การตรวจลานสายตา (Visual filed exam)

โดย แพทย์หญิง ณัฐธิดา นิ่มวรพันธุ์ ( จักษุแพทย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก )

ลานสายตา (visual field) คือขอบเขตพื้นที่ของการมองเห็นภาพทั้งหมดเมื่อตามองตรงไปข้างหน้า โดยปกตินอกจากจะมองเห็นตรงกลางแล้ว ยังมองเห็นไปทางด้านหางตาได้ 95 องศา ทางด้านหัวตาและด้านบน 60 องศา และด้านล่าง 75 องศา โดยไม่ต้องกรอกตาไปมอง

สาเหตุของการสูญเสียลานสายตา (visual field defect) เกิดได้จาก

  1. ตา เช่นโรคต้อหิน จอประสาทตาลอกหลุด ขั้วประสาทตาอักเสบ
  2. เส้นประสาทตาและสมอง เช่น มีเลือดออกหรือมีก้อนเนื้องอกที่กดทับ เส้นประสาทตาหรือสมองในส่วนของการมองเห็น

ดังนั้นการตรวจลานสายตาใช้ช่วยในการวินิจฉัยและบอกความรุนแรงของโรคได้

วิธีการตรวจลานสายตา

  • ตรวจลานสายตาโดยการหันหน้าเข้าหากัน (confrontation test) เป็นการทดสอบลานสายตาแบบคร่าวๆ ด้วยการตรวจลานสายตาของผู้ป่วยเทียบกับลานสายตาของผู้ตรวจเอง ทำได้ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ แต่อาจตรวจไม่พบความผิดปกติในผู้ป่วยบางรายเนื่องจากมีความไวต่ำ
ภาพที่ 1 แสดงการตรวจลานสายตาโดยการหันหน้าเข้าหากัน (confrontation test)
ภาพที่ 1 แสดงการตรวจลานสายตาโดยการหันหน้าเข้าหากัน (confrontation test)
(จาก https://www.wikihow.com/Do-a-Visual-Field-Test )
  • การตรวจลานสายตาด้วยเครื่องวัดลานสายตา (Goldmann visual field) เป็นการทดสอบลานสายตาด้วยเครื่องวัดลานสายตา โดยมีผู้ตรวจเป็นคนแสดงแสงที่ใช้ตรวจ ในขนาดและความสว่างต่างๆ โดยแสงอาจจะเคลื่อนเข้ามาจากขอบนอก (kinetic perimetry) เพื่อดูขอบเขตพื้นที่ของการมองเห็น หรือแสงอยู่กับที่ (static perimetry) เพื่อหาจุด มืดในลานสายตา (scotoma)
ภาพที่ 2 แสดงการตรวจลานสายตาด้วยเครื่องวัดลานสายตา (Goldmann visual field)
ภาพที่ 2 แสดงการตรวจลานสายตาด้วยเครื่องวัดลานสายตา (Goldmann visual field)
(จาก https://www.neovisioneyecenters.com/our-technologies/visual-field-analyzer-goldmann/ )
  • การตรวจลานสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (computerized visual field, CTVF) เป็นการทดสอบลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่องจะแสดงแสงในความสว่างต่างๆ หลังจากนั้น เครื่องจะวิเคราะห์และแปลผลออกมา
ภาพที่ 3 แสดงการตรวจลานสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (computerized visual field, CTVF)
ภาพที่ 3 แสดงการตรวจลานสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (computerized visual field, CTVF)
(จาก http://www.institutmacula.com/en/procedimiento/campimetria-visual/ )

สิ่งสำคัญในการตรวจลานสายตา คือ ผู้ป่วยต้องมีสมาธิในระหว่างตรวจ และ มองตรงไปข้างหน้าเท่านั้นห้ามกรอกตาหรือหันหน้าไปดู

คำยืนยันจากผู้ใช้

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

ผู้สร้างภาพยนตร์ บุพเพสันนิวาส ๒ และ ละครพรหมลิขิต ★ ★ ★ ★ ★

แว่นที่ดี สำคัญมากกับการดำเนินชีวิต ดีใจที่เจอแว่นที่ถูกใจ ก็เหมือนกับบุพเพสันนิวาส ทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะ

อ่านต่อ
นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

หัวหน้าหน่วยจุลศัลยกรรมโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ★ ★ ★ ★ ★

ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติกแล้ว ทำให้เหนื่อยน้อยลง มีพลังในการทำงานมากขึ้น และมีความสุขเพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิต ครับ

อ่านต่อ

รวมคำยืนยันจากผู้ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ 3 มิติ เฉพาะบุคคล อย่างยิ่งยวด สะท้านโลกา

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่
ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก เท่านั้น
โปรดระวังการแอบอ้าง

go to top
คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?