Language

THAI ENGLISH GERMAN CHINESE JAPANESE RUSSIA
SWEDISH FRANCAIS ITALIANO SPANISH DUTCH ARABIC

สุขภาพสายตา

ความรู้คู่สายตา
จอประสาทตา
สายตาสั้น
ใครคือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการวัด..
การเจริญเติบโตของลูกตาในเด็ก
ต้อหิน
การดูแลสุขภาพสายตาเบื้องต้น
ท่อน้ำตาอุดตันในเด็ก
ภูมิแพ้เยื่อบุตา
ภูมิแพ้เยื่อบุตาชนิด vernal
การตรวจตาในเด็ก
การรักษาตาขี้เกียจ
ต้อเนื้อต้อลม
ตาแดงในเด็กแรกเกิด
สิ่งแปลกปลอมที่กระจกตา
อาการมองเห็นจุดดำ หรือลูกน้ำลอยไปมา
ความผิดปรกติของจอประสาทตาจากโรคเบาหวาน
ความสามารถในการมองเห็น
ต้อกระจก
ตาแห้ง
เส้นเลือดดำในตาอุดตัน
สารเคมีเข้าตา
ปัญหาเกี่ยวกับหนังตาที่พบได้บ่อย
การเปลี่ยนแปลงของดวงตากับการตั้งครรภ์ : 1
การเปลี่ยนแปลงของดวงตากับการตั้งครรภ์ : 2
กระจกตาติดเชื้อ
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้คอนแทคเลนส์ : 1
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้คอนแทคเลนส์ : 2
โรคจอประสาทตาเสื่อม : 1
เปลือกตาอักเสบ
ต้อกระจก และการรักษา
การวัดสายตาและการให้ค่าสายตาคนสายตาสั้น
สายตายาวผู้สูงอายุ (Presbyopia)
โรคงูสวัดกับดวงตา
การตรวจเบื้องต้น (Preliminary Tests)
ต้อหินจากการใช้ยา
จุดรับภาพจอประสาทตาเป็นรู
จอประสาทตาผิดปรกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด
Computer vision syndrome
จุดรับภาพจอประสาทตาบวม
ต้อหินแต่กำเนิด
จอประสาทตาหลุดลอก
ตาแดงจากเชื้อไวรัส
ท่อน้ำตาอุดตัน
หนังตาตก
ต้อกระจกแต่กำเนิด
โรคเริมในดวงตา
มะเร็งจอประสาทตา

เลือดออกใต้เยื่อบุตา

โดย แพทย์หญิง อรทัย ชาญสันติ จักษุแพทย์ประจำศูนย์แว่นตาไอซอพติก

                 ภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตาคือการที่มีเลือดอยู่ระหว่างเยื่อบุตากับผนังตาขาว เป็นภาวะที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้ป่วยมักจะมาพบจักษุแพทย์ เนื่องจากบริเวณตาขาวจะมีสีแดงจัดจากเลือดก่อให้เกิดความกังวลว่าจะเป็นโรคที่ร้ายแรงหรือไม่

สาเหตุ
เลือดออกใต้เยื่อบุตาเกิดจากเส้นเลือดฝอยที่เยื่อบุตาและเส้นเลือดด้านนอกของผนังตาขาวมีการแตก คล้ายๆ กับเลือดกำเดาออกนั่นเอง
สาเหตุอาจเกิดจาก

 • เกิดขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุ
 • ภาวะที่มีการออกแรงหรือเบ่ง เช่น ไอจามแรงๆ เบ่งอุจจาระ อาเจียน ยกของหนัก เป็นต้น

        

 • อุบัติเหตุจากการกระแทกบริเวณตา หรืออุบัติเหตุรุนแรงที่ช่องอกทำให้เกิดความดันในลูกตาเพิ่มขึ้น
 • ความดันโลหิตสูงมากๆ
 • ภาวะที่มีความผิดปรกติในการแข็งตัวของเลือดหรือเส้นเลือดเปราะบาง เช่น โรคเลือดต่างๆ โรคตับ SLE ขาดวิตามินซี
 • ยาบางชนิด เช่น ยากันการแข็งตัวของเลือด ยาแก้ปวดจำพวกNSAID ยาแอสไพริน สเตียรอยด์ ยาคุมกำเนิด เป็นต้น
 • โรคติดเชื้อในร่างกาย
 • ตาแดงจากเชื้อไวรัสบางชนิด

 

อาการและอาการแสดง

 • ตาแดง เป็นสีแดงสดของเลือด
 • อาจไม่มีอาการ หรือมีอาการระคายเคืองตาเพียงเล็กน้อย

         

       

การรักษา

 • โดยทั่วไปภาวะนี้ไม่มีอันตรายใดๆ ซึ่งเลือดที่ออกมักจะจางหายไปได้เองในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ อาจไม่จำเป็นต้องใช้ยาใดๆ หากไม่มีอาการ
 • แพทย์อาจให้น้ำตาเทียมเพื่อลดอาการระคายเคือง
 • หลีกเลี่ยงการขยี้ตาแรงๆ เพราะอาจทำให้เลือดออกซ้ำได้
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยาบางชนิด เช่น แอสไพริน หรือ NSAID ระหว่างที่มีอาการ
 • ในรายที่มีเลือดออกใต้เยื่อบุตาเป็นๆ หายๆ บ่อยๆ แพทย์อาจพิจารณามองหาสาเหตุโรคทางกาย เช่น โรคที่มีความผิดปรกติของเส้นเลือดเปราะ หรือการแข็งตัวเลือดผิดปรกติ