โครงการทดสอบแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ SEIKO เริ่มต้นชุดละ 22,000 ถึง 178,000 บาท คลิก
ดูกรอบเเว่น LINDBERG คลิก

ปรับขนาดตัวอักษร-ก +ก

Computer vision syndrome

แชร์

โดย แพทย์หญิง อรทัย สุวรรณพิมลกุล จักษุแพทย์

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันของเรา การทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ หลายชั่วโมงกลายเป็นเรื่องปรกติของคนทั่วไป อย่างไรก็ตามการทำงานในลักษณะนี้จะทำให้มีผลต่อร่างกาย รวมถึงดวงตาของเราได้

ในประเทศอเมริกาประมาณว่าหนึ่งร้อยล้านคนมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานประจำวัน พบว่า 95 % ของโรงเรียน และ 62 % ในห้องเรียนในอเมริกาล้วนมีการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น

ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น และอาการทางดวงตาพบได้ในผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ เรียกว่า computer vision syndrome ( CVS ) ซึ่งที่พบบ่อย ได้แก่ การมองเห็นลดลง แสบตา เคืองตา และสู้แสงไม่ได้ นอกจากนี้อาจพบอาการทางกายอื่น ๆ ได้ เช่น ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปัญหาเกี่ยวกับไหล่ และข้อมือ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิด CVS ประกอบด้วย

 • ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต้องจ้องมองจอคอมพิวเตอร์ในระยะเฉพาะ มุมในการกวาดตามองที่กว้าง ห้องทำงานที่มีความชื้นต่ำ แสงสว่างที่มากเกินไป ทำให้เกิดอาการได้ รวมถึงการทำงานในแต่ละสถานที่ก็มีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ล้วนมีผลได้ทั้งสิ้น
 • ปัจจัยด้านบุคคล : ผู้ที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านสายตาที่ถูกต้องอาจทำให้เกิด CVS และการเมื่อยล้าจากการทำงานหรือในผู้ที่อายุมากขึ้น เข้าสู่วัยกลางคนอาจมีปัญหาสายตาสูงอายุร่วมด้วย ซึ่งสายตาสูงอายุจะมีผลกระทบต่อการมองระยะใกล้ และระยะกลาง ทำให้มีผลต่อการมองคอมพิวเตอร์ในการทำงาน ยิ่งถ้าต้องทำงานในระยะเวลานาน โอกาสมีปัญหาทางดวงตายิ่งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่มีปัญหาตาแห้งการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเหตุให้อาการเป็นมากขึ้นได้

อาการ

อาการที่พบได้ ได้แก่ ตาแห้ง เคืองแสบตา ตาแดง ตามัว น้ำตาไหล ปวดรอบกระบอกตาหรือสู้แสงไม่ได้ ปวดศีรษะ ปวดต้นคอ ปวดไหล่

สิ่งที่ควรได้รับการประเมินในผู้ที่มีอาการ CVS ได้แก่ ผู้ที่สวมแว่นควรได้รับการตรวจกำลังของสายตาหรือหากได้รับยาบางอย่างหรือมีโรคประจำตัวควรบอกให้แพทย์ทราบ นอกจากนี้ต้องประเมินลักษณะของที่ทำงานด้วย เช่น การจัดโต๊ะ ท่าทางในการนั่ง การวางมือระหว่างใช้คอมพิวเตอร์ สีจากจอคอมพิวเตอร์ ความสว่างของโต๊ะทำงาน เป็นต้น

สาเหตุ

 • ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต้องจ้องมองหน้าจอ ดังนั้นผิวนอกของดวงตาจึงสัมผัสกับภาวะแวดล้อมนานกว่าปรกติ ทำให้น้ำตามีการระเหยมากขึ้น เกิดการตาแห้งได้
 • ระดับของหน้าจอกับดวงตา ถ้าหน้าจออยู่สูงไปทำให้ต้องเพ่งตาเพิ่มขึ้นจะมีโอกาสเกิด CVS มากกว่า แต่ถ้าหน้าจออยู่ต่ำกว่าระดับสายตาทำให้ไม่ต้องเพ่งตามาก โดยเฉพาะถ้าอยู่ในท่ามองลงเป็นมุมมากกว่า 14 องศา อาการก็จะน้อยลง
 • ผู้ที่มีอาการ CVS อาจมีปัญหาสู้แสงไม่ได้ ซึ่งจะเป็นมากหากใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์หรือโต๊ะทำงานอยู่ใกล้หน้าต่างที่มีแต่กระจกมาก ๆ
 • คุณภาพของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ เช่น หากภาพหน้าจอไม่ชัดหรือมีแสงสะท้อนจากจอคอมพิวเตอร์มากจะทำให้เกิดอาการได้

 • อายุที่มากขึ้นทำให้เกิดตาแห้งได้มาก
 • ผู้ที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาทางสายตา เมื่อทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการตามัว ปวดตา ดวงตาเมื่อยล้า และปวดศีรษะได้
 • การกระพริบตาที่ลดลงก็พบได้บ่อยในผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดการแสบเคืองตาได้

การรักษา : ผู้ที่มีปัญหา CVS ควรได้รับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์

 • หากมีปัญหาด้านสายตาควรได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาสายตาสูงอายุด้วย
 • การเลือกใช้กำลังแว่นที่เหมาะสมต่อระยะการทำงาน
 • ผู้ที่มีอาการตาแห้งอาจใช้น้ำตาเทียมร่วมด้วย หากมีอาการตาแห้งมากซึ่งใช้น้ำตาเทียมไม่ได้ผลควรพบจักษุแพทย์
 • กระพริบตาให้บ่อยขึ้น โดยควรจะมีการกระพริบตาทุก ๆ 20 นาที โดยกระพริบนานครั้งละ 20 วินาทีให้ได้ 20 ครั้ง และควรมีการพักสายตาระหว่างการทำงานโดยการมองไปที่ไกล ๆ ทุก 30 นาที นานครั้งละ 5 - 10 วินาที
 • นอกจากนี้ผู้ที่มีอาการ CVS ควรได้รับการประเมินอาการทางกายอื่น ๆ เช่น ปัญหากล้ามเนื้อต้นคอ ไหล่ ข้อมือ และควรมีการออกกำลังยืดเส้นยืดสาย หรือเปลี่ยนท่าทางระหว่างการทำงาน
 • ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานดังกล่าวข้างต้น เช่น ท่าทางการทำงาน ความสูงของเก้าอี้ ระยะการทำงาน ควรได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการนั่งบริเวณที่มีแอร์หรือพัดลมเป่าโดยตรง

หน้าจอควรห่างจากสายตาประมาณ 16 - 30 นิ้ว

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก เท่านั้น โปรดระวังการแอบอ้างสายด่วน อาจารย์โบบิ : 081-538-4200 ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 19:00 น.

ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด

เปิดวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 11:00 - 19:00 น.
หยุดทุกวันจันทร์ - อังคาร

สอบถามข้อมูลและนัดวัดสายตา
โทร : 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998
( เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ )

LINE ID : @isoptik
Email : isoptik@gmail.com

คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?