คำแนะนำและข้อควรปฏิบัติก่อนตรวจวัดสายตา

isoptik

สายตาเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย ช่วยให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างคมชัด การวัดสายตาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราทราบว่าสายตาของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และหากมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

คำแนะนำก่อนตรวจวัดสายตา

  • พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายสดชื่นและพร้อมต่อการรับการตรวจ ดวงตาที่พักผ่อนเพียงพอจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำกว่า
  • งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์อาจทำให้ตาพร่ามัวและส่งผลต่อการวัดสายตาได้ เนื่องจากแอลกอฮอล์จะทำให้รูม่านตาขยายตัว ซึ่งอาจทำให้การวัดค่าสายตาไม่แม่นยำ
  • หากท่านมีแว่นตา รบกวนช่วยนำติดตัวมาด้วยทุกอัน รวมถึงแว่นที่ใช้ และใส่ไม่ได้ เพื่อให้แพทย์หรือนักทัศนมาตรสามารถเปรียบเทียบค่าสายตาได้
  • กรณีที่ใช้คอนแทคเลนส์ กรุณางดใช้อย่างน้อย 2 วัน เพื่อให้ดวงตาได้พักฟื้นและพร้อมต่อการวัดสายตา คอนแทคเลนส์อาจทำให้กระจกตาขุ่นมัวหรือเสียรูปทรง ซึ่งอาจส่งผลต่อการวัดสายตาได้

นอกจากนี้ ควรแจ้งให้แพทย์หรือนักทัศนมาตรทราบหากมีประวัติเกี่ยวกับโรคตา หรือมีการใช้ยาใดๆ อยู่ เพราะอาจส่งผลต่อการวัดสายตาได้ เช่น โรคต้อกระจก โรคต้อหิน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

การตรวจวัดสายตา

ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก ให้ความสำคัญกับการตรวจวัดสายตาเป็นอย่างมาก โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการตรวจวิเคราะห์ระบบการมองเห็น ด้วยระบบดิจิตอล 3 มิติ ทดลองโครงสร้างเลนส์ และฟิตติ้งกรอบแว่น เพื่อออกแบบเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ 3 มิติ เฉพาะบุคคลไอซอพติก ที่มีความละเอียด แม่นยำ ตามพฤติกรรมการใช้สายตาเฉพาะเจาะจง สําหรับผู้ใช้แต่ละท่าน

ขั้นตอนการตรวจวัดสายตา

  1. การซักประวัติ นักทัศนมาตรจะซักประวัติเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สายตาของผู้ใช้ เช่น ลักษณะงานที่ทำ กิจกรรมที่ทำเป็นประจำ เป็นต้น เพื่อออกแบบแว่นตาที่เหมาะกับการใช้งานจริง
  2. การตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอล 3 มิติ นักทัศนมาตรจะตรวจวัดสายตาโดยใช้ระบบดิจิตอล 3 มิติ เพื่อวิเคราะห์ค่าสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ของตาแต่ละข้างในทุกระยะ รวมถึงการเหลือบตาขึ้นลง ขวาซ้าย เฉียงบน เฉียงขวา เฉียงซ้าย และเฉียงลงล่าง เพื่อหาโครงสร้างเลนส์ที่เหมาะกับพฤติกรรมการใช้สายตาของผู้ใช้ ขั้นตอนการตรวจตาระบบดิจิตอล 3 มิติ

ประโยชน์ของการวัดสายตาอย่างละเอียด

การวัดสายตาอย่างละเอียดช่วยให้ผู้ใช้ได้รับแว่นตาที่เหมาะกับค่าสายตาและพฤติกรรมการใช้สายตาอย่างแท้จริง ส่งผลให้ผู้ใช้มองเห็นภาพคมชัดอย่างเป็นธรรมชาติ ลดอาการปวดตา ล้าตา และปวดศีรษะ และป้องกันปัญหาสุขภาพตาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

หลังการตรวจวัดสายตา

หลังจากการตรวจวัดสายตาเสร็จสิ้น แพทย์หรือนักทัศนมาตรจะแจ้งผลการตรวจให้คุณทราบ และแนะนำวิธีการแก้ไขหากมีความจำเป็น เช่น แนะนำให้ใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ แนะนำให้ทำการรักษาโรคตา เป็นต้น

การตรวจวัดสายตาเป็นประจำ

การตรวจวัดสายตาเป็นประจำจะช่วยให้คุณมองเห็นได้อย่างคมชัดและปลอดภัย เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพตาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยทั่วไปควรตรวจวัดสายตาอย่างน้อยปีละครั้ง หรือบ่อยขึ้นหากมีประวัติเกี่ยวกับโรคตา

isoptik

ด้วยความปราถนาดีจาก ไอซอพติก : ศูนย์สร้างแว่นตาเฉพาะบุคคล

คำยืนยันจากผู้ใช้

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

ผู้สร้างภาพยนตร์ บุพเพสันนิวาส ๒ และ ละครพรหมลิขิต

แว่นที่ดี สำคัญมากกับการดำเนินชีวิต ดีใจที่เจอแว่นที่ถูกใจ ก็เหมือนกับบุพเพสันนิวาส ทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะ

อ่านต่อ
นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

หัวหน้าหน่วยจุลศัลยกรรมโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติกแล้ว ทำให้เหนื่อยน้อยลง มีพลังในการทำงานมากขึ้น และมีความสุขเพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิต ครับ

อ่านต่อ

รวมคำยืนยันจากผู้ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ 3 มิติ เฉพาะบุคคล อย่างยิ่งยวด สะท้านโลกา

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่
ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก เท่านั้น
โปรดระวังการแอบอ้าง

go to top
คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?