Language

THAI ENGLISH GERMAN  CHINESE JAPANESE RUSSIA
SWEDISH FRANCAIS  ITALIANO SPANISH DUTCH ARABIC

สุขภาพสายตา

ความรู้คู่สายตา
จอประสาทตา
สายตาสั้น
ใครคือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการวัด..
การเจริญเติบโตของลูกตาในเด็ก
ต้อหิน
การดูแลสุขภาพสายตาเบื้องต้น
ท่อน้ำตาอุดตันในเด็ก
ภูมิแพ้เยื่อบุตา
ภูมิแพ้เยื่อบุตาชนิด vernal
การตรวจตาในเด็ก
การรักษาตาขี้เกียจ
ต้อเนื้อต้อลม
ตาแดงในเด็กแรกเกิด
สิ่งแปลกปลอมที่กระจกตา
อาการมองเห็นจุดดำ หรือลูกน้ำลอยไปมา
ความผิดปรกติของจอประสาทตาจากโรคเบาหวาน
ความสามารถในการมองเห็น
ต้อกระจก
ตาแห้ง
เส้นเลือดดำในตาอุดตัน
สารเคมีเข้าตา
ปัญหาเกี่ยวกับหนังตาที่พบได้บ่อย
การเปลี่ยนแปลงของดวงตากับการตั้งครรภ์ : 1
การเปลี่ยนแปลงของดวงตากับการตั้งครรภ์ : 2
กระจกตาติดเชื้อ
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้คอนแทคเลนส์ : 1
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้คอนแทคเลนส์ : 2
โรคจอประสาทตาเสื่อม : 1
เปลือกตาอักเสบ
ต้อกระจก และการรักษา
การวัดสายตาและการให้ค่าสายตาคนสายตาสั้น
สายตายาวผู้สูงอายุ (Presbyopia)
โรคงูสวัดกับดวงตา
การตรวจเบื้องต้น (Preliminary Tests)
ต้อหินจากการใช้ยา
จุดรับภาพจอประสาทตาเป็นรู
จอประสาทตาผิดปรกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด
Computer vision syndrome
จุดรับภาพจอประสาทตาบวม
ต้อหินแต่กำเนิด
จอประสาทตาหลุดลอก
ตาแดงจากเชื้อไวรัส
ท่อน้ำตาอุดตัน
หนังตาตก
ต้อกระจกแต่กำเนิด
โรคเริมในดวงตา
มะเร็งจอประสาทตา


จอประสาทตาภาพแสดงจอประสาทตาปรกติของตาซ้าย 

 

ภาพแสดงจอประสาทตาปรกติตาขวา สังเกตได้ว่าพื้นผิวมีสีส้ม สว่างกว่าภาพแรก ซึ่งเกิดจากการที่มีเม็ดสี (pigment)น้อยในคน ผิวขาว เมื่อเปรียบเทียบกับคนผิวเหลืองหรือผิวดำ


จากภาพเห็นได้ว่าไม่สามารถถ่ายภาพจอประสาทตาได้ชัดเจน
เนื่องจากต้อกระจกซึ่งอยู่ด้านหน้าของจอประสาทตาบดบังทาง
เดินแสงจากภายนอกเข้าสู่จอประสาทตา ลักษณะเหมือนมองผ่าน
กระจกฝ้า

 แสดงจอประสาทตาของผู้ที่มีสายตาสั้นมาก ส่วนใหญ่มักมากกว่า -6.00 diopters พบว่าขั้วประสาทตาจะมีรูปร่างเอียง (tilteddisc),มีการเปลี่ยน แปลงของเม็ดสีเป็นพื้นที่รอบขั้วประสาทตาเรียกว่า temporal crescent,

 

แสดงลักษณะจอประสาทตาของผู้ที่มีสายตาสั้นมากเช่นกัน

 

ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของขั้วประสาทตาในโรคต้อหิน เห็นได้ว่าแอ่งขั้วประสาทตา (พื้นที่สีซีดในขั้วประสาทตา) มีขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นผ่าศูนย์กลางของประสาทตาคือมากกว่า 0.5เบาหวานที่จอประสาทตาระยะแรกทำให้เส้นเลือดในตามีความผิดปรกติ มีการรั่วของไขมันจากเส้นเลือดฝังอยู่ที่จอตาเห็นเป็นจุดเหลืองๆ(exudate)
 

เบาหวานที่จอประสาทตาระยะกลางเห็นจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆ(dot hemorrhage) กระจายอยู่ รอยปื้นสีขาวปุยๆ ด้านล่างของภาพ เกิดจากชั้นของเส้นประสาทตาขาดเลือด (cotton wool spot)

เบาหวานที่จอประสาทตาระยะรุนแรงเห็นลักษณะเลือดออกมากขึ้นอาจเห็นเป็นรูปคล้าย เรือ(boat shape hemorrhage)หรือเห็นเส้นเลือดผิดปรกติ เกิดขึ้นใหม่ในจอประสาทตา (neovascularization) ซึ่งมีลักษณะเหมือนใยแมงมุมและหงิกงอ เส้นเลือดเหล่านี้ ทำให้เกิดเลือดออกมากในลูกตาได้และดึงรั้งจอตาให้หลุดลอกได้จากรูปจะเห็นเส้นเลือด ผิดปรกติบริเวณขั้วประสาทตา

 

ภาพแสดงเบาหวานที่จอประสาทตาหลังได้รับการยิงเลเซอร์ใหม่ๆ เห็นรอยเลเซอร์เป็นจุดขาวๆ (laser spots)

ภาพแสดงจอประสาทตาของผู้ที่เป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาซึ่งได้รับ การยิงเลเซอร์เพื่อควบคุมมิให้โรคดำเนินในทางที่แย่ลง

 

ภาพแสดงจอประสาทตาของผู้ที่เป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ซึ่งได้รับการยิงเลเซอร์เช่นกัน

จุดรับภาพตรงกลางเห็นลักษณะรอยย่น (wrinkle) และมีการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสี (pigmentary change) เกิดจากพังผืดในจอตา (epiretinal membrane) ซึ่งพบได้ในคนสูงอายุ หรือพบได้บ่อยขึ้นในผู้ที่เป็น เบาหวานที่จอประสาทตาหรือมีเส้นเลือดอุดตันในจอตา

 

ภาพแสดงเส้นเลือดดำจอประสาทตาอุดตัน เห็นขั้วประสาทตาบวม (disc edema) คือไม่เห็นขอบเขตของขั้วประสาทตา จุดเลือดออก กระจัดกระจาย เส้นเลือดดำในจอตาหงิกงอ (tortous retinal vein) พบในคนสูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือเบาหวาน ที่ควบคุมไม่ดี