โปรโมชั่นสุดพิเศษจากศูนย์แว่นตาไอซอพติก คลิก

ปรับขนาดตัวอักษร  -ก +ก

เกี่ยวกับเรา

แชร์

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์วิเคราะห์ระบบการมองเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงานของสมองอย่างก้าวกระโดด เหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง ด้วยแว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีล่าสุด

bobi

พันธกิจ

1. เพิ่มคุณภาพการมองเห็นของลูกค้า ให้คมชัด สมจริงสูงสุด ทุกระยะในเสี้ยววินาที เหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง

2. รักษาคุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุดของลูกค้าเอาไว้ให้ได้นานที่สุด เท่าที่เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเป็นไปได้

3. พัฒนาคุณภาพแว่นสายตา และการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อคุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน

ความหมายของชื่อ ISOPTIK

Impression Service mind Originality Professional Technology Innovation Knowledge


ร่วมงานกับ ไอซอพติก

ศูนย์แว่นตาไอซอพติก ดำเนินธุรกิจการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นโปรเกรสซีฟไฮเอนด์ ออกแบบโครงสร้างเลนส์เฉพาะบุคคล ด้วยระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีล่าสุดจากประเทศเยอรมัน ต้องการรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. นักทัศนมาตรศาสตร์ ( OD ) ประจำศูนย์แว่นตาไอซอพติก

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี สาขา ทัศนมาตรศาสตร์
- มีความรับผิดชอบ
- มีความซื่อสัตย์
- ตรงต่อเวลา
- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มองโลกในแง่ดี และมีทัศนคติเชิงบวก
- มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูงได้ มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน ทุ่มเทกับการทำงานสูง
- มีทักษะในการทำงานเป็นทีมได้ และทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต้องเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- รักความก้าวหน้าอย่างยิ่งยวด

2.ช่างประกอบแว่นตาฝึกหัด

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
- สัญชาติไทย
- เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 28 ปี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีความสามารถในการเรียนรู้ การประยุกต์ ความคิดสร้างสรรค์
- มีทักษะและมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อสื่อการเป็นอย่างดี
- มีทักษะในการทำงานเป็นทีมได้ และทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต้องเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูงได้ มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน ทุ่มเทกับการทำงานสูง
- มีความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้นในการทำงาน ทุ่มเทกับการทำงานสูง
- รักความก้าวหน้าอย่างยิ่งยวด
- สนใจอยากมีประสบการณ์การทำงานด้านการประกอบแว่นตา

3. พนักงานต้อนรับ/พนักงานขาย

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี
- เพศหญิง
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ
- สามารถทำงานตามวันและเวลา
- สื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

4. Graphic Designer

คุณสมบัติ

- มีสัญชาติไทย
- เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 28 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้ Adobe Photoshop, illustrator ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีทักษะในการใช้ Facebook Twitter Instagram และสื่อ Social อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการเรียนรู้ การประยุกต์ ความคิดสร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
- มีทักษะและมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อสื่อการเป็นอย่างดี
- มีทักษะในการทำงานเป็นทีมได้ และทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต้องเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูงได้ มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน ทุ่มเทกับการทำงานสูง
- รักความก้าวหน้าอย่างยิ่งยวด

5. Web Master

คุณสมบัติ

- มีสัญชาติไทย
- เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 28 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเขียนเว็บไซต์
- สามารถใช้ HTML, CSS ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งานได้
- มีความรู้ด้าน SEO เบื้องต้น
- มีความเข้าใจในงานที่ตนเองทำ และสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจงานได้
- มีความสามารถในการเรียนรู้ การประยุกต์ ความคิดสร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
- มีทักษะและมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อสื่อการเป็นอย่างดี
- มีทักษะในการทำงานเป็นทีมได้ และทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต้องเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูงได้ มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน ทุ่มเทกับการทำงานสูง
- รักความก้าวหน้าอย่างยิ่งยวด
- มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. พนักงานธุรการ

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
- สัญชาติไทย
- เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 28 ปี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการเรียนรู้ การประยุกต์ ความคิดสร้างสรรค์
- มีทักษะและมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อสื่อการเป็นอย่างดี
- มีทักษะในการทำงานเป็นทีมได้ และทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต้องเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูงได้ มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน ทุ่มเทกับการทำงานสูง
- มีความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้นในการทำงาน ทุ่มเทกับการทำงานสูง
- รักความก้าวหน้าอย่างยิ่งยวด

7. พนักงาน Freelance และ Full Time ด้าน IT, Website, Graphic, VDO Editor

คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย
- เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 28 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้ Adobe Photoshop, illustrator, Dreamweaver, HTML, MySQL, PHP, CSS, JavaScriptได้ดี
- ตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe Premiere ได้ดี
- ใช้กล้อง DSLR, Camcorderได้ดี
- ใช้ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook , Twitter , Instagram ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความสามารถในการเรียนรู้ การประยุกต์ ความคิดสร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
- มีทักษะและมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อสื่อการเป็นอย่างดี
- มีทักษะในการทำงานเป็นทีมได้ และทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต้องเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูงได้ มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน ทุ่มเทกับการทำงานสูง
- รักความก้าวหน้าอย่างยิ่งยวด
- ค่าตอบแทนและเวลาทำงานขึ้นอยู่กับการตกลงกับทางบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดทำเว็บไซต์ของบริษัท โดยเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และ CSS
- ดูแลเนื้อหาของเว็บไซต์ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ส่งข้อมูลสำหรับสมัครงานได้ที่
email : jisoptik@gmail.com

ศูนย์แว่นตาไอซอพติก
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 208
ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

TEL. 02 001-4530, 086 565-5711
Master Bobi hotline 081 538-4200

Partner with ISOPTIK

bobi

ศูนย์แว่นตาไอซอพติกกำลังมองหาหุ้นส่วนที่จะเปิดเพิ่มสาขาทั่วโลก
กรุณาติดต่ออาจารย์โบบิได้โดยตรง :

สายด่วน อาจารย์โบบิ : 081-538-4200

LINE ID : @isoptik
masterbobie@gmail.com

ศูนย์แว่นตาไอซอพติก อาคาร AIA CAPITAL CENTER ( AIACC )
ชั้น 2 โซนร้านค้าหน้าตึก ถ.รัชดาภิเษก เลยสถานทูตจีน 30 เมตร
ติดกับ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ อยู่ก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานี ศูนย์วัฒนธรรม 100 เมตร
เปิดทุกวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 11:00 - 19:00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันจันทร์
โทรนัดเวลา : 086-565-5711 หรือ 086-970-0794

LINE ID : @isoptik
www.isoptik.com

Google maps
GPS Latitude 13.763814
GPS Longtitude 100.568293

สายด่วน อาจารย์โบบิ : 081-538-4200 ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 19:00 น.

ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด

เปิดวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 11:00 - 19:00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันจันทร์

สอบถามข้อมูลและนัดวัดสายตา
โทร : 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998
( เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ )

LINE ID : @isoptik
Email : isoptik@gmail.com


คุณภาพการมองเห็นมีผลกับ คุณภาพชีวิตอย่างไร ?