประมาณเท่ากัน แว่นตาของไอซอพติกดีกว่าเยอะ ดีกว่าชัดเจน ดีกว่าหลายเท่า เพียงแต่ว่าราคาด้วยต้นทุนของแว่นโปรเกรสซีฟ ราคายังอยู่ที่ 1 แสนบาท ถึงแม้ว่าไอซอพติกจะมีเลนส์ราคาประหยัดในราคาประมาณ 20,000 บาท แต่ผมแนะนำว่าสำหรับคนที่จะเข้ามาทำ ควรเก็บเงินแล้วมาทำแว่นดี ๆ ใส่ เพราะ มันคุ้ม ใส่แล้วหาเงินได้มากขึ้น ชีวิตมีพลัง มีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น สนุกสนานกับการใช้ชีวิตมากขึ้น อย่าจำกัดคุณภาพการมองของตัวเราเองด้วยการจำกัดคุณภาพแว่นที่เราใส่ จำกัดคุณภาพของการมองเห็น จำกัดตัวเองด้วยกันประหยัดเงินแค่ 20,000 บาทแล้วไปซื้อแว่นโปรเกรสซีฟราคาแพง เทคโนโลยีอื่น มาใช้ ซึ่งไม่ได้ออกแบบเข้าหาตัวเรา ทำให้เราต้องฝืนชีวิตเข้าหาแว่นมันก็จะสูญเสียทรัพยากร สูญเสียพลังสมอง ซึ่งผมแนะนำว่า เราควรจะใช้พลังสมองของเราไปทำเรื่องอื่นจะดีกว่า แต่ต้องระวังของปลอม และลอกเลียนแบบศูนย์ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติกไม่เคยจำหน่ายเลนส์แว่นตาให้ร้านไหนทั้งนั้น ไม่มีคลินิก หรือโรงพยาบาลที่ไหน ที่จะได้รับเลนส์จากไอซอพติกไปขายต่อ

ที่ผ่านมามักจะมีคนแอบอ้าง ลอกเลียนแบบ พยายามบอกว่า เป็นเลนส์ชนิดเดียวกันกับไอซฮพติก ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ไอซอพติกเป็นเลนส์ที่เฉพาะเจาะจง เฉพาะบุคคล ที่ปรมาจารย์โบบิเป็นผู้ออกแบบ และสร้างขึ้นมาด้วยองค์ความรู้ของไอซอพติกเท่านั้น สำหรับคนที่ต้องการทดลอง สามารถนัดเวลาเข้ามาทดลองเลนส์ที่จะช่วยทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดได้ด้วยตัวท่านเอง

จุดเด่นของไอซอพติกไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการสร้างเลนส์เฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่จุดเด่นของไอซอพติกจะประกอบไปด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด ดังนั้นคนที่เคยมาสัมผัสจะเข้าใจ สำหรับคนที่ยังไม่เคยมา คุณภาพการให้บริการของไอซอพติกถูกตั้งเป้าหมายว่า จะต้องดีที่สุดในโลก เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายแค่ว่า ไอซอพติกเป็นร้านแว่นที่บริการดีที่สุดในโลก แต่เราตั้งเป้าหมายว่า จะต้องบริการดีที่สุดในทุกธุรกิจ หมายถึง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล ขายปลีก ของเราต้องบริการดีกว่า ดังนั้นสิ่งที่ไอซฮพติกพัฒนาอยู่ตลอดเวลาคือ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในระดับสูงสุด และที่สำคัญคือ เลนส์แว่นตาทุกคู่ของศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก เรารับประกันคุณภาพ รับประกันความพึงพอใจในการใช้งาน 180 วัน ใส่แล้วไม่แฮปปี้ ชีวิตไม่ดีขึ้น ใส่แล้วไม่รวย ไม่ชอบ ไม่สวย สามารถคืนได้เฉพาะเลนส์ และที่สำคัญที่สุดคือ ตอนนี้เรามีกรอบแว่นรุ่นล่าสุดที่เป็นกรอบแว่นเฉพาะบุคคล ที่สามารถออกแบบได้ละเอียด เป็นกรอบแว่นเฉพาะบุคคล อย่างยิ่งยวด ในราคาเพียง 30,000 บาท ไม่ว่าเราจะมีรูปศีรษะแบบไหน อยากจะได้สีอะไร ขนาดเท่าไหร่ เพิ่มความสูง เพิ่มความกว้าง สามารถเพิ่มได้อย่างอิสระ ที่สำคัญคือ มีจำหน่ายเฉพาะที่ไอซอพติกเท่านั้น

งานของไอซอพติกคือ การให้ความรู้คน ตลอดเวลา 13 ปี ที่เราเปิดให้บริการ เราให้ความรู้ผู้คนหลายสิบล้านคนทั่วโลก ให้มีความรู้ ความเข้าใจถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพการมองเห็น ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพสายตา แล้วก็มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกกรอบแว่น การเลือกเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะเฉพาะบุคคล การถนอมสายตา การฝึกกล้ามเนื้อตา การดูแลปกป้องตัวเองไม่ให้เกิดภาวะสายตาสั้นเทียม

สำหรับร้านแว่นที่ต้องการจะเรียนรู้วิธีการสร้างแว่นโปรเกรสซีฟขั้นสูง เป็นแว่นเฉพาะบุคคล สามารถที่จะจองเข้ามาได้ ผมจะเปิดสอนเมื่อมีคนเรียน 100 คน ซึ่งหลักสูตรจะมีหลายหลักสูตร หลักสูตรที่จะสอนเรื่องแว่นโปรเกรสซีฟเชิงลึก จะคิดค่าสอนคนละ 50,000 บาท จะรับ 100 คน พร้อมเมื่อไหร่ถึงจะเปิดสอน สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ 081 - 153 - 8200 ส่วนถ้าเราไม่อยากเสียค่าใช้จ่าย สามารถไปเรียนฟรีกับบริษัทผู้ผลิตเลนส์ได้อยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนกแก้ว นกขุนทอง ไม่ใช่องค์ความรู้ที่คิดค้นพัฒนาเอง แล้วเราก็ต้องดูว่าเราอยากเรียนกับคนที่พูดต่อ ๆ กันมา หรือ อยากเรียนกับคนที่คิดค้นวิชาความรู้นั้นขึ้นมาเอง ซึ่งความจริง ความลึก ความใช้ได้จริงจะต่างกัน 1 พันเท่า

สำหรับผู้บริโภค สามารถเลือกได้ว่า เราจะทำกับคนที่ไปเรียนแบบต่อ ๆ กันมา เล่าต่อ ๆ กันมา หรือ อยากจะทำแว่นกับคนที่รู้จริง เราสามารถเลือกได้ ซึ่งแน่นอนว่าราคาต่างกัน เราต้องดูว่า เราอยากจะได้คุณภาพระดับไหน

คำยืนยันจากผู้ใช้

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

ผู้สร้างภาพยนตร์ บุพเพสันนิวาส ๒ และ ละครพรหมลิขิต

แว่นที่ดี สำคัญมากกับการดำเนินชีวิต ดีใจที่เจอแว่นที่ถูกใจ ก็เหมือนกับบุพเพสันนิวาส ทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะ

อ่านต่อ
นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

หัวหน้าหน่วยจุลศัลยกรรมโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติกแล้ว ทำให้เหนื่อยน้อยลง มีพลังในการทำงานมากขึ้น และมีความสุขเพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิต ครับ

อ่านต่อ

รวมคำยืนยันจากผู้ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ 3 มิติ เฉพาะบุคคล อย่างยิ่งยวด สะท้านโลกา

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่
ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก เท่านั้น
โปรดระวังการแอบอ้าง

go to top
คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?