Language

THAI ENGLISH GERMAN  CHINESE JAPANESE RUSSIA
SWEDISH FRANCAIS  ITALIANO SPANISH DUTCH ARABIC

สุขภาพสายตา

ความรู้คู่สายตา
จอประสาทตา
สายตาสั้น
ใครคือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการวัด..
การเจริญเติบโตของลูกตาในเด็ก
ต้อหิน
การดูแลสุขภาพสายตาเบื้องต้น
ท่อน้ำตาอุดตันในเด็ก
ภูมิแพ้เยื่อบุตา
ภูมิแพ้เยื่อบุตาชนิด vernal
การตรวจตาในเด็ก
การรักษาตาขี้เกียจ
ต้อเนื้อต้อลม
ตาแดงในเด็กแรกเกิด
สิ่งแปลกปลอมที่กระจกตา
อาการมองเห็นจุดดำ หรือลูกน้ำลอยไปมา
ความผิดปรกติของจอประสาทตาจากโรคเบาหวาน
ความสามารถในการมองเห็น
ต้อกระจก
ตาแห้ง
เส้นเลือดดำในตาอุดตัน
สารเคมีเข้าตา
ปัญหาเกี่ยวกับหนังตาที่พบได้บ่อย
การเปลี่ยนแปลงของดวงตากับการตั้งครรภ์ : 1
การเปลี่ยนแปลงของดวงตากับการตั้งครรภ์ : 2
กระจกตาติดเชื้อ
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้คอนแทคเลนส์ : 1
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้คอนแทคเลนส์ : 2
โรคจอประสาทตาเสื่อม : 1
เปลือกตาอักเสบ
ต้อกระจก และการรักษา
การวัดสายตาและการให้ค่าสายตาคนสายตาสั้น
สายตายาวผู้สูงอายุ (Presbyopia)
โรคงูสวัดกับดวงตา
การตรวจเบื้องต้น (Preliminary Tests)
ต้อหินจากการใช้ยา
จุดรับภาพจอประสาทตาเป็นรู
จอประสาทตาผิดปรกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด
Computer vision syndrome
จุดรับภาพจอประสาทตาบวม
ต้อหินแต่กำเนิด
จอประสาทตาหลุดลอก
ตาแดงจากเชื้อไวรัส
ท่อน้ำตาอุดตัน
หนังตาตก
ต้อกระจกแต่กำเนิด
โรคเริมในดวงตา
มะเร็งจอประสาทตา

โรคเริมในดวงตา

โดย แพทย์หญิง อรทัย ชาญสันติ จักษุแพทย์ประจำศูนย์แว่นตาไอซอพติก

เชื้อไวรัสเริมนอกจากทำให้เกิดอาการที่ผิวหนังตามร่างกาย ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับกระจกตาได้ บางกรณีก็อาจทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นได้อย่างมาก ความผิดปรกติที่ตรวจพบอาจเป็นจากการติดเชื้อโดยตรงหรือเกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายเรามีการตอบสนองต่อตัวเชื้อที่ซ่อนอยู่ โรคเริมในกระจกตาทำให้เกิดความผิดปรกติได้ในทุกชั้นของกระจกตา ซึ่งจะกล่าวต่อไป

สาเหตุ

เชื้อไวรัสเริม (herpes simplex virus; HSV) เป็นเชื้อที่พบว่าติดเชื้อได้ทั่วไปในคน ซึ่งอาจแสดงอาการหรือไม่ก็ได้ การติดเชื้อมักเกิดจากการสัมผัสต่อตัวเชื้อทางผิวหนังหรือเยื่อบุอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย  ตัวเชื้อสามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ HSV-1 มักทำให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณใบหน้าและดวงตา สำหรับ HSV-2 ทำให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณอวัยวะเพศ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดการติดเชื้อในเด็กแรกคลอดซึ่งคลอดจากช่องคลอดของมารดาที่ติดเชื้ออยู่

ภาวะทั่วไปการติดเชื้อ HSV-1 ในครั้งแรกอาจไม่มีอาการใดๆ เลย หรือมีตุ่มน้ำที่เปลือกตา หรืออาจมีอาการที่ทางเดินหายใจคล้ายหวัด ซึ่งมักจะไม่รุนแรง หลังการติดเชื้อครั้งแรกตัวไวรัสมักจะไปซ่อนอยู่ตามปมประสาท ที่พบบ่อยคือปมประสาทคู่ที่ 5 ของเส้นประสาทสมอง เมื่อมีภาวะใดก็ตามที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ตัวเชื้อที่ซ่อนอยู่ในปมประสาทก็จะมีการกระจายออกมาตามเส้นประสาท และก่อให้เกิดอาการโรคเริมที่ต่างๆ ซึ่งเรียกว่าการติดเชื้อซ้ำ อาการที่เกิดขึ้นรวมถึงความผิดปรกติที่ดวงตาด้วยเช่นกัน

ในสหรัฐพบว่าโรคเริมในดวงตาเกิดขึ้นโดยประมาณ 20,000 รายต่อปี และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สูญเสียการมองเห็น รวมถึงเป็นสาเหตุหลักของการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเนื่องจากภาวะกระจกตาขุ่น

อาการและอาการแสดง

ผู้ป่วยมักมีอาการได้แก่ ปวดตา สู้แสงไม่ได้ ตามัว น้ำตาไหล ตาแดง เป็นต้น บางคนอาจเคยมีประวัติว่าเป็นโรคเริมที่ดวงตามาก่อน

อาการแสดง
การติดเชื้อครั้งแรกดังกล่าวข้างต้นว่าอาจไม่มีอาการใด บางรายหากมีอาการมักพบเป็นตุ่มน้ำที่บริเวณเปลือกตา

สำหรับอาการแสดงที่พบบ่อยมักเกิดจากการติดเชื้อซ้ำ รวมถึงการอักเสบที่เกิดจากการตอบสนองของภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อตัวเชื้อที่ซ่อนอยู่ ได้แก่

  • ติดเชื้อที่ชั้นผิวนอกของกระจกตา


ภาพแสดงการติดเชื้อที่ผิวนอกของกระจกตา ย้อมด้วยสีพิเศษ (แผลย้อมติดสีเขียว)

  • ติดเชื้อหรือการอักเสบที่ชั้นเนื้อของกระจกตา การอักเสบรวมถึงการอักเสบที่เกิดจากการตอบสนองของภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกาย มักพบว่ากระจกตาขุ่น หรือบางครั้งมีเส้นเลือดงอกเข้ามาที่กระจกตา บางรายเห็นเป็นรอยแผลเป็นขุ่นขาวจากการอักเสบเป็นๆ หายๆ หลายครั้ง การอักเสบที่เกิดขึ้นในบางรายทำให้กระจกตาบางลงจนทะลุได้

  • การอักเสบที่กระจกตาชั้นในสุด มักเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกาย พบกระจกตาขาวขุ่นเช่นกัน

  • แผลกระจกตาเรื้อรังจากเส้นประสาทกระจกตาผิดปรกติ เป็นภาวะที่เกิดจากเคยมีการติดเชื้อเริม และหลังจากการติดเชื้อหายแล้ว มีความผิดปรกติของเส้นประสาทรับความรู้สึกที่บริเวณกระจกตา ความผิดปรกติที่เกิดขึ้นคือการรับความรู้สึกลดลงหรือเสื่อมลง ทำให้การสร้างน้ำตาลดลง น้ำตาที่ฉาบผิวกระจกตาลดลง เกิดเป็นแผลเปิดเรื้อรังที่กระจกตา ดังรูปด้านล่าง (บริเวณที่ติดสีชมพู)

การรักษา

  • การติดเชื้อที่ชั้นผิวนอกมักหายได้ภายใน 3 สัปดาห์ แพทย์อาจให้การรักษาด้วยการขูดผิวกระจกตาที่ติดเชื้อออก ร่วมกับการให้ยาต้านไวรัส ซึ่งใช้ได้ทั้งรูปยาหยอดหรือยากิน

  • สำหรับการอักเสบติดเชื้อที่ชั้นเนื้อและชั้นในของกระจกตา นอกจากการให้ยาต้านไวรัสแล้ว อาจต้องให้ยาจำพวกสเตียรอยด์ร่วมด้วย ซึ่งแพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป
  • สำหรับภาวะกระจกตาเป็นแผลจากเส้นประสาทรับความรู้สึกเสื่อม การรักษาได้แก่ การให้น้ำตาเทียม การอุดท่อน้ำตา เป็นต้น
  • ผู้ป่วยบางรายที่มีการติดเชื้อหรือการอักเสบเป็นซ้ำบ่อยๆ อาจต้องได้รับยาต้านไวรัสในระยะยาว

สำหรับการผ่าตัด ได้แก่การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตากรณีที่กระจกตาขุ่นขาวจากแผลเป็นซึ่งเกิดจากการติดเชื้อหรือการอักเสบ หรือเป็นการผ่าตัดปิดกระจกตาที่บางจนทะลุ


ภาพขวาแสดงแผลเป็นขาวขุ่นที่กระจกตาจากเคยติดเชื้อหรืออักเสบจากไวรัสเริม ภาพซ้ายแสดงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา