แพ็คเกจเลนส์ชุดสุดคุ้ม ราคาเริ่มต้นเพียงชุดละ 30,000 บาท คลิก
ดูกรอบเเว่น LINDBERG คลิก

ปรับขนาดตัวอักษร-ก +ก

ศูนย์แว่นตาไอซอพติกได้รับรางวัล 3 รางวัล จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

แชร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
ศูนย์แว่นตาไอซอพติกได้เข้ารับรางวัลถึง 3 รางวัล จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพิธีในการมอบรางวัล

ด้วย คณะกรรมการและคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน คณะกรรมการมีความเห็นพ้องกันว่า
ศูนย์แว่นตาไอซอพติกมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป คณะกรรมการจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาดังนี้

1. รางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช ๒๕๖๒
“ Organization of The Year 2019 ”
ศูนย์แว่นตาไอซอพติก
ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ องค์กรดีเด่นแห่งปี ” พุทธศักราช 2562
สาขา ศูนย์สร้างแว่นตาเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด

2. รางวัล “ นักบริหารดีเด่นแห่งปี ” พุทธศักราช ๒๕๖๒
“ Executive of The Year 2019 ”
นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ
ผู้อำนวยการ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก
ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ นักบริหารดีเด่นแห่งปี ” พุทธศักราช 2562
สาขา การสร้างแว่นตาเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด

3. รางวัล “ สตรีตัวอย่างแห่งปี ” พุทธศักราช ๒๕๖๒
“ Women of The Year 2019 ”
นางสาวทิตย์ธิดา ธรรมพัชรนันท์
ผู้บริหารศูนย์แว่นตาไอซอพติก
ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ สตรีตัวอย่างแห่งปี ” พุทธศักราช 2562
สาขา บริหารและพัฒนาธุรกิจ

PDF Download

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก เท่านั้น โปรดระวังการแอบอ้างสายด่วน ปรมาจารย์โบบิ : 081-538-4200 ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 19:00 น.

ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด

เปิดวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 11:00 - 19:00 น.
หยุดทุกวันจันทร์ - อังคาร

สอบถามข้อมูลและนัดวัดสายตา
โทร : 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998
( เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ )

LINE ID : @isoptik
Email : isoptik@gmail.com

คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?