โครงการทดสอบแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ SEIKO เริ่มต้นชุดละ 18,000 ถึง 220,000 บาท คลิก

ปรับขนาดตัวอักษร  -ก +ก

โครงการประกวดเขียนเรียงความ ครั้งที่ 3 ม. ปลายสายเก่ง

แชร์
bobi

หัวข้อ " คุณภาพการมองเห็นมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร? "

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ

กติกา

1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสมสอดคล้องกับหัวข้อ

2. ต้องเขียนเรียงความด้วยตนเองเป็นภาษาไทยและลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 พอยท์ ความยาวไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ห้ามลอกเลียนแบบดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่จากสื่ออื่นๆมาก่อน

4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ 1 ครั้งต่อ 1 หัวข้อ

5. ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 2 พฤศจิกายน 2562

เกณฑ์การตัดสิน

1. รูปแบบองค์ประกอบครบ 10 คะแนน - มีคำนำ เนื้อหา สรุปครบและสมบูรณ์ และสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ ของผู้เขียนอย่างเหมาะสมตามวัยวุฒิ

2. เนื้อเรื่อง 30 คะแนน - เขียนเรื่องได้ตรงกับชื่อเรื่อง - เรียงลำดับเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่องชัดเจน - สอดแทรกแนวคิด ที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์

3. การใช้ภาษา 10 คะแนน - สะกดคำถูกต้อง - ใช้สำนวน ถ้อยคำถูกต้องเหมาะสมสละสลวยงดงามเชื่อมโยงภาษาได้ดี – สื่อความหมายได้ชัดเจน

รางวัลการประกวด

- รางวัลที่ 1 กรอบแว่นตา พร้อมเลนส์ ISOPTIK New Eco มูลค่า 18,800 บาท

- รางวัลที่ 2 กรอบแว่นตา พร้อมเลนส์ ISOPTIK 3D Digital 1.6 SV มูลค่า 8,800 บาท

- รางวัลที่ 3 กรอบแว่นตา พร้อมเลนส์ ISOPTIK 3D Digital 1.6 SV มูลค่า 5,800 บาท

วิธีการสมัคร

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.isoptik.com/th หรือ Facebook Fanpage ม.ปลายสายเก่ง

- ส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ s_smedia@hotmail.com หรือ Facebook Fanpage ม.ปลายสายเก่ง

คลิกดาวน์โหลด


ประกาศผล
ผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความ ครั้งที่ 1
หัวข้อ "คุณภาพการมองเห็นมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร?"

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

1. นางสาว ชญานิศน์ แข็งแรง
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
กรอบแว่นตา พร้อมเลนส์ ISOPTIK NEW ECO มูลค่า 18,800 บาท

อ่านเรียงความ

2. นางสาว นริยากร โพธิวัฒน์
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
กรอบแว่นตา พร้อมเลนส์ ISOPTIK 3D DIGITAL 1.6 SV มูลค่า 8,800 บาท

อ่านเรียงความ

ภริดา ปริยวาทกุล
3. ด.ญ. ภริดา ปริยวาทกุล
โรงเรียนศึกษานารี
กรอบแว่นตา พร้อมเลนส์ ISOPTIK 3D DIGITAL 1.6 SV มูลค่า 5,800 บาท

อ่านเรียงความ

ประกาศผล
ผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความ ครั้งที่ 2
หัวข้อ "คุณภาพการมองเห็นมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมองอย่างไร?"

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ฝนสุดา สุโรพันธ
1. นางสาว ฝนสุดา สุโรพันธ์
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
กรอบแว่นตา พร้อมเลนส์ ISOPTIK NEW ECO มูลค่า 18,800 บาท

อ่านเรียงความ

2. นางสาว บุปผา นิลพัฒน์
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
กรอบแว่นตา พร้อมเลนส์ ISOPTIK 3D DIGITAL 1.6 SV มูลค่า 8,800 บาท

อ่านเรียงความ

ณัฐวัฒน์ โพธิกุล
3. นาย ณัฐวัฒน์ โพธิกุล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
กรอบแว่นตา พร้อมเลนส์ ISOPTIK 3D DIGITAL 1.6 SV มูลค่า 5,800 บาท

อ่านเรียงความ

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก เท่านั้น โปรดระวังการแอบอ้างสายด่วน อาจารย์โบบิ : 081-538-4200 ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 19:00 น.

ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด

เปิดวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 11:00 - 19:00 น.
หยุดทุกวันจันทร์ - อังคาร

สอบถามข้อมูลและนัดวัดสายตา
โทร : 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998
( เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ )

LINE ID : @isoptik
Email : isoptik@gmail.com

คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?