ราคาเลนส์แว่นตาเทคโนโลยีใหม่ และกรอบแว่นตา ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก

แว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก แตกต่างจากแว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่า อย่างไรบ้าง ?

เลนส์แว่นตาและกรอบ • ราคาเลนส์แว่นตาเทคโนโลยีใหม่ และกรอบแว่นตา ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก

วัดระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางตา

ราคาเลนส์แว่นตา ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ขาวใส ความคมชัดสูง ย่อบาง 1.6 เนื้อเหนียว และกรอบแว่นตา ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก

1. เลนส์แว่นตาชั้นเดียว ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่
ISOPTIK SV DIGITAL 3D 1
ราคาเริ่มต้นคู่ละ 8,800 บาท
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 3 ปี
เฉลี่ยวันละ 8 บาท

2. เลนส์แว่นตาชั้นเดียว ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่
ISOPTIK SV DIGITAL 3D 2
ราคาเริ่มต้นแพ็กเกจละ 11,800 บาท ได้เลนส์ 2 คู่
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 6 ปี
ราคาเฉลี่ยคู่ละ 5,900 บาท
เฉลี่ยวันละ 5 บาท

3. เลนส์แว่นตากึ่งโปรเกรสซีฟ ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ คมชัดทุกระยะ รุ่นประหยัดสุด
ISOPTIK New Eco Plus 1
ออกแบบสำหรับป้องกันสายตาสั้นเทียมโดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะ ที่อายุไม่เกิน 37 ปี
กำลังเลนส์ส่วนบนสุด ต่างจากกำลังเลนส์ส่วนล่างสุด 0.50 D
ราคาเริ่มต้นคู่ละ 18,800 บาท
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 3 ปี
เฉลี่ยวันละ 17 บาท

4. เลนส์แว่นตากึ่งโปรเกรสซีฟ ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ คมชัดทุกระยะ รุ่นประหยัด
ISOPTIK New Eco Plus 2
ออกแบบสำหรับป้องกันสายตาสั้นเทียมโดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะ ที่อายุไม่เกิน 37 ปี
กำลังเลนส์ส่วนบนสุด ต่างจากกำลังเลนส์ส่วนล่างสุด 0.50 D
ราคาเริ่มต้นแพ็กเกจละ 28,800 บาท ได้เลนส์ 2 คู่
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 6 ปี
ราคาเฉลี่ยคู่ละ 14,400 บาท
เฉลี่ยวันละ 13 บาท

การตรวจความสมดุลของกรอบแว่นตา

5. เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ คมชัดทุกระยะ รุ่นประหยัดสุด
ISOPTIK New Eco Multi Pro 1
ราคาเริ่มต้นคู่ละ 18,800 บาท
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 3 ปี
เฉลี่ยวันละ 17 บาท

6. เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ คมชัดทุกระยะ รุ่นประหยัด
ISOPTIK New Eco Multi Pro 2
ราคาเริ่มต้นแพ็กเกจละ 28,800 บาท ได้เลนส์ 2 คู่
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 6 ปี
ราคาเฉลี่ยคู่ละ 14,400 บาท
เฉลี่ยวันละ 13 บาท

7. เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ คมชัดทุกระยะ รุ่นมาตราฐาน
ISOPTIK New Multi Pro 1
ราคาเริ่มต้นคู่ละ 28,800 บาท
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 3 ปี
เฉลี่ยวันละ 26 บาท

วัดความโค้งของหน้าแว่น

8. เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟ ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ คมชัดทุกระยะ รุ่นมาตราฐาน
ISOPTIK New Multi Pro 2
ราคาเริ่มต้นแพ็กเกจละ 38,800 บาท ได้เลนส์ 2 คู่
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 6 ปี
ราคาเฉลี่ยคู่ละ 19,400 บาท
เฉลี่ยวันละ 18 บาท

9. เลนส์แว่นตาซุปเปอร์โปรเกรสซีฟ ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ คมชัดทุกระยะ
ISOPTIK Super Multi Pro 1
ราคาเริ่มต้นคู่ละ 58,800 บาท
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 3 ปี
เฉลี่ยวันละ 54 บาท

วัดความโค้งของหน้าแว่น

10. เลนส์แว่นตาซุปเปอร์โปรเกรสซีฟ ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ คมชัดทุกระยะ
ISOPTIK Super Multi Pro 2
ราคาเริ่มต้นแพ็กเกจละ 78,800 บาท ได้เลนส์ 2 คู่
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 6 ปี
ราคาเฉลี่ยคู่ละ 39,400 บาท
เฉลี่ยวันละ 36 บาท

11. เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ คมชัดทุกระยะ
ISOPTIK Individual Multi Pro 1
ราคาเริ่มต้นคู่ละ 68,800 บาท
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 3 ปี
เฉลี่ยวันละ 63 บาท

วัดค่า PTA

12. เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ คมชัดทุกระยะ
ISOPTIK Individual Multi Pro 2
ราคาเริ่มต้นแพ็กเกจละ 98,800 บาท ได้เลนส์ 2 คู่
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 6 ปี
ราคาเฉลี่ยคู่ละ 49,400 บาท
เฉลี่ยวันละ 45 บาท

13. ราคาเลนส์แว่นตาซุปเปอร์โปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ คมชัดทุกระยะ
ISOPTIK Super Individual Multi Pro 1
ราคาเริ่มต้นคู่ละ 128,800 บาท
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 3 ปี
เฉลี่ยวันละ 118 บาท

14. ราคาเลนส์แว่นตาซุปเปอร์โปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ คมชัดทุกระยะ
ISOPTIK Super Individual Multi Pro 2
ราคาเริ่มต้นแพ็กเกจละ 158,800 บาท ได้เลนส์ 2 คู่
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 6 ปี
ราคาเฉลี่ยคู่ละ 79,400 บาท
เริ่มต้นวันละ 73 บาท

วัดระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางตา

15. ราคาเลนส์แว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ คมชัดทุกระยะ
ISOPTIK Ultra Individual Multi Pro 1
ราคาเริ่มต้นคู่ละ 218,800 บาท
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 3 ปี
เฉลี่ยวันละ 200 บาท

16. ราคาเลนส์แว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ คมชัดทุกระยะ
ISOPTIK Ultra Individual Multi Pro 2
ราคาเริ่มต้นแพ็กเกจละ 248,800 บาท ได้เลนส์ 2 คู่
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 6 ปี
ราคาเฉลี่ยคู่ละ 124,400 บาท
เริ่มต้นวันละ 114 บาท

17. ราคาเลนส์แว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ คมชัดทุกระยะ
ISOPTIK Ultra Individual Personal Multi Pro 1
ราคาเริ่มต้นคู่ละ 300,000 บาท
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 3 ปี
เฉลี่ยวันละ 274 บาท

ทดลองเลนส์

18. ราคาเลนส์แว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ คมชัดทุกระยะ
ISOPTIK Ultra Individual Personal Multi Pro 2
ราคาเริ่มต้นแพ็กเกจละ 390,000 บาท ได้เลนส์ 2 คู่
รับประกันความพึงพอใจในการใช้งานจริง 180 วัน
อายุการใช้งานรวม ประมาณ 6 ปี
ราคาเฉลี่ยคู่ละ 195,000 บาท
เริ่มต้นวันละ 178 บาท

19. ค่าตรวจวิเคราะห์ระบบการมองเห็น วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สายตา ทดลองโครงสร้างเลนส์แว่นตาเฉพาะบุคคลเทคโนโลยีใหม่ ออกแบบโครงสร้างเลนส์ฯ ออกแบบกรอบแว่น และตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ ครั้งละ 1,000 บาท ใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อคน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และได้รับคุณภาพการให้บริการในระดับสูงสุด กรุณานัดล่วงหน้า

20. เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในคุณภาพการมองเห็นชัดทุกระยะ ในเสี้ยววินาที อย่างเป็นธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองได้อย่างก้าวกระโดด เหมือนได้กลับเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง ต้องใช้กรอบแว่นสำเร็จรูป ที่ออกแบบสำหรับเลนส์โปรเกรสซีฟ ระบบดิจิตอล 3 มิติ จากศูนย์แว่นตาไอซอพติก โดยเฉพาะ ราคาเริ่มต้นที่อันละ 5,800 บาท รับประกัน 2 ปี ครับ

21. ราคากรอบแว่น สั่งทำพิเศษเฉพาะบุคคล เพื่อประสิทธิผลในคุณภาพการมองเห็น ระดับสูงสุด ราคาเริ่มต้นตั้งแต่อันละ 21,800 บาท - 20 ล้านบาท รับประกัน 5 ปี

22. รับสิทธิพิเศษ ผ่อน 0 % นาน 10 เดือน สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

หลากหลายคำยืนยันถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากผู้ใช้แว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก
www.isoptik.com/isoptik/page.php?id=559

แว่นตาอัลตร้าโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคล ระบบดิจิตอล 3 มิติ เทคโนโลยีใหม่ ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก แตกต่างจากแว่นตาโปรเกรสซีฟราคาแพงเทคโนโลยีเก่า อย่างไร ?
www.isoptik.com/isoptik/page.php?id=657

ราคาเลนส์แว่นตาเทคโนโลยีใหม่ และกรอบแว่นตา ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก
www.isoptik.com/isoptik/page.php?id=671

" ถ้าเชื่อ ก็ทำได้ทุกสิ่ง "

อาจารย์โบบิ
ผู้อำนวยการศูนย์แว่นตาไอซอพติก

สายด่วน อาจารย์โบบิ โทร : 081-538-4200 ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 19:00 น.
LINE ID : masterbobi
Email : masterbobie@gmail.com
www.facebook.com/masterbobi

ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุด

เปิดวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 11:00 - 19:00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันจันทร์

สอบถามข้อมูลและนัดวัดสายตา
โทร : 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998
( เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณานัดล่วงหน้า 3 วัน )

LINE ID : @isoptik
Email : isoptik@gmail.com
www.isoptik.com
www.facebook.com/isoptik

รับฟรี Blu-ray หรือ DVD ISOPTIK EYECARE วีดีโอรายการสุขภาพสายตาเพื่อคุณภาพการมองเห็นระดับไฮเอนด์ ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก SMS ชื่อ - ที่อยู่ มาที่ 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998 หรือ LINE ID : @isoptik

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

PDF Download

Language

ไทยEnglishDeutsch中文日本語РусскийSvenskaFrançaisEspañolDutchالعربية

ศูนย์แว่นตาไอซอพติก แจ้งกำหนดปิดทำการประจำปี

เทศกาลปีใหม่ ปิดทำการ วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2017 ถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2018 เปิดทำการตามปกติ วันอังคารที่ 9 มกราคม 2018 เวลา 11:00 น.

ฝึกอบรมพนักงานประจำปี 2018
ปิดทำการ วันอังคารที่ 13 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2018
และจะเปิดทำการตามปกติ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018
เวลา 11:00 น. ถึง 19:00 น.

สายด่วน โทร : 081-538-4200

» รายละเอียดแผนที่และการเดินทาง

ศูนย์แว่นตาไอซอพติก
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 208
ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เปิดวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 11:00 - 19:00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันจันทร์

สอบถามข้อมูลและนัดวัดสายตา
โทร : 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998
( เพื่อให้ได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด กรุณานัดล่วงหน้า 3 วัน )

LINE ID : @isoptik
Website : www.isoptik.com
Facebook : www.facebook.com/isoptik
Email : isoptik@gmail.com

สายด่วน อาจารย์โบบิ โทร : 081-538-4200 ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 19:00 น.
LINE ID : masterbobi
Facebook : www.facebook.com/masterbobi
Email : masterbobie@gmail.com


รับฟรี Blu - ray หรือ DVD ISOPTIK EYECARE วีดีโอรายการสุขภาพสายตาเพื่อคุณภาพการมองเห็นระดับไฮเอนด์ ของศูนย์แว่นตาไอซอพติก SMS ชื่อ - ที่อยู่ มาที่ 086-565-5711 , 086-970-0794 , 063-994-1998