แพ็คเกจเลนส์ชุดสุดคุ้ม ราคาเริ่มต้นเพียงชุดละ 34,500 บาท คลิก
ดูกรอบเเว่นของศูนย์เเว่นตาไอซอพติก

ปรับขนาดตัวอักษร-ก +ก

ศูนย์แว่นตาไอซอพติกได้รับรางวัล 3 รางวัล จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

แชร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
ศูนย์แว่นตาไอซอพติกได้เข้ารับรางวัลถึง 3 รางวัล จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพิธีในการมอบรางวัล

ด้วย คณะกรรมการและคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน คณะกรรมการมีความเห็นพ้องกันว่า
ศูนย์แว่นตาไอซอพติกมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป คณะกรรมการจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาดังนี้

1. รางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช ๒๕๖๒
“ Organization of The Year 2019 ”
ศูนย์แว่นตาไอซอพติก
ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ องค์กรดีเด่นแห่งปี ” พุทธศักราช 2562
สาขา ศูนย์สร้างแว่นตาเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด

2. รางวัล “ นักบริหารดีเด่นแห่งปี ” พุทธศักราช ๒๕๖๒
“ Executive of The Year 2019 ”
นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ
ผู้อำนวยการ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก
ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ นักบริหารดีเด่นแห่งปี ” พุทธศักราช 2562
สาขา การสร้างแว่นตาเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด

3. รางวัล “ สตรีตัวอย่างแห่งปี ” พุทธศักราช ๒๕๖๒
“ Women of The Year 2019 ”
นางสาวทิตย์ธิดา ธรรมพัชรนันท์
ผู้บริหารศูนย์แว่นตาไอซอพติก
ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ สตรีตัวอย่างแห่งปี ” พุทธศักราช 2562
สาขา บริหารและพัฒนาธุรกิจ

PDF Download

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก เท่านั้น โปรดระวังการแอบอ้าง

คำยืนยันจากผู้ใช้

คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?