บัตรเครดิตที่ร่วมรายการผ่อน 0 % 10 เดือน คลิก โปรโมชั่นสุดพิเศษจากศูนย์แว่นตาไอซอพติก คลิก

ปรับขนาดตัวอักษร  -ก +ก

โครงการประกวดเขียนเรียงความ ครั้งที่ 1 ม.ปลายสายเก่ง

แชร์
bobi

หัวข้อ " คุณภาพการมองเห็นมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร? "

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ

กติกา

1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสมสอดคล้องกับหัวข้อ

2. ต้องเขียนเรียงความด้วยตนเองเป็นภาษาไทยและลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 พอยท์ ความยาวไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ห้ามลอกเลียนแบบดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่จากสื่ออื่นๆมาก่อน

4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ 1 ครั้งต่อ 1 หัวข้อ

5. ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562

6. ประกาศผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ทาง Facebook Fanpage ม.ปลายสายเก่ง

เกณฑ์การตัดสิน

1. รูปแบบองค์ประกอบครบ 10 คะแนน - มีคำนำ เนื้อหา สรุปครบและสมบูรณ์ และสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ ของผู้เขียนอย่างเหมาะสมตามวัยวุฒิ

2. เนื้อเรื่อง 30 คะแนน - เขียนเรื่องได้ตรงกับชื่อเรื่อง - เรียงลำดับเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่องชัดเจน - สอดแทรกแนวคิด ที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์

3. การใช้ภาษา 10 คะแนน - สะกดคำถูกต้อง - ใช้สำนวน ถ้อยคำถูกต้องเหมาะสมสละสลวยงดงามเชื่อมโยงภาษาได้ดี – สื่อความหมายได้ชัดเจน

รางวัลการประกวด

- รางวัลที่ 1 กรอบแว่นตา พร้อมเลนส์ ISOPTIK New Eco มูลค่า 18,800 บาท

- รางวัลที่ 2 กรอบแว่นตา พร้อมเลนส์ ISOPTIK 3D Digital 1.6 SV มูลค่า 8,800 บาท

- รางวัลที่ 3 กรอบแว่นตา พร้อมเลนส์ ISOPTIK 3D Digital 1.6 SV มูลค่า 5,800 บาท

วิธีการสมัคร

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.isoptik.com/th หรือ Facebook Fanpage ม.ปลายสายเก่ง

- ส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ s_smedia@hotmail.com หรือ Facebook Fanpage ม.ปลายสายเก่ง

คลิกดาวน์โหลด

สายด่วน อาจารย์โบบิ : 081-538-4200 ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 19:00 น.

ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด

เปิดวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 11:00 - 19:00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันจันทร์

สอบถามข้อมูลและนัดวัดสายตา
โทร : 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998
( เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ )

LINE ID : @isoptik
Email : isoptik@gmail.com


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?