ภาวะฉุกเฉินทางตา ( Eye emergency )

โดย แพทย์หญิง ณัฐธิดา นิ่มวรพันธุ์ ( จักษุแพทย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก )

เชื่อว่าทุกท่านคงเคยมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตากันมาแล้ว เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะเกิดความสงสัยว่าควรไปพบแพทย์หรือไม่ และต้องรีบไปพบโดยเร็วแค่ไหน ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงภาวะฉุกเฉินทางตาที่ควรรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ภาวะฉุกเฉินทางตานั้น แบ่งออกได้คร่าวๆ เป็น 3 กลุ่มอาการ ดังนี้

 1. อุบัติเหตุบริเวณตา ( Ocular trauma )

  มีการกระทบกระแทกบริเวณตา ก่อให้เกิดความเสียหายได้หลายอย่าง เช่น รอยฟกช้ำบริเวณเปลือกตา เปลือกตามีแผลฉีกขาด แผลถลอกที่กระจกตา ( Epithelial defect ) เลือดออกใต้เยื่อบุตาขาว ( Subconjunctival hemorrhage ) เลือดออกในช่องหน้าลูกตา ( Hyphema ) ลูกตาแตก ( Rupture globe ) เส้นประสาทตาเสื่อมจากอุบัติเหตุ ( Traumatic optic neuropathy ) ดังนั้น หากมีการกระทบกระแทกบริเวณตา ให้รีบไปพบจักษุแพทย์ในทันที โดยห้ามกดตาและไม่ให้อะไรกระแทกตา อาจหาอะไรมาครอบไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับดวงตาเพิ่มขึ้น

  ภาพที่ 1: ภาพของรอยฟกช้ำบริเวณเปลือกตาล่างร่วมกับมีเลือดออกใต้เยื่อบุตาขาว ( Subconjunctival hemorrhage )
  ภาพที่ 1: ภาพของรอยฟกช้ำบริเวณเปลือกตาล่างร่วมกับมีเลือดออกใต้เยื่อบุตาขาว ( Subconjunctival hemorrhage )
  ที่มา : www.researchgate.net
  ภาพที่ 2 : ภาพลูกตาแตก ( Rupture globe )
  ภาพที่ 2 : ภาพลูกตาแตก ( Rupture globe )
  ที่มา : epmonthly.com
  ภาพที่ 3 : ภาพแสดงการประยุกต์ใช้แก้วกระดาษมาครอบบริเวณตาที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติม
  ภาพที่ 3 : ภาพแสดงการประยุกต์ใช้แก้วกระดาษมาครอบบริเวณตาที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติม
  ที่มา : emergencymedicinecases.com

  สิ่งแปลกปลอมเข้าตา สามารถพบสิ่งแปลกปลอมได้ทั้งที่เยื่อบุตา กระจกตา และสามารถทะลุเข้าไป อยู่ในลูกตาได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งแปลกปลอม กลไกและความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้น เช่น ฝุ่นเข้าตาก็อาจพบเศษฝุ่นบริเวณเยื่อบุตาหรือกระจกตาซึ่งก่อให้เกิดระคายเคืองตา น้ำตาไหลเท่านั้น แต่หากเกิดตอกตะปูแล้วเศษตะปูกระเด็นเข้าตาก็สามารถพบเศษตะปูเข้าไปอยู่ภายในลูกตาได้ ส่วนใหญ่มักมีอาการตามัวลงร่วมด้วย

  การดูแลเบื้องต้น หากเป็นเพียงฝุ่นเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหากไม่หายระคายเคืองควรไปพบจักษุแพทย์ แต่หากเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงและสงสัยว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในลูกตาเนื่องจากมีตามัวลง ควรรีบไปพบจักษุแพทย์ในทันทีโดยห้ามล้างหรือกดตา

  ภาพที่ 4 : ภาพของตะปูที่ทะลุเข้าลูกตา
  ภาพที่ 4 : ภาพของตะปูที่ทะลุเข้าลูกตา
  ที่มา : https://www.retinalphysician.com

  สารเคมีเข้าตา จะก่อให้เกิดความเสียหายกับดวงตามากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับ ชนิด ความเข้มข้น ปริมาณ และระยะเวลาที่สารเคมีสัมผัสตา ดังนั้น เมื่อสารเคมีเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดในทันที ล้างในปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดปริมาณสารเคมีที่สัมผัสตาให้ได้มากที่สุด หลังจากนั้นรีบไปพบจักษุแพทย์ทันที

 2. ตาแดง ( Red eye )

  ตาแดง เกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยตาแดงที่จำเป็นต้องรีบพบแพทย์นั้น มีดังต่อไปนี้

  การอักเสบของเบ้าตา ( Orbital cellulitis ) จะมีอาการตาแดงร่วมกับ เปลือกตาบวม แดง ตาอาจโปนกว่าอีกข้าง ตามัวหรือเห็นภาพซ้อน กลอกตาแล้วปวด ซึ่งจำเป็นต้องได้ยาฆ่าเชื้อฉีดทางเส้นเลือด มิฉะนั้น อาจติดเชื้อถึงสมองได้

  ภาพที่ 5 : ภาพการอักเสบของเบ้าตา ( Orbital cellulitis )
  ภาพที่ 5 : ภาพการอักเสบของเบ้าตา ( Orbital cellulitis )
  ที่มา : aneskey.com

  ม่านตาอักเสบ ( Uveitis ) มีอาการตาแดง ปวดตา ตามัวลง สู้แสงไม่ได้ หรือมีประวัติเคยมีอาการแบบนี้เป็นๆหายๆ มาก่อน

  แผลติดเชื้อที่กระจกตา ( Corneal ulcer ) มีอาการตาแดง ปวดตา ขี้ตาเหลือง มีประวัติใส่คอนแทคเลนส์หรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตามาก่อน

  ภาพที่ 6 : ภาพแผลติดเชื้อที่กระจกตา ( Corneal ulcer )
  ภาพที่ 6 : ภาพแผลติดเชื้อที่กระจกตา ( Corneal ulcer )
  ที่มา : www.reviewofoptometry.com

  ติดเชื้อภายในลูกตา ( Endophthalmitis ) มีอาการตาแดง ปวดตา ตามัวลง มีประวัติเคยผ่าตัดต้อกระจกมาก่อน

  ภาพที่ 7 : ภาพของการติดเชื้อภายในลูกตา ( Endophthalmitis )
  ภาพที่ 7 : ภาพของการติดเชื้อภายในลูกตา ( Endophthalmitis )
  ที่มา : www.researchgate.net

  โรคต้อหินเฉียบพลัน ( Acute angle-closure glaucoma ) มีอาการตาแดง ปวดตา ตามัว คลื่นไส้ อาเจียนเห็นแสงรุ้งรอบดวงไฟ

 3. มองไม่เห็นฉับพลัน ( Acute visual loss )

  การมองไม่เห็นเฉียบพลัน อาจมีความผิดปกติได้จากหลายสาเหตุ เช่น

  โรคเส้นเลือดแดงจอประสาทตาอุดตัน ( Central retinal artery occlusion ) มีอาการตามัวลงในตาข้างหนึ่งอย่างฉับพลันทันที โดยไม่ปวด บางรายมีอาการตามัวชั่วขณะเป็นวินาที ( amaurosis fugax ) นำมาก่อน ซึ่งการรักษาจะได้ผลดีที่สุดคือต้องไปพบจักษุแพทย์ภายใน 4 ชั่วโมงหลังมีอาการ เนื่องจากหลัง 4 ชั่วโมงไปแล้วจอประสาทตาจะมีการเสื่อมสภาพไปอย่างถาวร

  ภาพที่ 8 : ภาพจอประสาทตาที่พบในโรคเส้นเลือดแดงจอประสาทตาอุดตัน ( Central retinal artery occlusion )
  ภาพที่ 8 : ภาพจอประสาทตาที่พบในโรคเส้นเลือดแดงจอประสาทตาอุดตัน ( Central retinal artery occlusion )
  ที่มา : ergoldbook.blogspot.com

  จอประสาทตาลอกหลุด ( Retinal detachment ) จะมีอาการตามัวลง อาจมัวลงบางส่วนเฉพาะครึ่งบนหรือครึ่งล่างของภาพ อาจเห็นจุดดำหรือคล้ายหยากไย่ลอยไปมา โดยไม่มีอาการปวด ซึ่งผลการรักษาจะดีหรือไม่ขึ้นกับระยะเวลาตั้งแต่มีอาการจนได้รับการรักษา ดังนั้นควรรีบไปพบจักษุแพทย์โดยเร็วที่สุด

  ภาพที่ 9 : ภาพจอประสาทตาลอกหลุด ( Retinal detachment ) จากการที่มีรอยฉีกขาดที่จอประสาทตา ( Retinal tear )
  ภาพที่ 9 : ภาพจอประสาทตาลอกหลุด ( Retinal detachment ) จากการที่มีรอยฉีกขาดที่จอประสาทตา ( Retinal tear )
  ที่มา : opticians-falkirk.co.uk

  ภาวะขาดเลือดของเส้นประสาทตาส่วนหน้า (Anterior Ischemic Optic Neuropathy; AION) จะมีอาการตามัวลงอย่างเฉียบพลัน ในบางรายอาจมีการเจ็บบริเวณขมับหรือเมื่อเคี้ยวแล้วปวดบริเวณกราม (Jaw claudication) ภาวะนี้มักสัมพันธ์กับโรคทางกายได้หลายอย่าง ควรได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุดเพื่อลดโอกาสการเกิดตามัวในตาอีกข้างและลดอัตราความพิการหรือตายจะเส้นเลือดที่มีการอักเสบที่อวัยวะส่วนอื่น

  ดังนั้นหากทุกท่านพบมีความผิดปกติที่ทำให้สงสัยว่าจะที่ภาวะต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้นให้รีบไปพบจักษุแพทย์โดยเร็วที่สุด

คำยืนยันจากผู้ใช้

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

ผู้สร้างภาพยนตร์ บุพเพสันนิวาส ๒ และ ละครพรหมลิขิต

แว่นที่ดี สำคัญมากกับการดำเนินชีวิต ดีใจที่เจอแว่นที่ถูกใจ ก็เหมือนกับบุพเพสันนิวาส ทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะ

อ่านต่อ
นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

นายแพทย์ วิชิต ศิริทัตธำรง

หัวหน้าหน่วยจุลศัลยกรรมโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติกแล้ว ทำให้เหนื่อยน้อยลง มีพลังในการทำงานมากขึ้น และมีความสุขเพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิต ครับ

อ่านต่อ

รวมคำยืนยันจากผู้ใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะ 3 มิติ เฉพาะบุคคล อย่างยิ่งยวด สะท้านโลกา

เลนส์แว่นตาไอซอพติก มีจำหน่ายที่
ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ไอซอพติก เท่านั้น
โปรดระวังการแอบอ้าง

go to top
คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?