MR. BRENT CLEGG

Jag heter Brent W. Clegg och har använt glasögon de senaste 20 åren. År 2000 bodde jag i Sydafrika och bestämde mig för att göra en LASIK operation för att rätta till mitt synfel myopi som försämrat mitt långseende. Olyckligtvis gick inte ingreppet som det var tänkt och jag tvingades att göra en hornhinnetransplantation på mitt vänstra öga. Ögat vägrade att acceptera den nya hornhinnan med en infektion som följd som förstörde inplantatet. Det ledde till ytterligare en plågsam transplantation. Under den här perioden tvingades jag till omfattande medicinering och det ledde till att min synskärpa grumlades. Jag hade drabbats av grå starr och rekommenderas att operera in en konstgjord lins.

Under de första månadena efter operationen kunde jag inte fokusera och det visade sig att en felaktig lins hade använts, ytterligare en operation behövdes och en ny lins sattes in. Ytterligare en LASIK operation behövdes för att rätta till synen. Alla ingrepp ledde till en traumatisk reaktion i ögat med svagare syn och astigmatism (svårigheter att fokusera) som följd. Jag hade också fått en negativ inställning till ytterligare ingrepp med LASIK.

Från 2013 är jag baserad i Bangkok, Thailand och reser mycket i Sydostasien för att marknadsföra mitt företag Autus Members Club. Vid en flygning år 2009 läste jag om ISOPTIK, the Hi-End Eyeglasses Centre på fjärde våningen i Erawan Bangkok, i en tidskrift, det skulle leda till ytterligare en synförän- dring, den här gången en positiv sådan.

Jag bestämde mig för att besöka den entusia- stiska Master Bobi, välkänd specialist på progressiva linser, någat jag aldrig har ångrat. Han föreskrev Rodenstocks högkvalitativa progressiva linser. Idag bär jag glasögon som definitivt kan kallas ” state of the art ” inom teknik som berör seende. Med större synfält och skärpt närseende upplever jag en bekvämlighet jag inte gjort de senaste 20 åren.

Jag rekommenderar alla med försämrad syn att prova Rodenstocks högkvalitativa progressiva linser innan några operativa ingrepp görs och om du redan bär glasögon byt till Rodenstock och se världen som den ska se ut.

go to top