Thailand Posten - Nov. 2013


“ Live är för kort för att begränsa din syn ”
Master Bobi glasögon är fullt i klass med de bästa i världen

Vi registrerar och ser med ögonen men det är hjärnan som bearbetar bilden. I unga år både ser vi och bearbetar bilden med skärpa. Efter att vi fyllt 40 år uppstår en fördröjning i tankeverksamheten och den analytiska processen. Man blir trött fortare vid läsning och arbete vid datorn. Allt är symptom på presbyopi (ålderssynthet).

De två vanligaste korrigeringarna för att förbättra närseendet är användandet av enkel- och dubbelslipade linser. Om den som använder den här typen av glasögon ofta förflyttar fokuseringspunkten blir resultatet presbyopi i ett tidigare skede än vad som är nödvändigt. Därför har progressiva linser utvecklats och introducerats för bättre fokuseringsmöjligheter och bättre ögonvård.

Det finns mängder av progressiva linser som produ- cerats med föråldrad teknologi på marknaden, ofta med dålig skärpa. Det leder till att bäraren får ett förvanskat synintryck och känner allmän olust vid försök att fokusera. Linser med mindre omsorgsfullt utarbetad styrka har en negativ påverkan och försenar förändringen av synfokus från lång- till kortseende. De ger heller ingen garanti för synskärpa.

ISOPTIK är ett världsledande “design center” för optik och har specialiserat sig på att göra så kompletta undersökningar som möjligt för att med bästa möjliga underlag kunna ordinera glasögon med ”rätt” progressiva linser. Vi använder oss av 3D-teknologi som är 25 gånger mer omfattande och noggrann än vanliga undersökningar för att hitta rätt lins för dina ögon. ISOPTIK utformar och producerar specialtillverkade linser för varje kunds specifika behov och livsstil. Vårt optimala mål är att vid varje tillfälle lämna ut synkorrigerande linser som ger största möjliga bekvämlighet, justerbar syn, brett synfält och snabb fokusering för varje användare.

Varje glasögonpar tillverkade av ISOPTIK håller högsta kvalitet i alla led med start från en omfattande undersökning av ögonen, formgivning anpassad till användarens livssstil, linsernas utsökta passform i bågen och slutligen en strikt kvalitetskontroll av Master Bobi, den välkända specialisten på progressiva linser. Med vår högteknologiska utrustning kan vi skapa ett mäster- verk varje gång, glasögon med optimal synskärpa, till alla som bryr sig om att se bra.

Med stolthet och som ett bevis på att vi garanterar våra produkters kvalitet erbjuder vi missnöjda kunder full ersättning inom 180 dagar utan några villkor och krav. Exklusivt erbjuder vi ytterligare ett par komplette- rande linser till kunder vars preskription har ändrats inom två år och tre års garanti på linsernas beläggning.

go to top