Language

THAI ENGLISH GERMAN  CHINESE JAPANESE RUSSIA
SWEDISH FRANCAIS  ITALIANO SPANISH DUTCH ARABIC

สุขภาพสายตา

ความรู้คู่สายตา
จอประสาทตา
สายตาสั้น
ใครคือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการวัด..
การเจริญเติบโตของลูกตาในเด็ก
ต้อหิน
การดูแลสุขภาพสายตาเบื้องต้น
ท่อน้ำตาอุดตันในเด็ก
ภูมิแพ้เยื่อบุตา
ภูมิแพ้เยื่อบุตาชนิด vernal
การตรวจตาในเด็ก
การรักษาตาขี้เกียจ
ต้อเนื้อต้อลม
ตาแดงในเด็กแรกเกิด
สิ่งแปลกปลอมที่กระจกตา
อาการมองเห็นจุดดำ หรือลูกน้ำลอยไปมา
ความผิดปรกติของจอประสาทตาจากโรคเบาหวาน
ความสามารถในการมองเห็น
ต้อกระจก
ตาแห้ง
เส้นเลือดดำในตาอุดตัน
สารเคมีเข้าตา
ปัญหาเกี่ยวกับหนังตาที่พบได้บ่อย
การเปลี่ยนแปลงของดวงตากับการตั้งครรภ์ : 1
การเปลี่ยนแปลงของดวงตากับการตั้งครรภ์ : 2
กระจกตาติดเชื้อ
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้คอนแทคเลนส์ : 1
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้คอนแทคเลนส์ : 2
โรคจอประสาทตาเสื่อม : 1
เปลือกตาอักเสบ
ต้อกระจก และการรักษา
การวัดสายตาและการให้ค่าสายตาคนสายตาสั้น
สายตายาวผู้สูงอายุ (Presbyopia)
โรคงูสวัดกับดวงตา
การตรวจเบื้องต้น (Preliminary Tests)
ต้อหินจากการใช้ยา
จุดรับภาพจอประสาทตาเป็นรู
จอประสาทตาผิดปรกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด
Computer vision syndrome
จุดรับภาพจอประสาทตาบวม
ต้อหินแต่กำเนิด
จอประสาทตาหลุดลอก
ตาแดงจากเชื้อไวรัส
ท่อน้ำตาอุดตัน
หนังตาตก
ต้อกระจกแต่กำเนิด
โรคเริมในดวงตา
มะเร็งจอประสาทตา


UV จ๋า ตา...ลาก่อน

โดย O.D. สุนันท์ ภาสุระพันธ์ Doctor of Optometry ประจำศูนย์แว่นตาไอซอพติก

หากเราได้รับแสงยูวีต่อเนื่องในระยะเวลานานๆ นอกจากจะส่งผลให้เกิดต้อเนื้อ ต้อลม ต้อกระจกแล้ว ยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อม อาจทำให้เกิดโรคตาเรื้อรังเกิดมะเร็งที่ผิวรอบดวงตาได้ เช่นเดียวกับการเกิดมะเร็งผิวหนังทั่วไป

เราป้องกันผิวจากยูวีด้วยครีมผสมสารป้องกันยูวี แล้วตาของเราหละ หลายๆท่านให้ความใส่ใจในการป้องกันผิวจากแสงยูวี แต่มีเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้นที่ใส่ใจถึงอันตรายของยูวีที่มีต่อดวงตาด้วย ท่านทราบหรือไม่ว่า แสงยูวีจากธรรมชาติและแสงยูวีที่สังเคราะห์ขึ้นนั้น สามารถทำลายเนื้อเยื่อดวงตาได้ สามารถแผดเผาผิวของดวงตาได้ เช่นเดียวกับอาการผิวไหม้ที่เกิดขึ้น การป้องกันเบื้องต้นที่สามารถทำได้ เช่น ใส่หมวกกันแดดและใส่แว่นตาที่ประกอบด้วยเลนส์ที่มีคุณสมบัติดูดซับหรือสะท้อนแสงยูวีได้

UV คืออะไร

ยูวีหมายถึงรังสีชนิดหนึ่งจากดวงอาทิตย์ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ มีช่วงความถี่ระหว่าง 240-400 นาโนเมตร มีพลังงานสูง มนุษย์เราใช้ประโยชน์จากยูวีหลายทาง เช่น ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ใช้วิเคราะห์แร่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามยูวีสามารถกระตุ้นให้ดีเอ็นเอเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ ส่งผลให้ผิวเปลี่ยนเป็นสีแทนเร่งอายุผิว และก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งได้

รังสียูวีแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ยูวีเอ UVA (ความถี่ระหว่าง 315-400 นาโนเมตร) ยูวีบี UVB (ความถี่ระหว่าง 280-315 นาโนเมตร) และ ยูวีซี UVC (ความถี่ระหว่าง 180-280 นาโนเมตร) โชคดีที่ UVC ถูกชั้นบรรยากาศของโลกสกัดกั้นเอาไว้ เหลือเพียง UVA และ UVB ทะลุผ่านมายังผิวโลก นอกจากนี้รังสียูวีสามารถสังเคราะห์ขึ้น และถูกปล่อยจากอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดแบล๊คไลต์หน้าจอคอมพิวเตอร์

ผลกระทบของแสงยูวีที่มีต่อตา

รังสียูวีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเซลล์เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต และแน่นอนที่สุดก็ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของตาได้มากมาย เลนส์ตามีหน้าที่ดูดซับยูวี เพื่อป้องกันไม่ให้แสงยูวีไปทำอันตรายต่อจอได้ เมื่อมีการสะสมของยูวีมากขึ้นเลนส์ก็จะขุ่นมัวและทำให้เกิดต้อกระจกได้ ส่วนเยื่อบุตา และกระจกตาก็เป็นด่านแรกที่ทำหน้าที่กรองยูวีเช่นกัน เมื่อได้รับยูวีมากขึ้นก็จะทำให้เยื่อบุตาเกิดอาการระคายเคือง ตาแดง แสบตา น้ำตาไหล เมื่อเป็นมากเข้าก็จะเกิดเป็นต้อเนื้อ ต้อลม ต้อจะโตขึ้นเรื่อยๆ จนล้ำตาดำบดบังการมอง ทำให้การมองเห็นผิดปกติไปได้


จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าหากเราได้รับแสงยูวีต่อเนื่องในระยะเวลานานๆ นอกจากจะส่งผลให้เกิดต้อเนื้อ ต้อลม ต้อกระจกแล้ว ยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอตาเสื่อม อาจทำให้เกิดโรคตาเรื้อรัง เกิดมะเร็งที่ผิวรอบดวงตาได้ เช่นเดียวกับการเกิดมะเร็งผิวหนังทั่วไป

ปัจจัยเสี่ยง
แสงยูวีจะมีความเข้มข้นมากในช่วงระหว่างวันโดยเฉพาะเวลาประมาณ 10 โมงเช้าถึงบ่าย 3 โมง แสงยูวีสามารถสะท้อนบนพื้นผิวต่างๆ ได้ เช่น พื้นหิมะ พื้นทราย ฉะนั้นปริมาณความเข้มของแสงยูวีจะมีค่อนข้างมาก กลุ่มคนที่ทำงานในพื้นที่เหล่านี้ เช่น บริเวณไร่นา ชายหาด ชานทะเล หรือบริเวณกลางแจ้ง ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเลือกสวมแว่นกันแดดที่กันยูวีได้ โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนและประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร นอกจากนี้ เด็กยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กมักจะใช้เวลาวิ่งเล่นกลางแจ้งมากกว่าผู้ใหญ่และโครงสร้างรูม่านตาในเด็กจะขยายตัวกว้างกว่าผู้ใหญ่ ทำให้รับแสงยูวีผ่านเข้าสู่ภายในตาได้มากกว่าผู้ใหญ่

แนวทางการป้องกันรังสียูว
เราสามารถปกป้องดวงตาจากรังสียูวีด้วยวิธีง่ายๆ โดยเลือกใส่แว่นกันแดดหรือแว่นสายตาที่มีคุณสมบัติป้องกัน รังสียูวีอย่างน้อย 99-100 เปอร์เซ็นต์รวมทั้งการเลือกใส่หมวกที่มีปีกขอบกว้างๆ ขณะทำงานในกลางแจ้งหรือขณะเล่นกีฬาหรือทำธุระต่างๆ ในที่แจ้ง การเลือกสีเลนส์กันแดดที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสบายตามองภาพได้ชัด ไม่บิดเบือน

สำหรับทุกท่านที่ใส่แว่นสายตา อย่าลืมถนอมสายตาด้วยการเคลือบสาร UVX บนผิวเลนส์เพื่อผลดีต่อสุขภาพตาในระยะยาว