โครงการทดสอบแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ SEIKO เริ่มต้นชุดละ 22,000 ถึง 178,000 บาท คลิก
ดูกรอบเเว่น LINDBERG คลิก

ปรับขนาดตัวอักษร-ก +ก

พังผืดที่จอตา (Epiretinal membrane)

แชร์

พังผืดที่จอตา (Epiretinal membrane)

โดย แพทย์หญิง ณัฐธิดา นิ่มวรพันธุ์ ( จักษุแพทย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์แว่นตาไอซอพติก )

พังผืดที่จอตา (Epiretinal membrane) เป็นภาวะที่มีพังผืดที่มีลักษณะค่อนข้างใส ไม่มีเส้นเลือดเกิดขึ้นบนจอตาโดยเฉพาะบริเวณจุดภาพชัด (Macula) หากพังผืดนี้มีการหดตัวจะเกิดเป็นรอยย่นและเกิดแรงดึงให้จุดภาพชัดบวมขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้การมองเห็นผิดปกติไป พบพังผืดที่จอตาได้ ร้อยละ 2 ในคนที่อายุมากกว่า 50 ปี และประมาณร้อยละ 20 ในคนที่อายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไป พบในผู้ชายและผู้หญิงได้พอๆกัน


ภาพที่ 1: ภาพของพังผืดที่จอตา (Epiretinal membrane)
(ที่มา: http://imagebank.asrs.org/file/13451/epiretinal-membrane-fundus-photograph)

สาเหตุ
น้ำวุ้นตาแยกจากจอตา (Posterior vitreous detachment) เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดที่ทำให้เกิดพังผืดที่จอตา หรืออาจเกิดตามหลังบางภาวะเช่น ในผู้ป่วยที่มีจอตาฉีกขาดหรือหลุดลอก (Retinal tears or detachment) มีโรคที่ทำให้หลอดเลือดในตาผิดปกติ เช่น เบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic retinopathy) โรคหลอดเลือดจอตาอักเสบ (Retinal vasculitis) รวมไปถึงเกิดตามหลังได้รับอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดต่างๆภายในลูกตา ซึ่งภาวะต่างๆนี้ก่อให้เกิดการอักเสบจึงทำให้มีเซลล์อักเสบเจริญเติบโตจนก่อให้เกิดเป็นพังผืดขึ้น แต่พังผืดที่จอตาก็สามารถพบได้ในคนปกติที่ไม่เคยมีโรคตามาก่อน (Idiopathic) ได้เช่นเดียวกัน

อาการ
หากพังผืดที่จอตาเป็นน้อย มักไม่ก่อให้เกิดอาการอะไร แต่หากพังผืดมีขนาดใหญ่ หนา หรือมีรอยย่นมากมักส่งผลทำให้การมองเห็นผิดปกติไปได้แก่ มองเห็นภาพบิดเบี้ยว มองเห็นภาพมีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าความเป็นจริงและตามัวลง

หากมีอาการดังกล่าวควรพบจักษุแพทย์ เพื่อหยอดยาขยายม่านตาเพื่อตรวจจอตาและจุดภาพชัด และอาจมีการถ่ายภาพตัดขวางจอตา (Optical coherence tomography, OCT) เพื่อช่วยประเมินความรุนแรงของพังผืดที่จอตา


ภาพที่ 2:
A เป็นภาพตัดขวางจอตาบริเวณจุดภาพชัดในตาปกติ
B เป็นภาพตัดขวางจอตาบริเวณจุดภาพชัดที่โดนพังผืดที่จอตาดึงรั้งจนบวมขึ้น
(ที่มา: http://www.houstonretina.com/our-services/retinal-diseases/macular-pucker-epiretinal-membrane)

การรักษา
พังผืดที่จอตาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงจากครั้งแรกที่ตรวจพบ ดังนั้นเพียงแค่ตรวจติดตามอาการเป็นระยะ จนกว่าพังผืดที่จอตาจะมีผลทำให้การมองเห็นแย่ลงจึงพิจารณาทำการผ่าตัดน้ำวุ้นตา (Vitrectomy) ซึ่งเป็นวิธีเดียวในการรักษา ไม่มียาหรืออาหารเสริมใดช่วยให้ดีขึ้นได้


ภาพที่ 3: เป็นการผ่าตัดน้ำวุ้นตา เพื่อลอกพังผืดที่จอตาออก
(ที่มา: https://www.retinalphysician.com/issues/2014/nov-dec/clinical-pearls-for-performing-ilm-peeling-in-vitr#Figure%204)

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก เท่านั้น โปรดระวังการแอบอ้างสายด่วน อาจารย์โบบิ : 081-538-4200 ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 19:00 น.

ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด

เปิดวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 11:00 - 19:00 น.
หยุดทุกวันจันทร์ - อังคาร

สอบถามข้อมูลและนัดวัดสายตา
โทร : 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998
( เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ )

LINE ID : @isoptik
Email : isoptik@gmail.com

คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?