Language

THAI ENGLISH GERMAN  CHINESE JAPANESE RUSSIA
SWEDISH FRANCAIS  ITALIANO SPANISH DUTCH ARABIC

สุขภาพสายตา

ความรู้คู่สายตา
จอประสาทตา
สายตาสั้น
ใครคือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการวัด..
การเจริญเติบโตของลูกตาในเด็ก
ต้อหิน
การดูแลสุขภาพสายตาเบื้องต้น
ท่อน้ำตาอุดตันในเด็ก
ภูมิแพ้เยื่อบุตา
ภูมิแพ้เยื่อบุตาชนิด vernal
การตรวจตาในเด็ก
การรักษาตาขี้เกียจ
ต้อเนื้อต้อลม
ตาแดงในเด็กแรกเกิด
สิ่งแปลกปลอมที่กระจกตา
อาการมองเห็นจุดดำ หรือลูกน้ำลอยไปมา
ความผิดปรกติของจอประสาทตาจากโรคเบาหวาน
ความสามารถในการมองเห็น
ต้อกระจก
ตาแห้ง
เส้นเลือดดำในตาอุดตัน
สารเคมีเข้าตา
ปัญหาเกี่ยวกับหนังตาที่พบได้บ่อย
การเปลี่ยนแปลงของดวงตากับการตั้งครรภ์ : 1
การเปลี่ยนแปลงของดวงตากับการตั้งครรภ์ : 2
กระจกตาติดเชื้อ
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้คอนแทคเลนส์ : 1
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้คอนแทคเลนส์ : 2
โรคจอประสาทตาเสื่อม : 1
เปลือกตาอักเสบ
ต้อกระจก และการรักษา
การวัดสายตาและการให้ค่าสายตาคนสายตาสั้น
สายตายาวผู้สูงอายุ (Presbyopia)
โรคงูสวัดกับดวงตา
การตรวจเบื้องต้น (Preliminary Tests)
ต้อหินจากการใช้ยา
จุดรับภาพจอประสาทตาเป็นรู
จอประสาทตาผิดปรกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด
Computer vision syndrome
จุดรับภาพจอประสาทตาบวม
ต้อหินแต่กำเนิด
จอประสาทตาหลุดลอก
ตาแดงจากเชื้อไวรัส
ท่อน้ำตาอุดตัน
หนังตาตก
ต้อกระจกแต่กำเนิด
โรคเริมในดวงตา
มะเร็งจอประสาทตา


กระจกตาติดเชื้อ


โดย แพทย์หญิง อรทัย ชาญสันติ จักษุแพทย์ประจำศูนย์แว่นตาไอซอพติก

กระจกตาหรือตาดำ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าสุดของลูกตา มีลักษณะเป็นวงกลมใส ความใสของกระจกตา รวมถึงความโค้งที่พอเหมาะและความเรียบของผิวกระจกตามีความสำคัญต่อการมองเห็นโดยแสงจะสามารถผ่านเข้าไปในดวงตา เพื่อโฟกัสรวมให้เกิดภาพชัดเจนได้

โรคใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับกระจกตา และมีผลทำให้กระจกตาผิดรูปร่าง หรือมีความขุ่นขึ้น ล้วนมีผลทำให้การมองเห็นเลือนรางลงได้


ภาพตาปรกติ ซึ่งกระจกตาต้องมีความใสเพื่อให้แสงผ่านได้

ความสำคัญของกระจกตาติดเชื้อ

โรคกระจกตาติดเชื้อเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียการมองเห็น เนื่องจากเมื่อมีการติดเชื้อขึ้น การอักเสบจะนำไปสู่การเกิดแผลเป็นของกระจกตาเมื่อหายจากโรค ซึ่งแผลเป็นที่เกิดขึ้นทำให้กระจกตาผิดรูปร่างและขุ่นขาว ทำให้แสงผ่านเข้าไปในลูกตาได้ไม่ดี การมองเห็นจึงลดลง ในประเทศไทยพบว่า 4.5% ของภาวะตาบอดทั้งหมดมีสาเหตุจากโรคของกระจกตา ซึ่งเกิดตามหลังกระจกตาติดเชื้อนั่นเอง

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่กระจกตา

ธรรมชาติได้สร้างให้มีการคุ้มกันกระจกตา โดยผิวหน้าสุดของกระจกตาและน้ำตานั้นทำหน้าที่เหมือนเกราะที่แข็งแกร่งคอยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคผ่านเข้าไปทำอันตรายต่อกระจกตาชั้นในได้  น้ำตาก็จะมีเอ็นไซม์ และสารภูมิคุ้มกันคอยดักจับ ทำลายเชื้อโรค รวมถึงการมีปฏิกิริยาด้วยการกระพริบตาเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมจะเข้าตา หรือมีน้ำตาไหลออกมากมาล้างตาเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าในตา ผิวกระจกตาหน้าสุดจะมีการเรียงตัวของเซลล์อย่างแน่นหนาจนแทบไม่มีที่ให้เชื้อโรคเกาะ เหล่านี้เป็นเกราะป้องกันตามธรรมชาติ

ต่อเมื่อมีภาวะต่างๆ ที่ทำให้เกราะป้องกันเหล่านี้เสียไป ก็จะทำให้เกิดโรคที่กระจกตาได้ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้แก่

  • การใส่คอนแทคเลนส์
  • กระจกตาถลอกขูดขีดจากอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงสิ่งแปลกปลอมเข้าตา เช่นเศษหิน ดิน ใบไม้ พืช
  • การใช้ยาหยอดตาที่ปนเปื้อน หรือมีน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา
  • โรคที่เกิดกับดวงตา เช่นโรคตาแห้ง เปลือกตาปิดไม่สนิท การถูกสารเคมี การขาดวิตามินเอ โรค Steven-Johnson เป็นต้น
  • โรคทางกายที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • การผ่าตัดกระจกตา
  • การติดเชื้อจากเนื้อเยื่อใกล้เคียง

สำหรับเชื้อที่ทำให้เกิดโรคพบบ่อยสุด ได้แก่เชื้อแบคทีเรีย รองลงมาคือเชื้อราและไวรัสตามลำดับ

อาการและอาการแสดง

เมื่อเกิดการติดเชื้อ ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการเคืองตา ตาแดง น้ำตาไหล ลืมตาไม่ขึ้น มีขี้ตามาก ตามัว เริ่มสังเกตเห็นจุดขาวขุ่นเกิดตรงตาดำ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีจุดขาวจากการติดเชื้อจะลุกลามขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อาจเห็นเป็นหนองสีขาวในช่องหน้าลูกตาได้ หากโรคเป็นมากขึ้นจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้แก่ กระจกตาทะลุ ต้อหิน ต้อกระจก รวมถึงการติดเชื้อลุกลามเข้าสู่ลูกตาด้านหลังได้ ทำให้เกิดตาบอดถาวร


ภาพแสดงลักษณะต่างๆของกระจกตาติดเชื้อ ซึ่งมีความรุนแรงได้ตั้งแต่น้อยถึงมาก

การรักษา

การรักษาที่ถูกต้องควรได้รับการรักษาด้วยจักษุแพทย์ ซึ่งจักษุแพทย์จะวินิจฉัยโรคจากอาการและการตรวจลักษณะของแผลติดเชื้อ นอกจากนั้นแพทย์อาจขูดผิวของแผลเพื่อทำการย้อมสี และเพาะเชื้อเพื่อบอกว่าติดเชื้อชนิดไหน

การรักษาควรเริ่มให้เร็วที่สุด โดยการใช้ยาปฏิชีวนะหยอดตาให้ผู้ป่วย โดยหยอดถี่ทุก 1-2 ชั่วโมง ร่วมกับการให้ยาลดปวด ในรายที่เป็นมากหรือมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น แพทย์อาจพิจารณาให้นอนโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ในรายที่การติดเชื้อลุกลามมากจนกระจกตาทะลุ อาจจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเพื่อรักษาดวงตา

เมื่อสามารถควบคุมการติดเชื้อแล้ว การอักเสบบนกระจกตาจะน้อยลง อย่างไรก็ตามกระจกตาจะกลายเป็นแผลเป็นสีขาวขุ่นและมีรูปร่างผิดปรกติไป ซึ่งมีผลทำให้การมองเห็นลดลง การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเพื่อเอากระจกตาส่วนที่ผิดปรกติออกไปและแทนที่ด้วยกระจกตาใสจากผู้บริจาคแพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆไป ซึ่งในเมืองไทยเนื่องจากภาวการณ์ขาดแคลนกระจกตาจากผู้บริจาค ทำให้อาจต้องเข้าคิวรอนานถึง 3-6 ปี